Matura z historii muzyki 2022

Matura z historii muzyki 2022

Matura z historii muzyki 2022

01.11.2022

Matura z historii muzyki 2022

Drugiego dnia maturalnego maratonu zdający mierzą się nie tylko z królową nauk. W sesji popołudniowej odbędzie się także egzamin z kolejnego przedmiotu dodatkowego. Będzie nim Historia muzyki.

Historia muzyki to jeden z przedmiotów należących do puli przedmiotów dodatkowych, czyli wybieranych przez maturzystów i zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Każdy zdający musi wybrać minimum jeden taki przedmiot.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z Historii muzyki odbędzie się w czwartek, 5 maja, w sesji popołudniowej. Rozpocznie się o godzinie 14:00, a na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych przewidziano 180 minut.

Matura z Historii muzyki jest egzaminem pisemnym, przeprowadzanym na podstawie wymagań egzaminacyjnych. W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i zadania otwarte. Czego będą dotyczyć? Najistotniejszym celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności związanych z analizowaniem, wnioskowaniem, argumentowaniem i porównywaniem.

 

Co może znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym?

Arkusz egzaminacyjny zazwyczaj składa się z dwóch części. Pierwsza to test, zawierający zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu:

  • chronologii historii muzyki,
  • znajomości epok, stylów i kierunków,
  • dorobku artystycznego najwybitniejszych twórców,
  • terminologii muzycznej,
  • znajomości najważniejszych dzieł muzycznych,
  • analizy i opisu dzieł muzycznych.

W zadaniach mogą być wykorzystywane przykłady dzieł muzycznych- nutowe i dźwiękowe, ikonografia muzyczna, teksty źródłowe, rysunki i ilustracje.

Drugą część arkusza stanowi zazwyczaj wypracowanie. Maturzyści otrzymują dwa tematy wypracowań, z których wybierają jeden. Do wyboru mogą być dwa typy wypracowań:

  • temat szczegółowy (na przykład omówienie wskazanego stylu, czy twórczości wybranego kompozytora),
  • temat przekrojowy (w ramach którego należy odwołać się do kilku utworów muzycznych).

 

Wyniki

Wyniki egzaminu maturalnego z Historii muzyki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, po godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia