ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • INŻYNIERIA MEBLARSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z praktycznym przygotowaniem w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli.

  Poznasz techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów, podstawy zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwa, procesów logistycznych i zarządzania produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli, w czasie studiów i podczas długoterminowych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych, poznasz specyfikę branży meblarskiej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zarządzanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży meblarskiej lub pokrewnych związanych z projektowaniem i konstruowaniem mebli
  • ocena prototypów
  • planowanie i utrzymanie produkcji, dystrybucji i sprzedaży mebli
  • analiza, kalkulacja, ocena i dobór właściwych technologii

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria meblarstwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, geografia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim, w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Dowiesz się, jak dobrać optymalny środek transportu, zaplanować trasę i koszty.

  Zdobędziesz umiejętności dotyczące w szczególności funkcjonowania organizacji logistycznych, technicznych aspektów procesów logistycznych, zarządzania organizacją, marketingu, organizacji transportu, nowoczesnych rozwiązań stosowanych w logistyce oraz sterowania przepływami towarów i informacji w przedsiębiorstwie.

  Nauczysz się rozwiązywać realne problemy biznesowe oraz zdobędziesz unikalne kompetencje, które zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy, biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków biznesu oraz działając w kołach naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu ekonomii, geografii turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania dokumentacji turystycznej, organizacji oraz realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • działalność menedżerska w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji
  • obiekty hotelarskie
  • ośrodki rekreacyjne
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej, a w szczególności biur turystycznych i gospodarstw agroturystycznych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Poznasz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej.

  Będziesz umiał rozpoznać i rozwiązać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Studia przygotują cię do pracy na stanowiskach specjalisty w systemie zarządzania, menadżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

  Nauczysz się rozwiązywać realne problemy biznesowe oraz zdobędziesz unikalne kompetencje, które zwiększą twoją konkurencyjność na rynku pracy, biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków biznesu oraz działając w kołach naukowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing internetowy w biznesie
  • Narzędzia analityczne w zarządzaniu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie produktem i sprzedażą
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami acca
  • Zarządzanie w biznesie
  • Smart and innovative business

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing internetowy w biznesie
  • Narzędzia analityczne w zarządzaniu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie produktem i sprzedażą
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami acca
  • Zarządzanie w biznesie
  • Smart and innovative business

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, fizyka, informatyka, WOS
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studiując zarządzanie i inżynierię produkcji nauczysz się rozwiązywać realne problemy biznesowe oraz zdobędziesz unikalne kompetencje, które zwiększą twoją konkurencyjność na rynku pracy, biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków biznesu oraz działając w kołach naukowych.

  Zdobędziesz gruntowne wykształcenie techniczno-ekonomiczne oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami, projektowaniem procesów wytwórczych, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz organizowaniem działalności produkcyjnej. Ten kierunek ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechaniki i informatyki z umiejętnościami menedżerskimi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG Stopień: I REKRUTACJA

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Poznasz narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Będziesz potrafił konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zarządzanie projektami
  • obsługa dużych kontraktów oraz obsługa klientów w obszarze usług przemysłowych
  • konfiguracja i wdrażanie rozwiązań informatyczny z różnych dziedzin, które mają zastosowanie w działalności usługowej
  • kierowanie operacjami w przedsiębiorstwach sieciowych
  • marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Eugenia Ocena

Bardzo dobry. I've been enjoying my studying here from the first till the last day. Interesting study program, dedicated teachers, friendly atmosphere.

Anonim Ocena

Sodoma i gomora