Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

ul. Wita Stwosza 57

80-952 Gdańsk

Tel: +48 58 523 20 26

Fax: +48 58 523 22 66

e-mail: dziekmf@ug.edu.pl

http://mfi.ug.edu.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 57

80-952 Gdańsk

Tel: +48 58 523 20 26

Fax: +48 58 523 22 66

e-mail: dziekmf@ug.edu.pl

http://mfi.ug.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
  Kierunek Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim jest międzywydziałowym kierunkiem interdyscyplinarnym zawiadywanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wspólnie z Wydziałem Chemii. W szczególnosci, zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej WMFiI oraz pracowników Katedry Chemii i Radiochemii Środowiska WCh.

  Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach (fizyczne laboratorium dydaktyczne z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi, pracownia fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego) oraz specjalistycznych pracowniach naukowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz na Wydziale Chemii.

  Studia przygotowują do prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej, do pracy w nadzorze i kontroli obrotu i stosowania preparatów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów bioinformatyka
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prowadzi na Uniwersytecie Gdańskim interdyscyplinarny kierunek Bioinformatyka. To unikatowy kierunek, którego celem jest przygotowanie Absolwentów do pracy z zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych do badania układów biologicznych (m.in. w genetyce) i wykorzystanie ich w biotechnologii.

  Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanej w czasie badania genomów i proteomów organizmów żywych jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Stąd zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. To interdyscyplinarne studia międzywydziałowe. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG prowadzi je z:

  • Wydziałem Biologii UG,
  • Wydziałem Chemii UG,
  • Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Możesz studiować ten kierunek na licencjackich studiach pierwszego stopnia (6 semestrów). Dostępne są w trybie stacjonarnym. Studia na kierunku bioinformatyka na UG w trybie stacjonarnym są bezpłatne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, biologia, informatyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów fizyka
  Fizyka jest kierunkiem studiów o profilu ogólnoakademickim, czyli dającym absolwentom tego kierunku ogólną̨ wiedzę z fizyki (doświadczalnej i teoretycznej) oraz umiejętności umożliwiającej im eksperymentalną pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych.

  Kształcenie studentów na kierunku Fizyka prowadzone jest przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach naukowo-dydaktycznych. Dzięki funduszom unijnym (m.in. z projektu „Fizyka dla przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego) i środkom własnym Uniwersytetu Gdańskiego powstało nowoczesne laboratorium dydaktyczne.

  Laboratorium to z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi wraz z pracownią fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego oraz innymi pracowniami specjalistycznymi wyposażonymi w aparaturę na najwyższym światowym poziomie umożliwia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów współczesnej nauki i gospodarki.

  Dla studentów przewidziane są programy stypendialne - stypendia naukowe i socjalne, a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów fizyka medyczna
  Student fizyki medycznej na gdańskiej uczelni zdobywa szeroką wiedzę z fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej). Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę i prowadzone są przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Na kierunku przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe odbywane w ZOZach publicznej i niepublicznej służby zdrowia na podstawie umów z potencjalnymi pracodawcami. Perspektywy dalszego kształcenia: Fizyka medyczna studia II stopnia (magisterskie) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów informatyka
  Studia na kierunku informatyka o profilu ogólnoakademickim są studiami, które mają za zadanie przede wszystkim przekazać uniwersalną wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki i jej matematycznych podstaw i połączyć ją z praktycznymi zastosowaniami.

  Tego typu uniwersalna wiedza znacznie ułatwia naszym absolwentom naukę języków programowania czy poznawanie nowych technologii w warunkach bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku IT. Uczy także krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów.

  Studenci uczą się wybranych paradygmatów i języków programowania takich jak C/C++ , Java czy Scala, rozwijają techniki programowania obiektowego i funkcyjnego. Poznają w jaki sposób analizować i projektować wydajne algorytmy czy struktury danych. Przedmioty specjalnościowe i fakultatywne dedykowane są rozwiązaniom i frameworkom bardziej wyspecjalizowanym zarówno backendowe takie jak SpringAkka czy frontendowe takie jak na przykład React.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, informatyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów matematyka
  Matematyka jest podstawowym językiem nauki i dlatego jej znajomość otwiera drzwi do bardzo wielu działań – czy to w nauce, czy w pracy zawodowej. Dla wszystkich tych, którzy matematykę lubią i chcą ją zgłębiać, kierunek ten jest bardzo dobrym punktem początkowym wspaniałej podróży. Na kierunku matematyka zdobędziesz solidne podstawy matematyki teoretycznej, które są niezbędne w przypadku planowanej kariery naukowej, ale także gdy myślisz o zawodzie aktuariusza, maklera itd.

  Studiując na kierunku matematyka zdobędziesz umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, które są bardzo cenione przez współczesnych pracodawców z branży IT oraz wszelkiego rodzaju instytucji finansowych. Kierunek matematyka to również znakomity wybór dla osób, które czują powołanie dydaktyczne i chcą zdobyć wstępne przygotowanie do nauczania matematyki w szkole.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów modelowanie matematyczne i analiza danych

  Modelowanie matematyczne i analiza danych to kierunek interdyscyplinarny, łączący obszary matematyki, ekonomii, fizyki i informatyki. Studiując ten kierunek zdobędziesz umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.

  To kierunek, który skupia się na Big Data i Data Science - czyli zastosowaniu wiedzy matematycznej i informatycznej do pracy z olbrzymimi zasobami danych, do ich zbierania, analizy i wyciągania wniosków, co szeroko wykorzystuje się dzisiaj w biznesie, ekonomii, fizyce oraz działalności badawczo-naukowej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku modelowanie matematyczne i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • QUANTUM INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Gdańsku - Uniwersytet Gdański - kierunek studiów quantum information technology
  Quantum Information Technology (QIT) is an emergent interdisciplinary field of study that combines the areas of physics, mathematics, and computer science. By joining the Quantum Information Technology Master’s programme you will acquire the necessary knowledge and skills in the theory and applications of the technological aspects of quantum information theory. This Master’s programme runs over two academic years, and is fully taught in English.
  The main focus of the study will be on theoretical aspects of QIT, however study of physical implementations and laboratory sessions are also included. QIT is an innovative and rapidly developing global field of study. These include unbreakable cryptography, ultraprecision measurements, and quantum computers which can solve problems which are intractable on any classical computer. These developing technologies have the potential to revolutionise the modern world: from mobile phones to medicine, chemistry, and finance.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (9)

Twój stary Ocena odpowiedz

poprzednie opinie to scam, nie polecam studiów

Robert Ocena odpowiedz

Na Uniwersytecie Gdańskim znalazłem kierunek dla siebie. Chciałem studiować Informatykę, ale skupioną na konkretnych jej zagadnieniach. Zależało mi na zdobyciu konkretnych umiejętności, bez niepotrzebnej nauki na pamięć.

Bartek Ocena odpowiedz

Nie pamiętam czy nad wyborem Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim zastanawiałem się pięć minut, czy może krócej. Od pierwszej klasy liceum wiedziałem co chcę studiować i gdzie chcę studiować. Każdemu polecam te studia, chociaż do najłatwiejszych nie należą. Bez pasji, samozaparcia i cierpliwości nic na nich nie osiągniesz. Tutaj nie chodzi o wkuwania na pamięć. Chodzi o pomysły, inicjatywę, aktywność.

Paulina Ocena odpowiedz

Na studiach najważniejsza powinna być praktyka, a także nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnego poruszania się w wybranym zawodzie, a także podejmowania różnych wyzwań, nie tylko natury zawodowej. Właśnie dlatego wybrałam naukę na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ ta uczelnia rzeczywiście przygotowuje do wejścia na rynek pracy.

Wojtek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Gdański to idealne miejsce dla tych, którzy wyróżniają się kreatywnością i ciągle poszukują odpowiedzi na różnorodne pytania związane z nauką. To uczelnia dla ciekawych świata. Poza tym, warto studiować na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ miasto jest piękne i pełno w nim studentów.

Ewelina Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Gdańskim gwarantują niezły start. Zdobywam umiejętności praktyczne, które obecnie są najczęściej poszukiwane na rynku, więc nie martwię się o pracę.

Kuba Ocena odpowiedz

Każdy student Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje duży wybór kierunków oraz zagadnień, w ramach których chce się rozwijać. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce i dziedzinę, która będzie odpowiadać zainteresowaniom i pasjom.

Kamil Ocena odpowiedz

bardzo przyjazna atmosfera

:) Ocena odpowiedz

Polecam