Dodaj do ulubionych

Agriculture studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Agriculture to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek agriculture, czyli rolnictwo, rozwija się niezwykle dynamicznie, a skupia się na sektorze naukowo-dydaktycznym, który odnosi się do rolnictwa, żywności i zasobów naturalnych. Odnajdą się tutaj miłośnicy agroekologii, agrobiologii, agrobiznesu, agroturystyki. Kształcenie na studiach tego typu prowadzone jest w języku angielskim. Zdobywają potrzebne umiejętności, między innymi do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym.

Możesz być zatrudniony/a w stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin lub też w handlu i przemyśle rolno-spożywczym. Zajmiesz się produkcją roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach, doradztwem z zakresu rolnictwa i agroturystyki, prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, aby odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które poszczególne uczelnie ustalają indywidualnie. W zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą się różnić. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGRICULTURE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Agriculture stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE AGRICULTURE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Rolnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku rolnictwo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 05.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku agriculture

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRICULTURE?

Studia rolnicze na kierunku agriculture prezentują nowoczesne podejście do rolnictwa, które uwzględnia aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Propozycja kształcenia doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci zdobywają wiedzę biologiczno-chemiczną, technologiczną i techniczną z zakresu produkcji rolniczej, zwłaszcza w zakresie produkcji roślinnej.

Poszczególne zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach laboratoryjnych. Studenci wiele przedmiotów realizują także w terenie. Odbywają również praktyki zawodowe. Przedmioty prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agriculture możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Na studentów kierunku agriculture czekają specjalności, które w znaczący sposób wpłyną na przebieg dalszej ścieżki kariery. Mają oni okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, obejmujące zagadnienia ekonomiczne, z zakresu organizacji i zarządzania produkcją rolniczą, jak również zgłębiają treści związane z funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej oraz oddziaływaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozwój obszarów wiejskich. 

Z pewnością będziesz miał/a okazję wykształcić umiejętności sprowadzające się do oceniania stosowanych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstwa. Nauczysz się prowadzić negocjacje w biznesie i tworzyć plan przedsięwzięć gospodarczych.

 

3. Gdzie studiować Agriculture

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Agriculture:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AGRICULTURE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRICULTURE?

Studia na kierunku Agriculture trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku agriculture na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AGRICULTURE STUDIA I STOPNIA

AGRICULTURE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek agriculture na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku agriculture na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
15
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek agriculture na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGRICULTURE?

Kierunek agriculture to odpowiedź na oczekiwania współczesnych pracodawców, poszukujących specjalistów w zakresie rolnictwa. Absolwenci są przygotowywani do pracy w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, a także w firmach, które zajmują się handlem środkami produkcji rolniczej, usługami rolniczymi, skupem i obrotem produktów rolniczych, rachunkowością i doradztwem rolniczym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agriculture:

  • administracja rządowa i samorządowa
  • agencje związane z rolnictwem
  • ośrodki wsparcia rolnictwa
  • ośrodki doradztwa rolniczego
  • firmy i przedsiębiorstwa, które działają w otoczeniu rolnictwa

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, czyli gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rolnicze, lub podjąć działalność naukową, co sprowadza się do pracy w instytucjach, które zajmują się edukacją i badaniami naukowymi w zakresie rolnictwa.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRICULTURE

Komentarze (0)