Matura 2022. Język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

Matura 2022. Język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

01.11.2022

Matura 2022. Język niemiecki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

W piątek, 13 maja, w sesji popołudniowej odbędzie się egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

Egzamin z języka niemieckiego rozpocznie się o godzinie 14:00. Poziom rozszerzony wybrało 5,5 tysiąca zdających, natomiast poziom dwujęzyczny- 71 osób.

 

Jak wygląda egzamin?

Maturzyści otrzymają dwa rodzaje arkuszy egzaminacyjnych, odpowiednie do zdawanego poziomu. Osoby przystępujące do egzaminu na poziomie rozszerzonym będą mieli na ich rozwiązanie 150 minut, natomiast uczniowie podchodzący do egzaminu na poziomie dwujęzycznym- 180 minut. Polecenia zawarte w arkuszu przeznaczonym dla poziomu rozszerzonego formułowane są w języku polskim, natomiast polecenia poziomu dwujęzycznego zapisane są w języku niemieckim. Oprócz tego, egzaminy różnią się łączną pulą punków do zdobycia, chociaż w przypadku przedmiotów dodatkowych nie obowiązują progi zaliczeniowe.

 

Co znajdzie się w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin maturalny składa się z poleceń dotyczących:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych,
  • pisemnej wypowiedzi.

 

Wypowiedź pisemna może posiadać różne formy: rozprawki, artykułu, bądź listu formalnego. Czym charakteryzują się te formy?

Rozprawka to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz przykładami.

Artykuł to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu lub zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, czy elementy opinii.

List formalny to wypowiedź napisana w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być na przykład: list czytelnika do gazety lub list mieszkańca do władz miasta.

Maturzyści zdający egzamin na poziomie rozszerzonym mają zazwyczaj zadanie napisać wypowiedź na 200 – 250 słów, natomiast osoby zdające egzamin na poziomie dwujęzycznym- 300 – 350 słów.

 

Co było na maturze w zeszłym roku?

Zeszłoroczny arkusz egzaminacyjny zawierał 10 zadań. Ostatnim i najwyżej punktowanym zadaniem była wypowiedź pisemna. Uczniowie zdający język niemiecki na poziomie rozszerzonym mieli do wyboru następujące tematy:

1. W wielu firmach pracowników obowiązuje dress code. Napisz rozprawkę na ten temat, w której przedstawisz dobre i złe strony takich wymagań stawianych pracownikom.

2. W ramach dnia sąsiada Ty wraz z innymi kolegami zorganizowaliście akcję „pomoc dla seniorów”. Napisz do lokalnej gazety artykuł, w którym: zrelacjonujesz przebieg tej akcji, przedstawisz opinie sąsiadów dotyczące skuteczności takiej akcji.

Osoby biorące udział w egzaminie na poziomie dwujęzycznym wybierali spośród następujących tematów:

1. Coraz więcej osób chce brać udział w turystycznych lotach w kosmos. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, uwzględniając argumenty odnoszące się do następujących aspektów: zdrowie, koszty, bezpieczeństwo.

2. Jesteś po kursie informatycznym dla młodzieży i seniorów. Napisz do lokalnej gazety artykuł, w którym: wyjaśnisz, na czym polegała współpraca młodzieży i seniorów, zrelacjonujesz wydarzenie, które zakłóciło przebieg zajęć, wyrazisz swoją opinię na temat organizacji tego kursu.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów, natomiast na poziomie dwujęzycznym- 60 punktów. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast w dniu egzaminu, o godzinie 19:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia