Matura z języka hiszpańskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka hiszpańskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka hiszpańskiego 2023 – poziom podstawowy

24.08.2023

Matura 2023 z języka hiszpańskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Język hiszpański jest uznawany za drugi język na świecie (po angielskim) używany w komunikacji międzynarodowej. Według raportu Instituto Cervantes (Instytutu języka hiszpańskiego), ponad 577 milionów ludzi na całym świecie mówi po hiszpańsku, co stanowi około 7,6% światowej populacji.

Dlatego wielu uczniów chce się go uczyć, a następnie zdawać go na maturze. Jednak język hiszpański w porównaniu z językiem angielskim czy niemieckim nie jest najczęściej wybierany na maturze jako przedmiot obowiązkowy. Na maturze w 2022 roku na poziomie podstawowym był zdawany przez 602 osoby.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądała matura z języka hiszpańskiego w 2023 roku, ile będzie trwała, a także ile punktów będzie mógł zdobyć uczeń.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym 2023

Egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 5 maja 2023 roku o godzinie 14:00. Z kolei egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 5 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Matura poprawkowka 2023 w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym

Egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Zobacz także język hiszpański na poziomie rozszerzonym

Ile trwa matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym

Matura 2023 z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka niemieckiego. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka hiszpańskiego

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki). Na egzaminie będzie również ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych

Kiedy wyniki z matury z języka hiszpańskiego

Wyniki egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego i pozostałych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka hiszpańskiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka hiszpańskiego: 95,2%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka hiszpańskiego: 77 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język hiszpański na maturze na poziomie podstawowym:

 • 2022: 565 osób - absolwenci liceum, 37 osób - absolwenci technikum
 • 2021: 668 osób - absolwenci liceum, 45 osób - absolwenci technikum

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Czy można nie zdać matury z języka hiszpańskiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ile osób nie zdało języka hiszpańskiego w 2022

95 procent uczniów zdało maturę z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, oznacza to, że tego języka nie zdało jedynie 5 procent uczniów.

Jakie były średnie wyniki z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym w 2022

Średni wynik z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym w 2022 roku wynosił 77 procent.

Opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z języka hiszpańskiego według maturzystów z poprzednich roczników nie należy do najtrudniejszych egzaminów, jednak warto odpowiednio się do niego przygotować.

Przedmiot ten nie jest zbyt popularny wśród zdających, więc w mediach trudno znaleźć opinie osób, które przystąpiły do tego egzaminu. Biorąc jednak pod uwagę średni wynik z 2022 roku, czyli 77 procent – oznacza to, że matura z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym nie była tak trudnym zadaniem dla większości uczniów.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia