ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Informatyka
  Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania), zna najnowsze technologie i jest przygotowany do szybkiego przyswajania wiedzy i rozwoju zawodowego. 
  Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i technik mikroprocesorowych. Absolwent kierunku Informatyka może pracować jako:
  • administrator systemów i sieci komputerowych,
  • webmaster,
  • programista,
  • inżynier oprogramowania,
  • projektant lub analityk systemów bazodanowych,
  • programista aplikacji mobilnych
  • projektant systemów decyzyjnych,
  • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
  • wdrożeniowiec systemów informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka - studia licencjackie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka – poziom podstawowy
  • Jeden spośród: matematyka, informatyka, fizyka – na poziomie rozszerzonym
   

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka jest złożenie wymaganych dokumentów.
   

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka 
  Absolwent kierunku Matematyka posiada gruntowną wiedzę matematyczną, pogłębione umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z pakietów matematycznych. Może ubiegać się o pracę m.in. w ośrodkach badawczych i obliczeniowych, pracowniach statystycznych. Absolwent specjalności matematyka w ekonomii i finansach, zastosowania matematyki może ubiegać się o pracę w bankach lub innych instytucjach finansowych na stanowisku: analityka, konsultanta, doradcy lub specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym. Absolwent Matematyki teoretycznej zwykle wybiera ścieżkę kariery naukowej w dziedzinie matematyki i kontynuuje studia (studia III stopnia - doktoranckie). Absolwent specjalizacji nauczycielskich studiów I stopnia otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkołach na II etapie edukacyjnym, a II stopnia – do nauczania w szkołach na III i IV etapie edukacyjnym. Zawód matematyk znalazł się na 1. miejscu w rankingu najlepszych zawodów w roku 2014 opublikowanym przez przez CareerCast. Prognozy amerykańskie wskazują, że do 2022 r. liczba ofert pracy dla absolwentów matematyki wzrośnie o jedną czwartą. Zapraszamy do studiowania matematyki na UMK!
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
   
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest złożenie wymaganych dokumentów, które są oceniane przez komisje.
   

   

 • MATEMATYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka stosowana

  Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia.
  Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać pożądane przez firmy i instytucje informacje i wnioski, często służące poprawie rentowności działalności. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są ogromne. Tego rodzaju specjalistów poszukują: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn), czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2016 opublikowanym przez przez CareerCast znalazły się aż cztery profesje wykonywane przez matematyków! Pozycję pierwszą zajął analityk danych.
  Studia matematyka stosowana dają:
  • Wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych.
  • Umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi.
  • Dobry zawód.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
   

 • MATEMATYKA I EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Matematyka i ekonomia
  W trakcie trzech lat można równocześnie ukończyć dwa kierunki studiów: matematykę i ekonomię oraz uzyskać dwa dyplomy. Przedmioty matematyczne pozwolą opanować matematyczne narzędzia, które zastosowane zostaną w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych poznanych na przedmiotach ekonomicznych w trakcie studiów. Studia międzyobszarowe dają szansę równoczesnego opanowania podstawowej wiedzy matematycznej oraz poznania prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki. Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku matematyka i ekonomia może pracować m. in. jako: 
  • analityk zjawisk ekonomicznych,
  • specjalista w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych (z uwagi na umiejętność analitycznego myślenia),
  • specjalista w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
  • pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • komentator medialny zjawisk i procesów gospodarczych,
  • specjalista od opracowań statystycznych.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia międzyobszarowe I stopnia na kierunku Matematyka i ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
   
   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe
  Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy stażach? Chciałbyś wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Interesują Cię nowe technologie, informatyka, ochrona danych, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane z cyberprzestrzenią? Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowują specjalistów do pracy w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, w przemyśle obronnym oraz w instytucjach, służbach i organach bezpieczeństwa państwa. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę. W praktyce, prognozuje i analizuje procesy zapewniające bezpieczeństwo. W pracy zawodowej wykorzystuje przepisy i procedury związane z podejmowaniem decyzji w obszarze bezpieczeństwa państwa. Zna język obcy na poziomie B2, w tym język specjalistyczny właściwy dla studiowania kierunku. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa państwa. Swoje obowiązki mogą pełnić w instytucjach związanych z obroną narodową oraz w innych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, takich jak:
  • samorządowe instytucje publiczne (urzędy gminy, powiatów, województw, urzędy pracy, samorządowe jednostki organizacyjne);
  • rządowe instytucje publiczne (ministerstwa, agencje rządowe, inspekcje, administracja rządowa, państwowe jednostki organizacyjne);
  • zespoły reagowania kryzysowego;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • Agencja Wywiadu;
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
  • Służba Wywiadu Wojskowego;
  • Biuro Ochrony Rządu;
  • Służba Graniczna;
  • Straż Ochrony Lotnisk;
  • Straż gminna (miejska);
  • Formacje Obrony Cywilnej Kraju;
  • Siły Zbrojne RP;
  • placówki dyplomatyczne;
  • instytucje Unii Europejskiej;
  • organizacje międzynarodowe;
  • służby społeczne;
  • biznes.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka albo informatyka albo fizyka/ fizyka i astronomia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)