Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji

ul.Katowicka 87a

45-060 Opole

tel.: +48 77 452 75 00

fax:  +48 77 452 75 02

email: wpia@uni.opole.pl

http://www.prawo.uni.opole.pl/

 

ul.Katowicka 87a

45-060 Opole

tel.: +48 77 452 75 00

fax:  +48 77 452 75 02

email: wpia@uni.opole.pl

http://www.prawo.uni.opole.pl/

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Administracja
  Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej. Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:
  Administracja publiczna - pozwala zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie organizacji i zadań administracji rządowej i samorządowej oraz finansów publicznych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: administracja rządowa i samorządowa w wybranych krajach, system finansowo-budżetowy samorządu terytorialnego, tworzenie wizerunku administracji, prawna ochrona informacji.
  Administracja gospodarczo-finansowa - umożliwia poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa bankowego, administracyjno-gospodarczego, podatkowego, celnego i dewizowego oraz prawa papierów wartościowych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: elementy europejskiego prawa gospodarczego, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo handlowe.
  Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: organizacja i zadania administracji bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, kryminologia i wiktymologia, kryminalistyka, sytuacja obywateli w ochronie bezpieczeństwa, administracja i struktury bezpieczeństwa i porządku publicznego w krajach zachodnich.
  Administracja w stosunkach międzynarodowych - zapewnia możliwość zdobywania wiedzy potrzebnej w zatrudnieniu w administracji sektora prywatnego. W ramach specjalizacji wykładane są m.in. następujące przedmioty: ochrona konsumenta i konkurencji na jednolitym rynku europejskim, rozliczenia firm w obrocie międzynarodowym, zarządzanie projektami finansowymi w UE, współczesne stosunki międzynarodowe, swobodny przepływ osób w UE.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Absolwent studiów  powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla  istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali  globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • zyk obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OBSŁUGA BIZNESU Stopień: I REKRUTACJA

  Obsługa biznesu to innowacyjny kierunek studiów na Wydziale Prawa i  Administracji UO, którego celem jest wykształcenie nowego typu kadr zapewniających wsparcie organizacyjne, administracyjne i prawne podmiotom wdrażającym rozwiązania w ramach Regionalnych Strategii Innowacji, w szczególności z branży budowlanej, rolno-spożywczej oraz mechanicznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Obsługa biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • J. obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Prawo
  Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych, filozofia prawa, etyka prawnicza) oraz przedmioty z zakresu nauk prawnych interdyscyplinarnych (np. socjologia prawa, komunikacja społeczna w zawodach prawniczych, prawo wyznaniowe). Kształcenie na studiach magisterskich, jednolitych (5-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:
  Cywilistycznej – która umożliwia studentowi szczegółowe poznanie prawa cywilnego. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: prawo obrotu nieruchomościami, prawo ochrony zdrowia, zbiorowe prawo pracy, postępowanie nieprocesowe, prawo papierów wartościowych, prawo spółdzielcze, prawo bankowe, prawo upadłościowe i naprawcze.
  Karnistycznej – która przeznaczona jest dla osób w szczególny sposób zainteresowanych tematyką prawa karnego. W ramach specjalizacji wykładane są m.in. następujące przedmioty: pozakodeksowe prawo karne, kryminologia, wiktymologia, międzynarodowe prawo karne, prawo karne wykonawcze, postępowania szczególne w procesie karnym, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe.
  Ustrojowo-administracyjnej – która umożliwia zdobywanie wiedzy szczegółowej z zakresu prawa administracyjnego. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: nauka o administracji publicznej, prawo do informacji w administracji publicznej, prawo celne i dewizowe, gospodarka nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, finanse komunalne, komunikacja społeczna w zawodach prawniczych.
  Prawa europejskiego i międzynarodowego – która skierowana jest do osób zainteresowanych zwłaszcza tematyką prawa europejskiego i prawa międzynarodowego. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: ustroje państw współczesnych, instytucje wspólnotowe i agencje Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo humanitarne, zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo Unii Europejskiej, prawo konsularne i dyplomatyczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • zyk polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Kamila Ocena

Super uczelnia, polecam ?

Ana Ocena

Super wykładowcy, dobre podejście do studentów , polecam :)

amigo Ocena

bardzo profesjonalna kadra wykładowców :) polecam!