ul. Kwiatkowskiego 6e 

75-343 Koszalin

E-mail: wne@tu.koszalin.pl

Tel.: 094 34 39 121, 

Fax: 094 34 39 113

ul. Kwiatkowskiego 6e 

75-343 Koszalin

E-mail: wne@tu.koszalin.pl

Tel.: 094 34 39 121, 

Fax: 094 34 39 113

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • Analityka rynkowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomika menedżerska
  • Gospodarka publiczna i samorządowa
  • Finanse i polityka pieniężna
  • Logistyka w biznesie
  • Analityka gospodarcza
  • Wycena nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • Analityka rynkowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomika menedżerska
  • Gospodarka publiczna i samorządowa
  • Finanse i polityka pieniężna
  • Logistyka w biznesie
  • Analityka gospodarcza

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość kształcą specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i banków. Wiedza i umiejętności Absolwentów tego kierunku są cennym i poszukiwanym zasobem na rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
  • Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
  • Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
  • Podatki i doradztwo podatkowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Doradztwo podatkowe
  • Sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa
  • Kadry i płace
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Doradca inwestycyjny na rynkach finansowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
  • Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
  • Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
  • Podatki i doradztwo podatkowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Doradztwo podatkowe
  • Sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa
  • Kadry i płace
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Doradca inwestycyjny na rynkach finansowych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalfikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  LOGISTYK jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych specjalistów na rynku pracy. Od absolwentów tego kierunku wymaga się znajomości systemów planowania, organizowania oraz kierowania przepływem surowców lub materiałów, w związku z tym kandydat na kierunek LOGISTYKA powinien wykazywać chęć zgłębiania zagadnień z zakresu najnowszych koncepcji i narzędzi zarządzania procesami oraz projektami, być gotowym do analizy wielu zjawisk jednocześnie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Ekonomika transportu i spedycja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Ekonomika transportu i spedycja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Turystyka i Rekreacja to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów. Turystyczny charakter naszego regionu i jego dynamiczny rozwój stwarzają możliwości zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wiedza i nabyte praktyczne kompetencje Absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer hotelarstwa
  • Menedżer turystyki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer hotelarstwa
  • Menedżer turystyki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek dla osób, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy. Absolwenci potrafią kierować ludźmi, skutecznie komunikować się, negocjować i wcielać projekty społeczno‑ gospodarcze w życie. Wiedzą jak efektywnie zarządzać zasobami organizacji, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na szczeblach kierowniczych w różnych branżach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie własnym biznesem
  • Zarządzanie marketingowe
  • Biznes turystyczny
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie organizacją
  • Team leader

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie usługami
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w turystyką i eventami
  • Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Business management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie własnym biznesem
  • Zarządzanie marketingowe
  • Biznes turystyczny
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie organizacją
  • Team leader

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie usługami
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w turystyką i eventami
  • Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Business management

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)