Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

ul. Wóycickiego 1/3, 

01-938 Warszawa

tel. 22 56 96 805   

fax. 22 56 96 814

e-mail: wfch@uksw.edu.pl

https://wfch.uksw.edu.pl/

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia na kierunku filozofia na UKSW to nie tylko nauka, ale przede wszystkim intelektualna przygoda oraz szansa na zmianę postrzegania, myślenia o świecie i samym sobie.

  Jak wskazują badania przeprowadzone w roku 2022 przez zespół badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, młodym kandydatom do pracy brakuje dziś przede wszystkim umiejętności związanych z logicznym myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem i kreatywnością, a właśnie te kompetencje można łatwo zdobyć studiując filozofię.

  W rankingu Perspektyw 2021 kierunek filozofia na UKSW zajął 5 miejsce na 20 ocenionych studiów filozoficznych z całej Polski. Kierunek posiada także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikat Studiów z Przyszłością. Dyscyplina filozofia na UKSW zaliczona jest także do najlepszej kategorii naukowej – A.

  Ponadto kierunek daje możliwość spotkania wyjątkowych wykładowców, którzy z jednej strony są specjalistami w różnych dyscyplinach filozoficznych i autorami uznanych prac naukowych, z drugiej zaś ludźmi pełnymi pasji i życzliwości, poświęconych dydaktyce i pracy ze studentami. Wykładowcy nie tylko pracują naukowo, publikują czy pracują ze studentami, ale prowadzą webinaria on-line i nagrywają podcasty filozoficzne.

  System studiowania jest niezwykle elastyczny, to sami studenci na kierunku filozofia mogą sami decydować o toku studiów poprzez wybór interesujących ich wykładów (fakultatywnych, monograficznych oraz konserwatoriów) oraz decydują na jakim etapie studiów realizują wybrane przedmioty. Elastyczny program studiów oraz możliwość indywidualnego dobierania zajęć, pozwala na studiowanie filozofii także jako drugiego kierunku studiów, bardzo dobrze uzupełniając studia zarówno z kierunków humanistycznych czy społecznych, jak i przyrodniczo-formalnych.  W programie studiów przewidziane są także praktyki np. w radiu filozoficznym, w redakcjach czasopism naukowych, w grantach edukacyjnych i badawczych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Ochrona środowiska na UKSW to doskonała propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę o tym, jak zadbać o to, co nas otacza. Wyjątkowość programu studiów polega przede wszystkim na ich przyrodniczo-humanistycznym charakterze, który jest wyrazem przekonania, że ochrona środowiska powinna uwzględniać nie tylko elementy przyrodniczo-techniczne, ale także humanistyczne, w szczególności etyczne i filozoficzno-przyrodnicze.

  Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie naukowo-technicznego wymiaru ochrony środowiska (np. rekultywacja gleb, ekologia) oraz przygotowuje do pracy w tym obszarze. Kierunek odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy i oferuje przedmioty z zakresu ekonomii  środowiskowej, prawa ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego czy społecznej odpowiedzialności biznesu. 

  Zaproponowanie specjalizacji na tym kierunku ma na celu umożliwienie studentom rozwijanie ich zainteresowań w kierunku administracyjno-edukacyjnych aspektów ochrony środowiska lub w kierunku aspektów przyrodniczo-technologicznych. W ramach tych modułów studenci mogą dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy proponowanymi przedmiotami. Elementem programu studiów są także praktyki zawodowe.

  Studia umożliwiają uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Treści kształcenia podczas studiów są zróżnicowane w zależności od wybranego profilu. Specjalny blok zajęć anglojęzycznych pomaga studentom opanować słownictwo z zakresu ochrony środowiska, a tym samym ułatwia zdobycie pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
  • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
  • Monitoring środowiskowy

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia na kierunku psychologia na UKSW posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz są rekomendowane przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

  Studiując psychologię masz niepowtarzalną okazję zdobywania wiedzy o ludzkim zachowaniu oglądanym z różnych perspektywach: społecznej, humanistycznej, biologicznej. Studiując pod kierunkiem wybitnych specjalistów, publikujących oryginalne prace w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych nauczysz się badać, analizować i interpretować różne procesy psychiczne (np. procesy poznawcze, inteligencję, temperament, osobowość, emocje i motywacje, stres i radzenie sobie z nim itp.), poznasz różnego rodzaju metody diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej (np. diagnoza zaburzeń neuropsychologicznych, psychoprofilaktyka, interwencja kryzysowa itp.), a także uzyskasz podstawowe umiejętności i kompetencje, umożliwiające pracę na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz wszystkich tych instytucjach, w których zachodzi potrzeba diagnozy lub poradnictwa psychologicznego.

  Studia na kierunku psychologia dają szansę studiowania w oparciu o wyjątkowy i nowoczesny program kształcenia, dostosowany do europejskich standardów nauczania (Europejski Certyfikat Psychologa – Europsy). W ciągu pierwszych trzech lat studiów uzyskasz przygotowanie z zakresu: podstawowych umiejętności akademickich i psychologicznych, biologicznych podstaw psychologii, humanistycznego i społecznego kontekstu psychologii, metodologii ogólnej i statystyki, psychologii społecznej, różnic indywidualnych, procesów poznawczych, emocji i motywacji, osobowości, psychopatologii, psychologii międzykulturowej, psychologii religijności i duchowości, psychologii wychowawczej oraz psychologii małżeństwa i rodziny. Przez kolejne dwa lata będziesz realizować program w ramach jednej z czterech specjalności: Psychologii klinicznej i psychoterapii, Psychologii pracy i organizacji, Psychologii wspomagania rozwoju i Psychologii sądowej i penitencjarnej. Dodatkowo w trakcie studiów możesz odbyć nauczycielskie przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

  Studenci psychologii są angażowani do wielu projektów badawczych (także w ramach prężnie działającego Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW), dzięki którym mogą poznawać tajniki badań psychologicznych, rozwijać się naukowo, i prezentować wyniki swoich badań na konferencjach naukowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia pracy i organizacji
  • Psychologia wspomagania rozwoju
  • Psychologia sądowa i penitencjarna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna i psychoterapia
  • Psychologia pracy i organizacji

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • SUSTAINABILITY STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  4-semester Master in Sustainability Studies at one of Polish leading universities

  About studies The Sustainability Studies is an interdisciplinary programme which aims at fostering students’ understanding, appreciation, and thoughtful problem solving skills regarding the relationship and interactions between human society and the environment.

  Aim
  The aim of Sustainability Studies is to ensure that the graduates of the programme know how to deal with the complex issues related to sustainability. During the 4-semester Master studies our students will be taught about sustainability from two 
  complementary perspectives, i.e. scientific and humanistic. The former will help them to understand processes taking place in the natural environment, while the latter will provide them with the tools necessary for a holistic understanding of the natural environment as well for effective problem solving.

  Career
  The graduates of Sustainability Studies’ are future leaders and highly qualified
  experts in sustainability. They are well prepared to work in:
  I/ international business environment;
  II/ staff/leadership sections of environmental organizations;
  III/ local, state, national or international governmental agencies;
  IV/  non-governmental organizations;
  V/ the R+D sector or the academia.
  A growing importance of sustainable development is the main reason why we have created the programme which will deliver highly qualified experts capable of assuming the roles of leaders on the way to sustainability. (http://ceie.uksw.edu.pl/)

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)