ul. Kwiatkowskiego 6e 

75-343 Koszalin

E-mail: wne@tu.koszalin.pl

Tel.: 094 34 39 121, 

Fax: 094 34 39 113

ul. Kwiatkowskiego 6e 

75-343 Koszalin

E-mail: wne@tu.koszalin.pl

Tel.: 094 34 39 121, 

Fax: 094 34 39 113

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

  Specjalności

  • Ekonomika przedsiębiorstwa
  • Gospodarka regionalna i lokalna
  • Gospodarka publiczna
  • Ekonomika transportu i logistyka

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość kształcą specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i banków. Wiedza i umiejętności Absolwentów tego kierunku są cennym i poszukiwanym zasobem na rynku pracy. 

  Specjalności

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
  • Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
  • Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
  • Podatki i doradztwo podatkowe

  Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

  Zawody po studiach

  • analityk finansowy, księgowy, audytor
  • specjalista rachunkowości
  • specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego
  • specjalista w biurze konsultingowym
  • doradca podatkowy
  • specjalista zarządzania finansami
  • doradca finansowy i inwestycyjny

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  LOGISTYK jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych specjalistów na rynku pracy. Od absolwentów tego kierunku wymaga się znajomości systemów planowania, organizowania oraz kierowania przepływem surowców lub materiałów, w związku z tym kandydat na kierunek LOGISTYKA powinien wykazywać chęć zgłębiania zagadnień z zakresu najnowszych koncepcji i narzędzi zarządzania procesami oraz projektami, być gotowym do analizy wielu zjawisk jednocześnie.

  Specjalności

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka handlu i dystrybucji

  Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

  Zawody po studiach

  • specjalista ds. logistyki,
  • specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia,
  • specjalista ds. planowania produkcji,
  • specjalista ds. dystrybucji,
  • specjalista ds. optymalizacji zapasów,
  • specjalista ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego,
  • specjalista ds. obsługi klienta,
  • specjalista ds. handlu elektronicznego,
  • kierownik magazynu,

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Turystyka i Rekreacja to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów. Turystyczny charakter naszego regionu i jego dynamiczny rozwój stwarzają możliwości zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wiedza i nabyte praktyczne kompetencje Absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

  Specjalności

  • Menedżer hotelarstwa
  • Menedżer turystyki

  Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

  Zawody po studiach

  • Menedżer obiektu hotelarskiego
  • Specjalista do spraw odnowy biologicznej, SPA & wellness
  • Specjalista do spraw organizacji i zarządzania przedsiębiorstw turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, uzdrowiskowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych)
  • Specjalista do spraw turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Specjalista w organizacjach turystycznych (lokalnych organizacjach turystycznych, regionalnych organizacjach turystycznych)
  • Specjalista do spraw obsługi ruchu turystycznego

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek dla osób, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy. Absolwenci potrafią kierować ludźmi, skutecznie komunikować się, negocjować i wcielać projekty społeczno‑ gospodarcze w życie. Wiedzą jak efektywnie zarządzać zasobami organizacji, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na szczeblach kierowniczych w różnych branżach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, WOS, historia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)