Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych to studia inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

W toku studiów studenci Inżynierii mikrosystemów mechatronicznych nabywają wiedzę, która złożona jest z różnorodnych elementów. Zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, czy informatyki. Złożona wiedza ma być podstawą do wykonywania różnorodnych działań, takich jak projektowanie, wytwarzanie, wdrażanie oraz eksploatacja urządzeń mechatronicznych.

Dzięki zdobytemu wykształceniu na studiach na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych absolwenci mogą pracować na przykład w przemyśle elektromaszynowym, przemyśle lotniczym, jak również w ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych i instytucjach naukowo- badawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych to kierunek będący przedstawicielem nauk inżynierskich i technicznych, zatem w procesie rekrutacyjnym na pierwszym miejscu stawiane są umiejętności związane z przedmiotami ścisłymi. Oprócz nich, warto zadbać również o umiejętności z zakresu języka obcego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH?

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych to kierunek, którego najistotniejszym celem jest zapoznanie studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki. Zaznajamiają się oni z takimi zagadnieniami jak: mechatronika, mechanika, techniki sterowania, elektronika, czy automatyka.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych zdobywają wiedzę oraz umiejętności umożliwiające stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych urządzeń elektronicznych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych. Zgłębiają zagadnienia dotyczące zastosowania elementów aparatury kontrolno- pomiarowej w układach sterowania i układach automatycznej regulacji, jak również współczesnych narzędzi informatycznych.

Studenci Inżynierii mikrosystemów mechatronicznych uczą się projektować i nadzorować procesy wytwarzania oraz korzystać z zautomatyzowanej aparatury kontrolno- pomiarowej w zakresie mechatroniki, a także posługiwać się specjalistycznym językiem obcym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH?

Z wykształceniem zdobytym na studiach na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych związane są liczne zawody i stanowiska. Na przykład? Projektant, wykonawca i tester układów mechatronicznych, czy serwisant nowoczesnych urządzeń opartych na systemach mechaniczno- elektroniczno- informatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych:

 • przemysł elektromaszynowy,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • przemysł lotniczy,
 • przemysł sprzętu gospodarstwa domowego,
 • ośrodki projektowo- konstrukcyjne,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • instytucje naukowo- badawcze.

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

Komentarze (0)