Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

ul. Wita Stwosza 57

80-952 Gdańsk

Tel: +48 58 523 20 26

Fax: +48 58 523 22 66

e-mail: dziekmf@ug.edu.pl

http://mfi.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 57

80-952 Gdańsk

Tel: +48 58 523 20 26

Fax: +48 58 523 22 66

e-mail: dziekmf@ug.edu.pl

http://mfi.ug.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
  Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna” ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki i chemii, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom w zakresie przygotowywania i prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej wszędzie tam, gdzie prowadzony jest obrót i stosowane są preparaty promieniotwórcze lub promieniowanie jonizujące, a w szczególności w instytucjach kontrolnych, monitorujących środowisko naturalne, warunki pracy i prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej, a także w zapleczu energetyki nuklearnej w perspektywie budowy elektrowni jądrowej.
  Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:
  • podstaw fizyki i chemii, poszerzoną w zakresie radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;
  • wiedzy o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe i środowisko naturalne;
  • wiedzy o przepisach prawa regulujących obrót i stosowanie preparatów promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego;
  • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń, konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Bioinformatyka
  Program studiów na kierunku interdyscyplinarnym Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim stanowi połączenie klasycznej bioinformatyki związanej z gromadzeniem i analizą danych pochodzących z genomiki i proteomiki z elementami modelowania molekularnego i komputerowych metod projektowania substancji czynnych biologicznie. Tak skonstruowany program studiów pozwala wykształcić absolwenta posiadającego solidną wiedzę podstawową opierającą się na znajomości podstaw biologii i informatyki, ale jednocześnie silnie ukierunkowanego na jej praktyczną aplikację. Umożliwia mu to zrozumienia mechanizmów procesów biologicznych istotnych z punktu widzenia biotechnologicznego lub medycznego. Odzwierciedleniem tej koncepcji kształcenia jest to, że program opracowano przy ścisłej współpracy czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, co samo w sobie jest wyrazem multidyscyplinarności tworzonego makrokierunku, jak i gwarancją szerokiego dostępu studentów do wysoko wyspecjalizowanej kadry nakowo-dydaktycznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizyka
  Studia prowadzone także w języku angielskim. Programy studiów umożliwiają studentom podejmującym studia na Wydziale zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej podczas interesujących wykładów z pokazami fizycznymi. Student podczas studiów zdobywa również praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów badawczych podczas ćwiczeń, konwersatoriów oraz zajęć w specjalistycznych laboratoriach znajdujących się na Wydziale oraz u przyszłych pracodawców. Nowoczesne laboratorium oraz zaplecze dydaktyczne Wydziału jest sukcesywnie udoskonalane. Obecnie na Wydziale realizowany jest projekt „Fizyka dla przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i środkom własnym Uniwersytetu Gdańskiego powstało nowoczesne laboratorium dydaktyczne dla wszystkich studentów kierunku z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi, najnowszym oprogramowaniem i komputerami oraz aparaturą na najwyższym światowym poziomie. Ponadto, dzięki powyższym środkom powstaje pracownia fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego.
  Absolwent studiów I stopnia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, która pozwala mu na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia. Dyplom magistra fizyki jest przepustką do znalezienia ciekawej pracy w Polsce i na świecie, gdyż obecnie wszędzie zaczyna brakować absolwentów kierunków ścisłych. Studenci kierunku FIZYKA po pierwszym 3-letnim etapie kształcenia i uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Pracę magisterską można wykonywać w zakresie: fizyki atomowej i molekularnej, fizyki laserów, fizyki ciała stałego, akustyki, astrofizyki, fizyki teoretycznej (np. informacji kwantowej, teorii chaosu, fizyki matematycznej). Absolwent kierunku Fizyka II stopnia otrzymuje wykształcenie zgodne z oczekiwaniami krajowego i europejskiego rynku pracy. Może uzyskać zatrudnienie w:
  • instytucjach badawczych i naukowych;
  • w laboratoriach dysponujących zaawansowaną aparaturą diagnostyczną i badawczą;
  • firmach informatycznych;
  • firmach działających na styku nauki i gospodarki;
  • bankach i firmach ubezpieczeniowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizyka medyczna
  Studia prowadzone także w języku angielskim. Absolwent fizyki medycznej ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej. Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:
  • podstaw fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;
  • wiedzy medycznej, o tym, jak jest człowiek zbudowany (anatomia prawidłowa), jak funkcjonuje (fizjologia) i jak choruje (patofizjologia i podstawy medycyny klinicznej), po to, aby w rozmowie był partnerem dla lekarza;
  • wiedzy o aparaturze medycznej używanej w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich jak i metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii;
  • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń zwłaszcza przy szacowaniu dawek), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;
  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka medyczna jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka
  Atutem kierunku Informatyka jest połączenie solidnych podstaw teoretycznych, nauki wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program studiów jest na bieżąco konsultowany z pracodawcami branży IT. Efektem tej ścisłej współpracy jest program specjalności „Tester programista”, możliwość realizacji przedmiotu Projekt Zespołowy pod opieką firm informatycznych oraz wybrane przedmioty prowadzone przy udziale specjalistów z przemysłu. Corocznie rośnie liczba otwartych wykładów i warsztatów specjalizacyjnych prowadzonych przez doświadczonych fachowców z przemysłu IT. Nasi studenci uczestniczą z dużymi sukcesami w konkursach takich jak Microsoft Imagine Cup czy PozRozbot, a swoje zainteresowania poszerzają w kołach naukowych technologii .NET oraz robotyki. 
  Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku Informatyka gwarantują absolwentom elastyczność w wyborze specjalizacji zawodowej oraz umożliwiają łatwe dostosowywanie się do sytuacji, w której spotykają się z nową technologią czy wymagającym zadaniem. Dlatego też znalezienie pracy przez naszych absolwentów nie jest zadaniem trudnym. Znajdują oni zatrudnienie najczęściej jako programiści i deweloperzy. Pracują też jako administratorzy baz danych i sieci komputerowych. Firmy zatrudniające naszych absolwentów to zarówno międzynarodowe korporacje, ich trójmiejskie oddziały oraz firmy lokalne. Liczne otwarte wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów przez specjalistów z branży są okazją do bezpośrednich kontaktów oraz aplikowania na praktyki i staże.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy lub informatyka
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Matematyka
  Studia prowadzone także w języku angielskim. Współpracujemy z firmą MISYS oraz z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Studenci matematyki nauczycielskiej na studiach I stopnia uzyskują dodatkowe uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej. Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Studenci biorą udział w konkursie na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej Mat2Tab, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS. Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.
  Absolwent matematyki nauczycielskiej po studiach I stopnia jest przygotowany do nauczania matematyki i informatyki w szkole podstawowej, a po studiach II stopnia - do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół. Absolwent matematyki ekonomicznej jest przygotowany do pracy jako analityk rynków ekonomicznych. Absolwent matematyki finansowej może pracować w instytucjach finansowych, ubiegając się o zdobycie zawodów takich, jak makler, doradca inwestycyjny, aktuariusz. Absolwent matematyki stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne. Absolwent matematyki teoretycznej ma możliwość robienia dalszej kariery naukowej na uczelni.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Modelowanie matematyczne i analiza danych ma charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Studenci zdobędą umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.

  Głównymi autami kierunku są:

  • Duża liczba przedmiotów fakultatywnych — ok. 45% zajęć jest indywidualnie wybieranych przez studenta.
  • Możliwość wyboru z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna*, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych, lub zaprojektowania własnej ścieżki.
  • Program studiów dopasowany do potrzeb rynku we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT.
  • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.
  • Szeroka oferta płatnych praktyk studenckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Kamil Ocena

bardzo przyjazna atmosfera

:) Ocena

Polecam