Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Studia na kierunku energetyka jądrowa możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Energetyka jądrowa stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Energetyka jądrowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Energetyka jądrowa stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Energetyka jądrowa stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Energetyka jądrowa stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Energetyka jądrowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie energetyka jądrowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Energetyka jądrowa – kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka jądrowa to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku energetyka jądrowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku energetyka jądrowa rozpocznie się 23 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | energetyka jądrowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku energetyka jądrowa możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | energetyka jądrowa - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku energetyka jądrowa stanowią odpowiedź na dynamiczny wzrost zapotrzebowania kształcenia kadr dla polskiej energetyki jądrowej i otoczenia gospodarczego. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie problematyki energetyki jądrowej – najnowszych technologii jądrowych czy zagadnień bezpieczeństwa.

 

Wymagania rekrutacyjne

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku energetyka jądrowa uwzględniana jest ocena, jaką kandydat uzyskał na dyplomie studiów I stopnia. Rekrutacja na studia wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku energetyka jądrowa absolwenci są przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze nuklearnym. Odnajdą się w pracy w koncernach energetycznych, chemicznych czy wydobywczych.

Wymagania rekrutacyjne

Kształcenie na tym kierunku studiów przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych z tytułem inżyniera, magistra inżyniera. Kierunki studiów, do których zalicza się energetyka jądrowa, przeznaczone są dla absolwentów dowolnej ścieżki kształcenia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Energetyka jądrowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku energetyka jądrowa

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności związane z fizyką, chemią jądrową, konstrukcją czy eksploatacją reaktorów jądrowych. W ramach kształcenia największy nacisk położony jest na zastosowanie zaawansowanych technik komputerowych typu CFD.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • posługiwania się aparaturą radiometryczną,
 • wyznaczania wielkości charakterystycznych w obronie przed promieniowaniem jonizującym,
 • rozpoznawania źródeł zagrożeń obiektów jądrowych,
 • dokonywania obliczeń numerycznych CFD.

Jak wyglądają studia na kierunku energetyka jądrowa?

1. Typ i tryb studiów

Energetyka jądrowa to kierunek studiów, który obejmuje treści z zakresu nauk technicznych, środowiskowych, górniczych i energetycznych.

 

Studia na kierunku energetyka jądrowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym. Zajęcia przewidziane w planie dydaktycznym odbywają się w siedzibie uczelni od poniedziałku do piątku.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć to odpowiedź na zapotrzebowanie wykształcenia kadry dla polskiej energetyki jądrowej. W trakcie licznych zajęć poruszane są zagadnienia związane z problematyką energetyki jądrowej. Siatka dydaktyczna uwzględnia tematykę najnowszych technologii jądrowych, bezpieczeństwa energetyki jądrowej czy regulacji prawnych.

W programie studiów na kierunku energetyka jądrowa uwzględniono przedmioty z zakresu np.:

 • maszyny energetyczne obiegów jądrowych,
 • dozymetria i ochrona radiologiczna w elektrowniach jądrowych,
 • technologie jądrowe cykli paliwowych,
 • inżynieria materiałowa w energetyce jądrowej,
 • bezpieczeństwo i prawo jądrowe.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku energetyka jądrowa uczestnicy uczą się elementów zabezpieczenia radiologicznego, konstrukcji i eksploatacji reaktorów jądrowych. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się aparaturą radiometryczną.

Przeprowadzają analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, a także identyfikują źródła zagrożeń związane z wybranymi obiektami jądrowymi. Przeprowadzają też obliczenia numeryczne – np. CFD.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Energetyka jądrowa to studia przeznaczane dla osób, które są zainteresowane zagadnieniami związanymi z energetyką jądrową i pragną w przyszłości rozwijać karierę inżynierską w firmach z sektora nuklearnego.

 

5. Gdzie studiować kierunek energetyka jądrowa

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek energetyka jądrowa:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku energetyka jądrowa trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunek studiów energetyka jądrowa realizowany jest wyłącznie na drugim stopniu w trakcie 1,5 roku. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł magistra inżyniera.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka jądrowa

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów energetyka jądrowa, przygotowani są do pracy w roli specjalistów w sektorze nuklearnym. Znajdą zatrudnienie w koncernach energetycznych, chemicznych czy wydobywczych z zakresu zastosowania technologii reaktorów SMR.

Znajdą pracę również w organach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jądrowe kraju. Mogą pracować także w ośrodkach naukowych i badawczych.

Absolwent kierunku energetyka jądrowa znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • specjalista w firmach i biurach projektowych z zakresu energetyki jądrowej,
 • pracownik obsługi elektrowni jądrowych,
 • pracownik instytucji dozoru jądrowego
 • pracownik instytucji badawczych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Energetyka jądrowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Energetyka jądrowa studia I stopnia

Energetyka jądrowa studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Energetyka jądrowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)