Dietetyka i jakość żywności

Dietetyka i jakość żywności

Studia na kierunku dietetyka i jakość żywności możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Dietetyka i jakość żywności stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka i jakość żywności

Dietetyka i jakość żywności – kierunek studiów

Studia na kierunku dietetyka i jakość żywności to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dietetyka i jakość żywności
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku dietetyka i jakość żywności możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | dietetyka i jakość żywności - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku dietetyka i jakość żywności to unikalna ścieżka dydaktyczna, która obejmuje nie tylko zagadnienia w zakresie prawidłowego odżywiania się czy promocji zdrowia, ale jest odpowiedzią na wyzwania związane z gwałtownymi przemianami technologicznymi we współczesnym świecie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku dietetyka i jakość żywności weryfikowany jest wynik uzyskany na świadectwie maturalnym m.in. z języka polskiego, biologii czy chemii. Rekrutacja na studia może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku dietetyka i jakość żywności absolwenci zyskują przygotowanie do podjęcia pracy w roli specjalistów z zakresu dietetyki, doradztwa oraz edukacji w ramach żywienia. Odnajdą się w jednostkach odpowiedzialnych za żywienie czy produkcję potraw.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W trakcie rekrutacji weryfikuje się wyniki, jakie kandydat uzyskał z takich przedmiotów maturalnych, jak np.:

 • język polski,
 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.

Kierunki studiów, do których zaliczana jest dietetyka i jakość żywności wiążą się także z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat – np. wpisowego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka i jakość żywności - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dietetyka i jakość żywności

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy uczą się na temat zasad dietetyki, doradztwa żywieniowego oraz promowania prawidłowego sposobu odżywiania się. Wśród przykładowych przedmiotów ujętych w siatce dydaktycznej, uwzględniono m.in. zagadnienia z zakresu psychologii oraz psychodietetyki czy najnowszych technik przetwarzania surowców spożywczych.

Student ma do wyboru jedną z dostępnych specjalności – dietetyka i żywienie człowieka oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Kształcenie stanowi połączenie aktualnych potrzeb społeczeństwa w ramach promocji zdrowia, a także wyzwań, jakie są stawiane przez szybkie przemiany technologiczne świata.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • technologii żywności i żywienia,
 • profilaktyki zdrowia w żywieniu indywidualnym i grupowym,
 • technik oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia pojedynczych pacjentów oraz grup społecznych,
 • analizowania żywności pod względem fizykochemicznym, sensorycznym, mikrobiologicznym,
 • wspomagania suplementacją.

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka i jakość żywności?

1. Typ i tryb studiów

Dietetyka i jakość żywności to kierunek, który obejmuje treści z zakresu nauk o zdrowiu, technologii żywności oraz żywienia, nauk z zakresu techniki, społeczeństwa oraz ekonomii.

 

Studia na kierunku dietetyka i jakość żywności możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są w siedzibie Uczelni od poniedziałku do piątku. W przypadku studiów realizowanych w toku niestacjonarnym zajęcia mają formę weekendowych zjazdów. Godziny zajęć ustalone są w planie przygotowywanym na każdy semestr.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć powstał jako odpowiedź na gwałtowne zmiany w wyniku przemian technologicznych świata. Uczestnicy realizują praktyczny program zajęć, który odnosi się do kwestii prawidłowego odżywiania, promocji zdrowia oraz technik przetwarzania żywności.

Ścieżka kształcenia obejmuje dwie specjalności do wyboru - dietetykę i żywienie człowieka oraz jakość i bezpieczeństwo żywności.

W programie studiów na kierunku dietetyka i jakość żywności uwzględniono takie przedmioty, jak np.:

 • dietetyka i żywienie człowieka w różnych stanach fizjologicznych,
 • żywienia zbiorowego,
 • systemów jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • biotechnologii, toksykologii oraz higieny żywności,
 • anatomii i fizjologii człowieka.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku dietetyka i jakość żywności uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie technik produkcji potraw oraz metod ich przygotowywania zgodnie z wytycznymi konkretnych diet.

Wykorzystują odpowiednią aparaturę oraz sprzęt w celu wykonywania badań funkcjonalnych, laboratoryjnych oraz w ramach oceny żywienia i odżywienia. Znając treści zawarte w aktach prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności, identyfikują krytyczne aspekty kontroli, które są konieczne do nadzorowania procesu produkowania żywności na każdym jej etapie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dietetyka i jakość żywności to studia przeznaczane dla osób zainteresowanych tematyką nauk o zdrowiu, technologii żywności oraz żywienia. To też idealna propozycja dla kandydatów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w ramach dietetyki oraz wpływu odżywienia na kondycję organizmu.

 

5. Gdzie studiować dietetyka i jakość żywności

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek dietetyka i jakość żywności:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dietetyka i jakość żywności trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek studiów dietetyka i jakość żywności realizowany jest wyłącznie na pierwszym stopniu w trakcie 3 lat. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł licencjata.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dietetyka i jakość żywności

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów dietetyka i jakość żywności są przygotowani do pracy w zakładach żywienia dla większych zbiorowości, o charakterze publicznym oraz niepublicznym.

Mogą także prowadzić własną działalność w zakresie doradztwa żywieniowego, edukacji żywieniowej. Odnajdą się też w pracy w zakładach, które dostarczają żywność do różnych Klientów (catering).

 

Absolwent kierunku dietetyka i jakość żywności znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • doradca żywieniowy,
 • dietetyk,
 • edukator żywieniowy,
 • specjalista do spraw produkcji żywności i jej bezpieczeństwa.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka i jakość żywności studia niestacjonarne

Dietetyka i jakość żywności studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka i jakość żywności studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka i jakość żywności

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Dietetyka i jakość żywności

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)