Matematyka i ekonomia studia - kierunek studiów

Zdobywanie kompetencji przyszłego ekonomisty można przyrównać do przemierzania dwutorowej drogi edukacyjnej: na pierwszy tor składają się w niej ukierunkowane zainteresowania naukowe związane z gospodarką, polityką, naukami społecznymi i prawem, drugi to zamiłowanie do liczb i umiejętność posługiwania się konkretnymi narzędziami matematycznymi, niezbędnymi do właściwej interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Interdyscyplinarne powiązania między dziedzinami to w końcu spiritus movens nauki, która z lotu ptaka mogłaby pewnie wyglądać jak mapa połączonych ze sobą punktów, które na pozór nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale w rzeczywistości znakomicie się uzupełniają.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze miałeś głowę do rachunków a matematyka była dla Ciebie czymś więcej, niż tylko jednym z przedmiotów wypełniających plan lekcji, chciałbyś znacznie poszerzyć swoją wiedzę z tej dziedziny oraz móc zrobić z niej konkretny użytek, wybierając ścieżkę kariery, która postawi przed Tobą wyzwania tożsame z Twoją matematyczną pasją, potrafisz myśleć abstrakcyjnie i z łatwością odnajdujesz się w międzyobszarowej przestrzeni naukowej, koniecznie powinieneś rozważyć studia na kierunku matematyka i ekonomia.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędziesz w toku studiów? Możesz spodziewać się solidnego kursu matematycznego, opartego na przyswajaniu zagadnień z dziedziny algebry, geometrii, analizy matematycznej, statystyki i rachunkowości. Zapoznasz się z podstawami mikro- i makroekonomii oraz ekonometrii, pozwalającej na badanie ilościowych związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznym, którym przyjrzysz się także od strony teoretycznej. Poznasz strukturę i zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków gospodarczych oraz specyfikę gospodarki regionalnej. Zbliżysz się także do nauk społecznych, takich jak socjologia czy polityka społeczna, które wymagają wsparcia specjalistów legitymujących się zdolnościami matematycznymi. Przejdziesz kurs technologii informacyjno-komunikacyjnych, dowiesz się czym w praktyce jest matematyka komputerowa, poznasz podstawy prawa i języka angielskiego, przydatnego w dalszej karierze naukowej i na rynku pracy.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się przed tymi, którzy decydują się na studia na kierunku matematyka i ekonomia? Absolwenci kształceni międzyobszarowo w dziedzinie matematyki i ekonomii bardzo często decydują się na dalszą karierę naukowo-badawczą w dziedzinie nauk matematycznych, ekonomicznych lub w obszarze, wspólnym dla obu tych kierunków. Możesz zdecydować się na zawód analityka zjawisk ekonomicznych, specjalisty-ilościowca, zatrudnianego w bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych lub statystyka. Z Twoich umiejętności chętnie skorzystają firmy i przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach gospodarki krajowej i zagranicznej oraz media: radio, telewizja czy redakcje prasowe i wydawnicze, poszukujące kompetentnych komentatorów zjawisk i procesów ekonomicznych. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji będziesz mógł zdecydować się również na zawód nauczyciela matematyki, tutora biznesu czy prywatnego doradcy w dziedzinie ekonomii.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na matematykę i ekonomię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA I EKONOMIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując matematykę i ekonomię?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości teorii analizy matematycznej
 • interpretowania zjawisk i procesów ekonomicznych za pomocą narzędzi matematycznych
 • podstaw algebry i geometrii
 • znajomości narzędzi statystycznych i wykorzystywania ich w praktyce
 • gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych matematycznych i statystycznych
 • podstaw mikro- i makroekonomii
 • podstaw ekonometrii
 • sposobów funkcjonowania międzynarodowych rynków gospodarczych
 • specyfiki i kierunków rozwoju gospodarki regionalnej
 • rozumienia podstawowych zagadnień socjologicznych
 • narzędzi i sposobów wykorzystywania matematyki informatycznej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA I EKONOMIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA I EKONOMIA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku matematyka i ekonomia?

Absolwent kierunku matematyka i ekonomia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik naukowy w instytucjach naukowo-badawczych
 • pracownik sektora bankowego
 • pracownik firm ubezpieczeniowych
 • pracownik instytucji finansowych
 • działach finansowych firm i przedsiębiorstw
 • komentator zjawisk ekonomicznych w mediach i redakcjach
 • nauczyciel
 • tutor biznesu
 • specjalista do spraw opracowań statystycznych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA I EKONOMIA

Komentarze (0)