Studia I stopnia i jednolite

Studia I stopnia i jednolite

Studia I stopnia i jednolite

Największy wybór studiów

I stopnia i jednolitych w Polsce

Odkryj ponad 1450 kierunków studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

STUDIA I STOPNIA (licencjackie, iżynierskie) i JEDNOLITE MAGISTERSKIE - 2024

Czym są studia 1 stopnia

Studia 1 stopnia w Polsce to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (6 lub 8 semestrów) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów 2 stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Czym są studia studia jednolite

Studia jednolite magisterskie trwają zazwyczaj od 4,5 roku do 6 lat (9 lub 12 semestrów) i kończą się tytułem magistra. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszysko o studiach 1 stopnia i jednolitych magisterskich

 

KIERUNKI STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE

Miasto
Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia inżynierskie, I stopnia licencjackie, jednolite
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptacja zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja europejska - studia online I stopnia online
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i polityka publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja zarządcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administration I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aerospace engineering I stopnia stacjonarne
Agriculture I stopnia stacjonarne
Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
Agrobiologia I stopnia stacjonarne
Agrobiznes I stopnia stacjonarne
Agroekologia I stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo I stopnia stacjonarne
Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Akustyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia stacjonarne
Analityk finansowy 2.0 I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu i bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu i bezpieczeństwa - studia online I stopnia online
Analityka chemiczna I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka danych w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza i analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju - studia online I stopnia online
Analityka i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Analityka i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Analityka społeczna I stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
Analiza biznesowa i data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza i kreowanie trendów I stopnia stacjonarne
Angielski język biznesu I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja I stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia stacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne I stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Applied biosences I stopnia stacjonarne
Applied psychology I stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia stacjonarne
Archaeology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Artes liberales I stopnia stacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia stacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia stacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
Badania artystyczne I stopnia stacjonarne
Badanie i projektowanie gier I stopnia stacjonarne
Baltic region studies I stopnia stacjonarne
Bałkanistyka I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia stacjonarne
Behawiorystyka i psychologia zwierząt I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo - studia online I stopnia online
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy - ochrona zdrowia pracujących I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo narodowe - studia online I stopnia online
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo państwa I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo transgraniczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia online
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Big data w analityce ekonomicznej i społecznej I stopnia stacjonarne
Bioanalityka chemiczna I stopnia stacjonarne
Bioanalytical technologies I stopnia stacjonarne
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Biochemia I stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia stacjonarne
Biofizyka molekularna i komórkowa I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka I stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia stacjonarne
Biology I stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska I stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biomedical sciences I stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biostatystyka kliniczna I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia przemysłowa I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes manager I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes turystyczny I stopnia stacjonarne
Biżuteria I stopnia stacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
Budowa dróg i mostów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa maszyn i okrętów I stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Budownictwo inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki I stopnia stacjonarne
Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and management I stopnia stacjonarne
Business engineering I stopnia stacjonarne
Business informatics I stopnia stacjonarne
Business intelligence w gospodarce I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Business, society and technology I stopnia stacjonarne
Business, society and technology - ścieżka angielska I stopnia stacjonarne
Business, society and technology - ścieżka angielsko-francuska I stopnia stacjonarne
Bussiness analytics and data science I stopnia stacjonarne
Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
Ceramika I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia stacjonarne
Chemia i analityka przemysłowa I stopnia stacjonarne
Chemia i inżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne
Chemia i toksykologia sądowa I stopnia stacjonarne
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia stacjonarne
Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna z projektowaniem leków I stopnia stacjonarne
Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia stosowana I stopnia stacjonarne
Chemia zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chemical engineering and technology I stopnia stacjonarne
Chemical technology I stopnia stacjonarne
Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
Chemistry I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chillout studies I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia stacjonarne
Cloud computing I stopnia stacjonarne
Coaching filozoficzny I stopnia stacjonarne
Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Coaching i doradztwo kariery I stopnia stacjonarne
Cognitive science I stopnia stacjonarne
Computer & software engineering I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Computer engineering I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
Computer science - studia online I stopnia online
Computer science and information systems I stopnia stacjonarne
Computing I stopnia stacjonarne
Computing science I stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia stacjonarne
Cosmetology I stopnia stacjonarne
Creative management I stopnia stacjonarne
Criminal justice I stopnia stacjonarne
Criminology and criminal justice I stopnia stacjonarne
Criminology and forensic science I stopnia stacjonarne, online
Criminology and forensic science - studia online I stopnia online
Cultural communication I stopnia stacjonarne
Culture, thought and humanity I stopnia stacjonarne
Cyber security I stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Cyberbezpieczeństwo - studia online I stopnia online
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne
Data engineering I stopnia stacjonarne
Data science in economics I stopnia stacjonarne
Data science w naukach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design I stopnia stacjonarne
Design business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Design i zarządzanie projektami I stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia stacjonarne
Dietetics I stopnia stacjonarne, online
Dietetics - studia online I stopnia online
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online I stopnia online
Dietetyka i jakość żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka i promocja zdrowia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka i żywienie zbiorowe I stopnia stacjonarne
Dietetyka kliniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka w sporcie i rekreacji I stopnia stacjonarne
Digital communication and social media for management I stopnia stacjonarne
Digital design I stopnia stacjonarne
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo i administracja rolnicza I stopnia stacjonarne
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne
Dowodzenie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Dowodzenie i zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy I stopnia stacjonarne
Dyplomacja I stopnia stacjonarne
Dyplomacja europejska I stopnia stacjonarne
Dyplomacja publiczna I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
Dziennikarstwo i kultura mediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia stacjonarne
E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes: e-marketing & e-commerce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
E-historia I stopnia niestacjonarne
Earth sciences in a changing world I stopnia stacjonarne
East european studies: languages and discourses I stopnia stacjonarne
Economic and data analysis I stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Economics - studia online I stopnia online
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, jednolite stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
Ekologiczne źródła energii I stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia online
Ekonomia biznesu i finanse I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia i finanse I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska I stopnia stacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia stacjonarne
Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
Ekoturystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekspert bioróżnorodności I stopnia stacjonarne
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia stacjonarne
Electronic and computer engineering I stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia stacjonarne
Electronics and telecommunications I stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroniczne przetwarzanie informacji I stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia stacjonarne
Elektronika i fotonika I stopnia stacjonarne
Elektronika i systemy komputerowe I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka jądrowa I stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia stacjonarne
Energy studies I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Energy studies - studia online I stopnia online
Engineering management I stopnia stacjonarne
English for business purposes I stopnia stacjonarne
English for knowledge, culture and innovation I stopnia stacjonarne
English in public communication I stopnia stacjonarne
English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
English philology - studia online I stopnia online
English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
Environmental engineering I stopnia stacjonarne
Environmental protection I stopnia stacjonarne
Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
Etnologia I stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European cultures I stopnia stacjonarne
European legal studies I stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
Familiologia I stopnia stacjonarne
Family studies I stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fashion design I stopnia stacjonarne
Fennistyka I stopnia stacjonarne
Film eksperymentalny I stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia - studia online I stopnia online
Filologia angielska I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia angielska - studia online I stopnia online
Filologia angielska w zakresie nauczania języka I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z technologią informacyjną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
Filologia angielsko - chińska I stopnia stacjonarne
Filologia angielsko-rosyjska I stopnia stacjonarne
Filologia arabska I stopnia stacjonarne
Filologia bałkańska I stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia chorwacka z językiem serbskim I stopnia stacjonarne
Filologia czeska I stopnia stacjonarne
Filologia francuska I stopnia stacjonarne
Filologia francuska z drugim językiem romańskim I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia germańska - studia online I stopnia online
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia germańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia hiszpańska - studia online I stopnia online
Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia indyjska I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka I stopnia stacjonarne
Filologia niemiecka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - arabistyka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - indologia I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - iranistyka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - japonistyka I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - sinologia I stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - turkologia I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia polska - studia online I stopnia online
Filologia polska jako obca I stopnia stacjonarne
Filologia polska nauczycielska I stopnia stacjonarne
Filologia portugalska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia romańska od podstaw I stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia rumuńska I stopnia stacjonarne
Filologia skandynawska I stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska I stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne
Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia węgierska I stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia wschodniosłowiańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologie regionów I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia i etyka I stopnia stacjonarne
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia stacjonarne
Finance I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finance and accounting - studia online I stopnia online
Finance and accounting for business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accouting I stopnia stacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Financial management and accounting I stopnia stacjonarne
Financial technology I stopnia stacjonarne
Finanse biznesu i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia stacjonarne
Finanse i ekonomia w biznesie I stopnia stacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia online
Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka dla firm I stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Food processing, safety and quality I stopnia stacjonarne
Food science – technology and nutrition I stopnia stacjonarne
Fotografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopnia stacjonarne
Fotografia i multimedia I stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Game development I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Game studies I stopnia stacjonarne
Gastronomia - sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne
Gastronomia i catering dietetyczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geoarcheologia jednolite stacjonarne
Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoenergetyka I stopnia stacjonarne
Geofizyka I stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia i gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Geografia i kształtowanie środowiska I stopnia stacjonarne
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geoinformacja z gospodarką przestrzenną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii I stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza I stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia stacjonarne
Geomonitoring I stopnia stacjonarne
Geopolityka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoturystyka I stopnia stacjonarne
Geowizualizacja historyczna i archeologiczna I stopnia stacjonarne
German philology I stopnia stacjonarne, online
German philology - studia online I stopnia online
Germanistik I stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global and development studies I stopnia stacjonarne
Global business, finance and governance I stopnia stacjonarne
Global communication I stopnia stacjonarne
Global finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global studies I stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia stacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka odpadami i recykling I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna - studia online I stopnia online
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
Governance of organizations I stopnia stacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Grafika - studia online I stopnia online
Grafika artystyczna I stopnia stacjonarne
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika komputerowa w multimediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika projektowa I stopnia stacjonarne
Grafika użytkowa z reklamą I stopnia stacjonarne
Graphic design i technologie wizualne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Green economy - zielona gospodarka I stopnia stacjonarne
Groznawstwo I stopnia stacjonarne
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia stacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Hipologia i jeździectwo I stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia - studia nauczycielskie jednolite stacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia stacjonarne
Historia i teraźniejszość 40+ I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historyczne praktyki wykonawcze I stopnia stacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hotelarstwo i animacja czasu wolnego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Hungarystyka I stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Hydrologia, meteorologia i klimatologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Iberoznawstwo I stopnia stacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka: hispanistyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka: portugalistyka I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Informatics I stopnia stacjonarne
Information security I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyczne systemy automatyki I stopnia stacjonarne
Informatyczne techniki zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online I stopnia online
Informatyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Informatyka algorytmiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka analityczna I stopnia stacjonarne
Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka geoprzestrzenna I stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy informacyjne I stopnia stacjonarne
Informatyka i systemy inteligentne I stopnia stacjonarne
Informatyka kwantowa I stopnia stacjonarne
Informatyka materiałowa I stopnia stacjonarne
Informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka społeczna I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia stacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
Informatyka w systemach i układach elektronicznych I stopnia stacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalna analityka chemiczna I stopnia stacjonarne
Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne systemy i technologie produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne systemy miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Interior design I stopnia stacjonarne
Intermedia I stopnia stacjonarne
International and political studies I stopnia stacjonarne
International business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International economics I stopnia stacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
International relations I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International relations and area studies I stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
International trade I stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa i jakości I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biokompozytów i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria druku 3d I stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria geologiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria hydrotechniczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria jakości I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria jakości produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria komunalna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kwantowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałowa i recykling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechaniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria metali I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria modelowania przestrzennego I stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony klimatu I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria odzysku surowców i energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria ogólna I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria polimerów I stopnia niestacjonarne
Inżynieria procesów biznesowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria surowców mineralnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria światłowodowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria technologii medycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
It in business I stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Italianistyka - studia online I stopnia online
Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia stacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Japonistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka improwizowana I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia stacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język angielski w turystyce I stopnia stacjonarne
Język biznesu I stopnia stacjonarne
Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej I stopnia stacjonarne
Język polski od podstaw z językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej I stopnia stacjonarne
Języki obce w mediach i biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Językoznawstwo i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Journalism and social communication I stopnia stacjonarne
Judaistyka I stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarski w ramach limitu mon jednolite stacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia stacjonarne
Kinezjologia I stopnia niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka i komunikacja I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka informatyczna I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa i media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja europejska I stopnia stacjonarne
Komunikacja i nowe media I stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja internetowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja międzykulturowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja wizerunkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna i projektowanie ux I stopnia stacjonarne
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
Koordynator medyczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Koreanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmologia I stopnia stacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kreatywna produkcja filmowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka z kryminologią I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia - studia online I stopnia online
Kryminologia i kryminalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia i kryminalistyka - studia online I stopnia online
Kryminologia i resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna osób starszych I stopnia stacjonarne
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo I stopnia stacjonarne
Kultura japonii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
Kulturoznawstwo - teksty kultury I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Kultury mediów I stopnia stacjonarne
Kuratorstwo i realizacja wystaw I stopnia stacjonarne
Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Latynoamerykanistyka I stopnia stacjonarne
Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie I stopnia stacjonarne
Lingwistyka współczesna z językiem angielskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
Ll.b. international and european environmental law I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia online I stopnia online
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i spedycja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka międzynarodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Logopedia z fonoaudiologią I stopnia stacjonarne
Logopedia z językiem polskim jako obcym I stopnia stacjonarne
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
Lotnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Malarstwo I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia online
Management accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management and finance I stopnia stacjonarne
Management and production engineering I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marekting i sprzedaż - studia online I stopnia online
Marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i lobbing polityczny I stopnia stacjonarne
Marketing i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Marketing i sprzedaż - studia online I stopnia online
Marketing internetowy I stopnia stacjonarne
Marketing w przemyśle I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka komputerowa I stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
Matematyka w edukacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia stacjonarne
Matematyka z informatyką I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materials design and logistics I stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Materiały dla zastosowań medycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materiały i technologie przyszłości I stopnia stacjonarne
Mathematical methods in data analysis I stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i robotyzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronics I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media - studia online I stopnia online
Media and communication in business I stopnia niestacjonarne
Media and journalism I stopnia stacjonarne
Media cyfrowe i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media design i marketing wizerunkowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Media i dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, online
Media i dziennikarstwo - studia online I stopnia online
Media i komunikacja w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media społecznościowe i marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Media społecznościowe i marketing cyfrowy - studia online I stopnia online
Media, visual and social communication I stopnia stacjonarne
Mediacja sztuki I stopnia stacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Mediaworking - studia online I stopnia online
Medical informatics I stopnia stacjonarne
Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
Medyczna biotechnologia molekularna jednolite stacjonarne
Menedżer produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer rozwoju produktu I stopnia stacjonarne
Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
Metalurgia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia stacjonarne
Międzykulturowe studia filologiczne I stopnia stacjonarne
Międzynarodowa komunikacja językowa I stopnia stacjonarne
Międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki polityczne I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia stacjonarne
Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne
Mikrobiznes I stopnia niestacjonarne
Militarioznawstwo I stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia stacjonarne
Modern business management I stopnia stacjonarne
Modern management I stopnia stacjonarne
Monitoring biologiczny i ochrona przyrody I stopnia stacjonarne
Multimedia and computer graphics I stopnia stacjonarne
Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Music in public space I stopnia stacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia stacjonarne
Muzyka w multimediach I stopnia stacjonarne
Muzyka w przestrzeni publicznej I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia stacjonarne
Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
National security I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
Nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski jednolite stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Nauki o polityce I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Nauki o rodzinie - studia online I stopnia online
Nauki społeczne stosowane I stopnia stacjonarne
Navigation I stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Neurobiologia I stopnia stacjonarne
Niderlandystyka I stopnia stacjonarne
Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna I stopnia niestacjonarne
Nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media i e-biznes I stopnia stacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność państwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Occupational therapy I stopnia stacjonarne
Oceanografia I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
Ochrona bioróżnorodności I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Ochrona ludności i obrona cywilna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna I stopnia stacjonarne
Odnowa biologiczna I stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
Okręty i konstrukcje morskie I stopnia stacjonarne
Optoelektronika I stopnia stacjonarne
Optometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka I stopnia stacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Optyka okularowa i optometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - afrykanistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - egiptologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - hebraistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - iranistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - turkologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka chrześcijańska I stopnia stacjonarne
Painting I stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia online
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów jednolite niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z edukacją techniczną jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
Pedagogy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pharmacy jednolite stacjonarne
Philosophy I stopnia stacjonarne
Physics I stopnia stacjonarne
Physiotherapy jednolite stacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
Planowanie przestrzenne I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Podiatria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy elektryczne i hybrydowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Political science I stopnia stacjonarne, online
Political science - studia online I stopnia online
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online I stopnia online
Politologia 2.0 I stopnia stacjonarne
Politologia i stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Polonistyka I stopnia stacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa I stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparatystyka I stopnia stacjonarne
Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Położnictwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji I stopnia stacjonarne
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
Power engineering I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia online
Prawno - administracyjny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo - studia online jednolite online
Prawo dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne
Prawo e-biznesu I stopnia niestacjonarne
Prawo europejskie I stopnia stacjonarne
Prawo i doradztwo w biznesie I stopnia stacjonarne
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie - studia online I stopnia online
Prawo w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
Produkcja medialna I stopnia stacjonarne
Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku I stopnia stacjonarne
Produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia stacjonarne
Projektowanie gier historycznych I stopnia stacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie graficzne i sztuka multimediów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i logistyka materiałów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie kultury I stopnia stacjonarne
Projektowanie mebli I stopnia stacjonarne
Projektowanie mody I stopnia stacjonarne
Projektowanie produktu I stopnia stacjonarne
Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu I stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru I stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru i jego konteksty I stopnia stacjonarne
Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie żywności  I stopnia stacjonarne
Projektowanie żywności niskoprzetworzonej I stopnia stacjonarne
Protetyka słuchu I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przywództwo i retoryka I stopnia stacjonarne
Psychofizyczne kształtowanie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
Psychologia dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Psychologia dla magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie - studia online I stopnia online
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne
Psychology I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychology - studia online I stopnia, jednolite online
Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
Psychoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Public relations I stopnia stacjonarne
Public relations i reklama I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Publikowanie współczesne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quality and management production I stopnia stacjonarne
Quantitative methods in economics and information systems I stopnia stacjonarne
Rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore I stopnia stacjonarne
Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite stacjonarne
Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Relacje międzykulturowe I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata I stopnia stacjonarne
Resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Resocjalizacja - studia online I stopnia online
Resocjalizacja z kryminologią I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia stacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia stacjonarne
Reżyseria I stopnia, jednolite stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Romanistyka I stopnia stacjonarne
Rosjanoznawstwo I stopnia stacjonarne
Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
Rusycystyka I stopnia stacjonarne
Rysunek I stopnia stacjonarne
Rzeźba jednolite stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Scenografia jednolite stacjonarne
Scenografia i przestrzeń wirtualna I stopnia stacjonarne
Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Skandynawistyka I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka - język norweski I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Slawistyka I stopnia stacjonarne
Social and public policy I stopnia stacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Social work I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia stacjonarne
Socjoinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia online
Socjologia bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia cyfrowa I stopnia stacjonarne
Socjologia ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjology I stopnia stacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Społeczeństwo informacyjne I stopnia stacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport - esport I stopnia stacjonarne
Sport - piłka nożna I stopnia stacjonarne
Sport - sporty walki I stopnia stacjonarne
Sport i bezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Sport i turystyka na terenach górskich I stopnia stacjonarne
Sport i wellness I stopnia stacjonarne
Sport management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sprawność fizyczna w siłach specjalnych I stopnia stacjonarne
Sprzedaż i marketing I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Strategiczne doradztwo organizacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Strategiczne studia wschodnioeuropejskie I stopnia stacjonarne
Strategie rozwoju biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia afrykańskie I stopnia stacjonarne
Studia anglistyczno-slawistyczne I stopnia stacjonarne
Studia azjatyckie I stopnia stacjonarne
Studia azjatyckie: japonia, korea, wietnam I stopnia niestacjonarne
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia bliskowschodnie I stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia stacjonarne
Studia europejskie I stopnia stacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - prawne - studia online I stopnia online
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia nad buddyzmem I stopnia stacjonarne
Studia nad chinami I stopnia stacjonarne
Studia nad japonią I stopnia stacjonarne
Studia nad koreą I stopnia stacjonarne
Studia nad wizualnością - visual studies I stopnia stacjonarne
Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka I stopnia stacjonarne
Studia niderlandystyczne I stopnia stacjonarne
Studia o niemczech I stopnia stacjonarne
Studia o polsce I stopnia stacjonarne
Studia polskie dla cudzoziemców I stopnia stacjonarne
Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Studia polsko - ukraińskie I stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studia polskoznawcze I stopnia stacjonarne
Studia skandynawskie I stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Studia slawistyczne I stopnia stacjonarne
Studia śródziemnomorskie I stopnia stacjonarne
Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku ukraińskim I stopnia stacjonarne
Studia wojskowe I stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia stacjonarne
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
Sustanability management I stopnia stacjonarne
Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja w biznesie I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja w systemach informatycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka i edukacja I stopnia stacjonarne
Sztuka i media I stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia stacjonarne
Sztuka kreatywnego pisania I stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia stacjonarne
Sztuka ogrodowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Sztuka polityki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuki plastyczne I stopnia stacjonarne
Sztuki sceniczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuki wizualne I stopnia stacjonarne
Środki transportu i logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Taniec w kulturze fizycznej I stopnia stacjonarne
Technical physics I stopnia stacjonarne
Technika i technologia bezpieczeństwa i obronności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technika rolnicza i agrotronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technika służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia i organizacja gastronomii I stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia stacjonarne
Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia stacjonarne
Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
Technologie kognitywne i media społecznościowe I stopnia stacjonarne
Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
Technologie materiałowe i spawalnicze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Technologie przełomowe jednolite stacjonarne
Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
Technologie przemysłu 5.0 I stopnia stacjonarne
Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych I stopnia stacjonarne
Tekstronika I stopnia stacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telekomunikacja I stopnia stacjonarne
Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Teologia kapłańska jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Theological studies jednolite stacjonarne
Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia stacjonarne
Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism management I stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Transport - spedycja - logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport - studia online I stopnia online
Transport i logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i spedycja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport kolejowy I stopnia stacjonarne
Transport spedycja logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Trener aktywności fizycznej i zdrowia I stopnia stacjonarne
Trener personalny I stopnia stacjonarne
Trener personalny i fitness I stopnia stacjonarne
Trener zdrowia i sprawności fizycznej I stopnia stacjonarne
Turkologia I stopnia stacjonarne
Turystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem I stopnia stacjonarne
Turystyka przygodowa I stopnia stacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
Ukrainistyka I stopnia stacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Veterinary medicine jednolite stacjonarne
Visual arts I stopnia stacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wschodoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i taniec I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych I stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Zaawansowane materiały i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Zamówienia publiczne - studia online I stopnia online
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie biznesowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria usług I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i produkcja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia stacjonarne
Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kapitałem ludzkim I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe - studia online I stopnia online
Zarządzanie kulturą i mediami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie migracjami I stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie polityką społeczną I stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie rekreacją i rozrywką I stopnia stacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji lokalnej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w it I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w sporcie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w turystyce i sporcie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zastosowania informatyki w inżynierii środowiska I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne i epidemiologia I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zielona chemia I stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zmiany klimatu ziemi I stopnia stacjonarne
Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt I stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia stacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne