ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Informatyka

  Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania), zna najnowsze technologie i jest przygotowany do szybkiego przyswajania wiedzy i rozwoju zawodowego. Te studia uczą pracy zespołowej i rozwijają cenioną przez pracodawców umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.

  Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i technik mikroprocesorowych.

  Informatyka to kierunek dla osób wykazujących uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.

  Informatyka jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Absolwent kierunku Informatyka może pracować jako:

  • administrator systemów i sieci komputerowych,
  • webmaster,
  • programista,
  • inżynier oprogramowania,
  • projektant lub analityk systemów bazodanowych,
  • programista aplikacji mobilnych,
  • projektant systemów decyzyjnych,
  • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
  • wdrożeniowiec systemów informatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka - studia licencjackie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka – poziom podstawowy
  • Jeden spośród: matematyka, informatyka, fizyka – na poziomie rozszerzonym
   

   

  Studia licencjackie

  Studia inżynierskie

  Studia inżynierskie niestacjonarne

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka jest złożenie wymaganych dokumentów.
   

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka 

  Dla osób z najlepszymi wynikami rekrutacji na studia I stopnia mamy 3 stypendia motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.

  Stypendia pochodzą ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.

  Oferujemy, również w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, możliwość studiowania wybranych przedmiotów w ramach specjalnej ścieżki kształcenia dla zaawansowanych oraz możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowań naukowych.

  Absolwent kierunku Matematyka posiada gruntowną wiedzę matematyczną, pogłębione umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z pakietów matematycznych.

  Może ubiegać się o pracę m.in. w ośrodkach badawczych i obliczeniowych, pracowniach statystycznych. Absolwent specjalności matematyka w ekonomii i finansach, zastosowania matematyki może ubiegać się o pracę w bankach lub innych instytucjach finansowych na stanowisku: analityka, konsultanta, doradcy lub specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym.

  Absolwent matematyki teoretycznej zwykle wybiera ścieżkę kariery naukowej w dziedzinie matematyki i kontynuuje studia (studia doktoranckie). Absolwent specjalizacji nauczycielskich otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkole. Zawód matematyk plasuje się w czołówce rankingu zawodów w roku 2019 według Career Cast w towarzystwie innych zawodów wykorzystujących kompetencje matematyczne (analityk danych, statystyk).

  Zapraszamy do studiowania matematyki na UMK!

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest złożenie wymaganych dokumentów, które są oceniane przez komisje.
   

   

 • MATEMATYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka stosowana

  Dla osoby z najlepszym wynikiem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 mamy stypendium motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.

  Stypendium pochodzi ze środków programu Inicjatywa Doskonałości -Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.

  Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia.

  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji stosuje się metody statystyczno-matematyczne. Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać informacje i wnioski, które służą poprawie rentowności firm i instytucji. Stąd na rynku pracy duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych.

  Poszukują ich: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn), czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2019 opublikowanym przez CareerCast podium zajęły trzy profesje wykonywane przez matematyków. Pozycję pierwszą zajął analityk danych!

  Studia matematyka stosowana dają:

  • wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych,
  • umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi,
  • dobry zawód.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
   

 • MATEMATYKA I EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka i ekonomia

  Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia prowadzone są przez dwa wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.  Po ukończeniu trzech lat studiów międzyobszarowych można uzyskać dwa dyplomy licencjata: z matematyki i ekonomii, lub jeden z nich, w zależności od wyboru ścieżki kształcenia.

  Oferujemy wykształcenie w zakresie podstawowych działów matematyki i ich stosowania w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Uczymy cenionej przez pracodawców umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych i statystycznych.

  Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku matematyka i ekonomia może pracować m. in. jako:

  • analityk zjawisk ekonomicznych,
  • specjalista w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych,
  • specjalista w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
  • pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • komentator medialny zjawisk i procesów gospodarczych,
  • specjalista od opracowań statystycznych.

  Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia międzyobszarowe I stopnia na kierunku Matematyka i ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
   
   

   

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: