REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/index.php

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/index.php

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
  Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia mają wiedzę z zakresu chemizmu procesów biotechnologicznych, enzymologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym oraz chemii gospodarczej. Absolwent, kończąc studia na kierunku biotechnologia zna techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje). Studia na kierunku biotechnologia przygotowują do pracy w laboratoriach analitycznych-chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym i produkcji biopreparatów oraz spożywczym, na stanowiskach technologów, a także do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest posiadanie tytułu zawodowego inżyniera.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych. Obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorcóww z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej. Celem powołania kierunku jest dostosowanie kształcenia do aktualnych polskich potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces tworzenia i realizacji programu studiów zostanały zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering), w których studenci będą zdobywali głównie umiejętności praktyczne.

  Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwalają zdobyć niezbędną dla technologów i managerów gastronomii wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki. Realizowane w trakcie studiów przedmioty umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii.

  Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywnością i żywieniem, przede wszystkim w zakładach gastronomicznych i zakładach żywienia zbiorowego, ale także m.in., w jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową w ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych i zakładach przemysłu spożywczego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

  Przeprowadzony zostanie egzamin wstępny sprawdzający umiejętności praktyczne i motywacje kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wykształcenie z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także żywienia człowieka. Zdobyta wiedza może służyć również do projektowania nowych technologii przyjaznych środowisku, dzięki zdobytej w ramach studiów wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek badawczych. Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego (Eur. Ing.) w międzynarodowej organizacji FEANI.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest posiadanie tytułu inżyniera zawodowego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ANALIZA ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności
  Studiując na kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzecych dla przemysłu spożywczego i technologii przetwarzania tych surowców. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzace podczas przetwarzania żywności, procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności w aspekcie kształtowania jej właściwości i jakości. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent zarządzania jakością i analizy żywności wykorzystuje technologie informatyczne w zakresie obliczeń statytycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przygotowania opracowan dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania jakością i analizą żywności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności jest posiadanie tytułu inżyniera zawodowego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Żywienie człowieka i dietetyka
  Absolwenci kierunku żywienie człowieka mają rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Są specjalistami, którzy potrafią wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych oraz określać zalecenia i opracowywać modele żywienia najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Absolwenci są także specjalistami w zakresie technologii żywności gastronomicznej oraz jakości zdrowotnej żywności w oparciu o nowoczesne metody analityczne i linie produkcyjne zakładów żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego. Studia przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka jest posiadanie tytułu inżyniera zawodowego.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (9)

Student Ocena

Świadomość jak ważne jest to co jemy jaką zdobyłem studiując żywienie człowieka i dietetyka bardzo wpłynęły na mój dotychczasowy niezdrowy styl życia, polecam

Adrian Ocena

biotechnologia - duże wymagania, ale ułatwia to później znalezienie pracy

Weronika Ocena

dzięki studiowaniu tutaj robię to co lubię i jestem mega zadowolona

Kacper Ocena

Duża ilość zajęć praktycznych bardzo pomogła w dalszym rozwoju mojej kariery. Polecam

Emil Ocena

Bardzo uprzejmi ludzie i chcący pomagać, nawet Panie w dziekanacie są miłe

Lena Ocena

Studiuje tutaj już drugi kierunek, ponieważ Wydział ten cechuje profesjonalne podejście i daje duże możliwości rozwoju

Kamila Ocena

Miła i przyjemna atmosfera, która panuje na tym Wydziale umila godziny spędzone tutaj

Krzysiu Ocena

Od zawsze moją pasją był sport, a w połączeniu z dietetyką mogę się lepiej rozwijać, więc wybór żywienia człowieka i dietetyka był wprost idealny

Łukasz Ocena

Profesjonalna kadra wykładowców, która współpracuje ze studentami. Polecam