ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

tel. 514 752 700

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl

 • KOSMETOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kosmetologia jest nowym kierunkiem studiów, rozwijającym się w ostatnich latach bardzo szeroko. Prognozy rozwoju opieki medycznej wskazują, że zaczyna ona odgrywać coraz większą rolę we współczesnym społeczeństwie. Zachodzi więc konieczność dobrego kształcenia kosmetologów. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. 

  Absolwent studiów pierwszego stopnia:

  • potrafi prawidłowo odczytać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowanie,
  • posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
  • odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej,
  • może współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • ma możliwość podjęcia pracy w gabinecie kosmetycznym o pełnym zakresie usług,
  • ma możliwość  podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Studia I stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.  

    Od II roku studiów studenci mają do wyboru specjalności:

  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Edukacja elementarna i język angielski
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
  • Psychoprofilaktyka
  • Asystent osoby starszej z pomocą społeczną

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata 

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

  Czytaj dalejZwiń

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifika­cje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej  z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z okre­ślonych dziedzin pielęgniarstwa. Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej. Edukacja na tym kierunku kształ­cenia uwzględnia i odzwierciedla zmiany, jakie dokonują się współcze­śnie w praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Pielęgniarstwo, jako podstawowe ogniwo systemu ochrony zdrowia, staje się wiodącą dziedziną w opiece nad człowiekiem, rodziną, popula­cją. Pozwala na samodzielność oraz autonomię udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontynuowanie na­uki na studiach magisterskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden wybrany przedmiot przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają więc na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 7 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oparła system ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie ratownika medycznego. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, włącznie z samodzielną pracą w zespołach ratownictwa medycznego bez konieczności obecności w zespole lekarza. Ratownicy medyczni uzyskali podstawy prawne do samodzielnego wykonywania wielu interwencji medycznych (tzw. medycznych czynności ratunkowych), w tym samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. Dobrze wyposażone i coraz lepiej wyszkolone zespoły ratownicze szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie. Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do pracy jako ratownik medyczny w pełnym zakresie wymaganym rozporządzeniem ministra zdrowia. Jest przygotowany do współpracy z lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)