Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Chopina 12/18

87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410

faks +48 56 611-2987

e-mail: wmii@mat.umk.pl

http://www.mat.umk.pl

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 2 lata 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat lub inżynier magister inżynier
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów informatyka
  Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania), zna najnowsze technologie i jest przygotowany do szybkiego przyswajania wiedzy i rozwoju zawodowego. Te studia uczą pracy zespołowej i rozwijają cenioną przez pracodawców umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia.
  Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki i technik mikroprocesorowych.
  Informatyka to kierunek dla osób wykazujących uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.
  Informatyka jest dziedziną wiedzy rozwijającą się w nowoczesnym świecie w sposób niezwykle dynamiczny, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Absolwent kierunku Informatyka może pracować jako:
  • administrator systemów i sieci komputerowych,
  • webmaster,
  • programista,
  • inżynier oprogramowania,
  • projektant lub analityk systemów bazodanowych,
  • programista aplikacji mobilnych,
  • projektant systemów decyzyjnych,
  • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw,
  • wdrożeniowiec systemów informatycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów matematyka
  Dla osób z najlepszymi wynikami rekrutacji na studia I stopnia mamy 3 stypendia motywacyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie.
  Stypendia pochodzą ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał status Uczelni Badawczej.
  Oferujemy, również w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, możliwość studiowania wybranych przedmiotów w ramach specjalnej ścieżki kształcenia dla zaawansowanych oraz możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowań naukowych.
  Absolwent kierunku Matematyka posiada gruntowną wiedzę matematyczną, pogłębione umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z pakietów matematycznych.
  Może ubiegać się o pracę m.in. w ośrodkach badawczych i obliczeniowych, pracowniach statystycznych. Absolwent specjalności matematyka w ekonomii i finansach, zastosowania matematyki może ubiegać się o pracę w bankach lub innych instytucjach finansowych na stanowisku: analityka, konsultanta, doradcy lub specjalisty ds. zarządzania ryzykiem finansowym.
  Absolwent matematyki teoretycznej zwykle wybiera ścieżkę kariery naukowej w dziedzinie matematyki i kontynuuje studia (studia doktoranckie). Absolwent specjalizacji nauczycielskich otrzymuje przygotowanie do nauczania w szkole. Zawód matematyk plasuje się w czołówce rankingu zawodów w roku 2019 według Career Cast w towarzystwie innych zawodów wykorzystujących kompetencje matematyczne (analityk danych, statystyk).
  Zapraszamy do studiowania matematyki na UMK!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen z dyplomu oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów matematyka stosowana
  Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia.
  We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji stosuje się metody statystyczno-matematyczne. Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać informacje i wnioski, które służą poprawie rentowności firm i instytucji. Stąd na rynku pracy duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych.
  Poszukują ich: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn), czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2019 opublikowanym przez CareerCast podium zajęły trzy profesje wykonywane przez matematyków. Pozycję pierwszą zajął analityk danych!

  Studia matematyka stosowana dają:

  • wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych,
  • umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi,
  • dobry zawód.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Analiza i modelowanie procesów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA I EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów matematyka i ekonomia
  Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia prowadzone są przez dwa wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.  Po ukończeniu trzech lat studiów międzyobszarowych można uzyskać dwa dyplomy licencjata: z matematyki i ekonomii, lub jeden z nich, w zależności od wyboru ścieżki kształcenia.
  Oferujemy wykształcenie w zakresie podstawowych działów matematyki i ich stosowania w analizie oraz interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Uczymy cenionej przez pracodawców umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych i statystycznych.
  Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia dają duże możliwości wyboru kierunku dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia. Absolwent kierunku matematyka i ekonomia może pracować m. in. jako:
  • analityk zjawisk ekonomicznych,
  • specjalista w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych,
  • specjalista w przedsiębiorstwach w różnych sektorach gospodarki,
  • pracownik urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • komentator medialny zjawisk i procesów gospodarczych,
  • specjalista od opracowań statystycznych.

  Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów dają teoretyczne i praktyczne podstawy niezbędne do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka i ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów analiza danych

  Gromadzenie i eksploracja danych stały się obecnie powszechną praktyką w wielu obszarach działalności człowieka, zwłaszcza w biznesie i gospodarce. Proces podejmowania decyzji oraz planowania strategii biznesowych musi się odbywać w oparciu o wiedzę pozyskaną z danych. Pozwala to uzyskiwać pożądane przez firmy i instytucje informacje i wnioski, często służące poprawie rentowności działalności czy wręcz kluczowe dla utrzymania się w branży.

  Ze względu na ogromne rozmiary oraz różnorodny typ danych generowanych przez systemy informatyczne, do ich analizy konieczna jest znajomość zaawansowanych technik statystyki i uczenia maszynowego. Stąd duży popyt na specjalistów analizy danych na rynku pracy. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn) czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2021 opublikowanym przez przez CareerCast pozycję pierwszą zajął analityk danych, a na trzeciej uplasował się zawód statystyka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkurs ocen z dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Bartek Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia na informatyce

Kamil Ocena odpowiedz

Polecam w szczególności studiowanie na kierunku informatyka!