Music in public space

Music in public space

Studia na kierunku music in public space możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Music in public space stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Music in public space studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Music in public space to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku music in public space
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku music in public space rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | music in public space - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku music in public space możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | music in public space - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Music in public space dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii muzyki, zarządzania instytucjami kulturalnymi czy promocji i marketingu. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Music in public space najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Music in public space dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, filharmoniach czy mediach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Music in public space wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. Pod uwagę brany jest również wynik egzaminu wstępnego, który sprawdza predyspozycje słuchowe kandydatów. Kandydaci prezentują również zróżnicowany program na wybranym instrumencie albo wykonują program wokalny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Music in public space:

 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Music in public space - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Music in public space:

Studia na kierunku Music in public space dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji i zarządzania placówkami kultury, inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych czy realizacji projektów artystycznych. Mogą także zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia impresariatu muzycznego, finansowania kultury czy promocji i marketingu dóbr kultury.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mają też możliwość zdobycia umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego repertuaru wokalnego albo instrumentalnego. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące podstaw dyrygowania, harmonii jazzowej czy ruchu scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Music in public space: wokalistyka estradowa, literatura muzyczna, historia jazzu i muzyki rozrywkowej.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE?

Music in public space to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia umiejętności gry na wybranym przez siebie instrumencie lub umiejętności wokalnych, a także wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii muzyki, zasad harmonii, podstaw kompozycji, aranżacji czy improwizacji.

Kierunki studiów takie jak Music in public space dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Music in public space możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE?

Studia na kierunku Music in public space trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MUSIC IN PUBLIC SPACE

Studia na kierunku Music in public space dają absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako menager-animatorzy w instytucjach kultury takich jak np. filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, a także w zespołach muzycznych i mediach. Absolwenci mogą też pracować przy organizacji festiwali muzycznych, konkursów i imprez muzycznych, kursów szkoleniowych czy warsztatów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Music in public space:

 • media,
 • menager-animator,
 • filharmonie,
 • zespoły muzyczne,
 • sale koncertowe,
 • ośrodki kultury,
 • organizacja festiwali muzycznych, konkursów i imprez muzycznych,
 • organizacja kursów szkoleniowych i warsztatów.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Music in public space studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Music in public space studia I stopnia

Zobacz inne kierunki muzyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Music in public space

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)