• GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów geodezja i kartografia

  W trakcie studiów nauczysz się jak wytyczyć w terenie budynek, pomierzyć działkę i jak opracować Numeryczny Model Terenu przy pomocy drona. Dowiesz się co to ortofotomapa, jak ją wykonać a także, poznasz tajniki skaningu laserowego i opracowań 3D. Dowiesz się co to GIS (Geographic Information System) i jak wykorzystać potęgę danych geoprzestrzennych do uzyskiwania wielu praktycznych informacji, wykonując analizy w programach komputerowych.

  Od trzeciego roku studiów będziesz miała (miał) możliwość poszerzania swojej wiedzy w kierunku geoinformatyki – budując bazy danych przestrzennych i projektując systemy geoinformatyczne lub hydrografii – wykonując w praktyce pomiary przy pomocy naszego sprzętu i łodzi pomiarowej Hydrograf XXI. Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wszelkiego rodzaju map i analiz geoprzestrzennych.

  Kierunek geodezja i kartografia w Politechnice Morskiej w Szczecinie jest niezwykły. Nauczymy Cię wykonywać pomiary z powietrza, za pomocą dronów, z ziemi za pomocą specjalistycznych geodezyjnych urządzeń pomiarowych oraz pod wodą, gdzie obraz terenu jest „malowany dźwiękiem”.

  Dodatkowo studenci odbywają dwutygodniowe zajęcia praktyczne po każdym roku studiów. Obowiązkowe są też praktyki w firmach geodezyjnych lub instytucjach państwowych zajmujących się geodezją i kartografią, geoinformatyka lub hydrografią.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geoinformatyka
  • Hydrografia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geoinformatyka
  • Hydrografia

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Morska w Szczecinie

 • NAWIGACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów nawigacja
  Studia na kierunku nawigacja – prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych w  kształceniu inżynierów XXII wieku, nowoczesnych laboratoriów i symulatorów, a także naukowo-badawczego statku szkoleniowego. Baza dydaktyczna i programy kształcenia spełniają wymagania międzynarodowych standardów, a uzyskany dyplom ukończenia studiów i kolejne dyplomy morskie uznawane są na całym świecie bez konieczności ich nostryfikacji.
  Studia przygotowują do pracy w bardzo szerokim sektorze światowej gospodarki morskiej. Zdobywane doświadczenia praktyczne w najpotężniej dofinansowanym i rozwijającym się sektorze nowoczesnych technologii pozwolą studentom i absolwentom kierunku nawigacja nabyć i wykształcić umiejętności szybkiego reagowania i  dostosowania się do zmian na rynku pracy. 
  Zanim systemy satelitarne trafiły do powszechnego użycia na lądzie, wykorzystywali je w swojej pracy na statkach marynarze. Pierwsze prototypy komputerów zaprzęgnięte były w nauce do obliczeń przepowiedni pływów astronomicznych, które na co dzień analizują nawigatorzy. Zakład produkcyjny na dnie  morza - dlaczego nie? Ty, między innymi, będziesz go  eksploatował. Farmy wiatrowe energii odnawialnej, to już codzienność w pracy nawigatora.
  Jeśli pamiętasz Piratów z Karaibów - zapewniamy Cię, że ten problem nadal jest aktualny. Twoi koledzy będą układali światłowody w sieci miejskiej, Ty połączysz nimi kontynenty. Poznasz potężną siłę natury jaką tworzą morza i  oceany, zwiedzisz wiele krajów, będziesz pracował w  międzynarodowych zespołach, wśród ludzi różnych  kultur i języków. Rozłóż skrzydła, podejmuj wyzwania i  realizuj marzenia albo wybierz mocną, prostą ścieżkę z „nogami na Ziemi” wszystkie te zamierzenia są możliwe do realizacji pod jednym warunkiem – wybierz właściwy kierunek studiów -– wybierz nawigację.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Transport morski
  • Inżynieria ruchu morskiego
  • Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
  • Ratownictwo
  • Eksploatacja jednostek pływających offshore
  • Transport morski i śródlądowy
  • żeglarstwo morskie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Transport morski

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Transport morski

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Morska w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów geoinformatyka

  Masz już podstawową wiedzę z geodezji, geografii, geoinformacji lub nauk (dyscyplin) pokrewnych? Lubisz lub chciałbyś/chciałabyś nauczyć się programować? A może by tak połączyć jedno z drugim na kierunku geoinformatyka i zostać specjalistą interdyscyplinarnym? Rozpocznij studia magisterskie na kierunku Geoinformatyka!

  Geoinformatyka odnosi się do wielu działalności zawodowych niezbędnych m.in. w: geodezji, architekturze i budownictwie – np. modelowanie 3D/CAD, modelowaniu informacji o budynku (BIM) czy też urbanistyce i planowaniu przestrzennym w zakresie chociażby inteligentnych miast (Smart City).

  Studiując na kierunku geoinformatyka poznasz nowoczesne techniki pomiarowe: współczesną fotogrametrię cyfrową czy teledetekcję, nauczysz się przeprowadzać zaawansowane analizy przestrzenne, zapoznasz się z regułami kartografii multimedialnej, fuzji geodanych, zastosowaniu technologii VR. Wszystko to połączysz ze znajomością języków skryptowych, umiejętnościami programowania aplikacji internetowych i stosowania dedykowanych narzędzi w środowisku GIS.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAVIGATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister magister

  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów navigation

  Marine navigation undergraduate courses are conducted by a highly skilled and experienced team of dedicated lecturers, with the help of the latest available technology used to train top-class engineers. Our students have access to modern equipped laboratories, training rooms, ship's bridge simulators and training and research vessel.

  Our facilities and courses meet international standards requirements. The graduates can apply for a job worldwide as our diplomas and degrees are recognized internationally.Navigation courses provided by our University prepare the graduates for a wide spectrum of career opportunities in the global maritime economy.

  The hands-on experience gained in the most heavily funded and fast-growing high-tech sector allows our students and graduates to acquire and develop a specific set of skills and knowledge to respond and adapt quickly to changes in the job market.

  Before the satellite systems came into widespread use on land, sailors used them in their work on ships. The first prototypes of computers were utilized in science to calculate predictions of astronomical tides, which navigators analyze on a daily basis. Wind farms producing renewable energy - this is already an everyday part of a navigator's job. Your colleagues will lay fibre optic cables in the cities’ networks, you will use them to connect the continents.

  You will get to know the powerful force of the ocean and sea, you will visit many countries, and you will get used to working in international teams, among people of different cultures and languages. Spread your wings, rise to a challenge and follow your dreams with us.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Maritime transport

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Maritime transport

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Maritime transport

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku navigation brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Morska w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów oceanotechnika

  Transport morski, poszukiwania i wydobycie surowców mineralnych z dna morskiego, badania oceaniczne, rekreacja i sporty morskie to obszary działalności, dla których niezbędne są jednostki pływające, nie tylko na powierzchni ale także podwodne lub poruszające się po dnie morskim.

  Coraz więcej tych jednostek pływających jest bezzałogowych, sterowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję. Jednocześnie od projektowanych i budowanych jednostek pływających wymaga się aby były ekologiczne i w jak najmniejszym stopniu miały negatywny wpływ na środowisko np. poprzez emisję spalin. Specjaliści z projektowania innowacyjnych, ekologicznych statków, jachtów, obiektów offshore i innych jednostek pływających są poszukiwani nie tylko w Polsce ale także w Europie.

  Studia na kierunku Oceanotechnika zostały uruchomione, aby przygotować wysoko wykwalifikowane kadry dla biur projektowych, instytucji badawczych i przedsiębiorstw eksploatujących zasoby mórz i oceanów.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i budowa okrętów
  • Projektowanie i budowa jachtów

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOTECHNIKA - BUDOWA JACHTÓW I OKRĘTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i budowa jachtów
  • Projektowanie i budowa okrętów

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Morska w Szczecinie

 • ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Politechnika Morska w Szczecinie - kierunek studiów żegluga śródlądowa

  Studenci Wydziału Nawigacyjnego PM kierunku żegluga śródlądowa uczą się dwutorowo, nabywając kompetencje do pracy zarówno na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW (międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent i absolwentka ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie w zakresie konwencji STCW daje także  możliwość szybkiego awansu na jednostkach żeglugi śródlądowej.

  Druga droga absolwentów to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej, możliwa dzięki przedmiotom specjalistycznym, które są zawarte w programach nauczania dotyczących pracy w szeroko pojętej branży śródlądowej. Przedmioty obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym. 

  Daje to możliwość podjęcie pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczanie j. angielskiego, jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów ładunków ciekłych oraz gazów skroplonych i obsługi terminali LNG. Żegluga śródlądowa jest kierunkiem mundurowym - mundur dostarcza Politechnika Morska. Zobacz jak wyglądają umundurowani studenci Politechniki Morskiej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
  • Zarządzanie w żegludze śródlądowej

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Morska w Szczecinie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

machet Ocena odpowiedz

studiuję transport - polecam

jan Ocena odpowiedz

ktoś kto napisał ten komentarz na pewno tu nie studiował. Studia są na wysokim poziomie

czester Ocena odpowiedz

informatyka na tym wydziale to porażka, wiedza jak w liceum. Po tych studiach to chyba tylko praca na help desku w zusie