Matura z języka włoskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka włoskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka włoskiego 2023 – poziom podstawowy

24.08.2023

Matura 2023 z języka włoskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka włoskiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Język włoski jest bardzo melodyjnym i dźwięcznym językiem, dzięki czemu ma bardzo wielu zwolenników. Również wśród maturzystów. Wielu pracodawców poszukuje osób, które mówią właśnie w tym języku.

Ci, którzy decydują się zdawać język włoski na maturze, mogą studiować np. filologię włoską – dobry wynik z egzaminu maturalnego może być przepustką właśnie na taki kierunek. Na maturze w 2022 roku na poziomie podstawowym był zdawany przez zaledwie 139 osób.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądał egzamin maturalny z języka włoskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka włoskiego na poziomie podstawowym 2023

Egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 5 maja 2023 roku o godzinie 14:00. Z kolei egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 5 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Matura poprawkowa 2023 w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka włoskiego na poziomie podstawowym

Egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Zobacz także język włoski na poziomie rozszerzonym

Ile trwa matura z języka włoskiego na poziomie podstawowym

Matura 2023 z języka włoskiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut.

Czy można nie zdać matury z języka włoskiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka niemieckiego. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka włoskiego

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki). Na egzaminie będzie również ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych

Kiedy wyniki z matury z języka włoskiego

Wyniki egzaminu maturalnego z języka włoskiego i pozostałych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka włoskiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka włoskiego: 92,7%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka włoskiego: 77 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język włoski na maturze na poziomie podstawowym:

 • 2022: 119 osób - absolwenci liceum, 20 osób - absolwenci technikum
 • 2021: 137 osób - absolwenci liceum, 19 osób - absolwenci technikum

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ile osób nie zdało języka włoskiego w 2022

Język włoski na poziomie podstawowym w 2022 roku zdało 93 procent uczniów, oznacza to, że jedynie 7 procent maturzystów nie zdało tego egzaminu.

 

Jakie były średnie wyniki z języka włoskiego w 2022

Średni wynik z matury na poziomie podstawowym z języka włoskiego w 2022 roku wynosił 77 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

"W ogóle pisałam ten włoski jako jedna z 450 osób, to najmniejsza matura ze wszystkich" – napisała na Twitterze jedna z uczennic w 2021 roku. Oznacza to, że nie jest to zbyt popularny język wśród uczniów zdających maturę. Co za tym idzie – w sieci nie ma raczej opinii na temat tego, czy matury z poprzednich lat były trudne czy nie.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia