Matura ustna z języka niemieckiego 2023

Matura ustna z języka niemieckiego 2023

Matura ustna z języka niemieckiego 2023

06.10.2022

Matura 2023 z języka niemieckiego (część ustna)

Egzamin maturalny z ustnego języka niemieckiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem szkół od 10 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Język niemiecki, zaraz po języku angielskim, jest jednym z najczęściej wybieranych języków na maturze. Nic dziwnego, ponieważ jego znajomość na poziomie biegłym otwiera wiele drzwi, zarówno w kwestii studiów, jak i późniejszej pracy.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura 2023 ustna z języka niemieckiego, ile czasu uczeń będzie miał na odpowiedź, a także ile punktów maksymalnie będzie mógł zdobyć. Tłumaczymy również, jaki będzie wyglądał przebieg matury z tego przedmiotu.

Kiedy matura ustna z języka niemieckiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 10 do 23 maja 2023 roku (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna z języka niemieckiego w terminie dodatkowym odbędzie się 5-7 czerwca 2023 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2023 (poniedziałek).

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze ustnej z języka niemieckiego

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako realizacja kompetencji komunikacyjnej zdającego.

 

Każda wypowiedź jest oceniana zgodnie z określonymi kryteriami. Brana jest pod uwagę:

  • sprawność komunikacyjna
  • zakres środków leksykalno-gramatycznych
  • wymowa
  • płynność wypowiedzi.

 

Ile będzie zadań maturze ustnej z języka niemieckiego

Na maturze ustnej z języka niemieckiego będą trzy zadania.

 

Ile punktów można zdobyć maturze ustnej z języka niemieckiego

Uczeń na maturze ustnej z języka niemieckiego może zdobyć 18 punktów.

 

Zobacz także

język niemiecki pisemny - poziom podstawowy

język niemiecki pisemny - poziom rozszerzony

Ile trwa matura ustna z języka niemieckiego

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut.

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z języka niemieckiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z jednego języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, jeżeli uzyska 30%, tj. 6 punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na maturze ustnej z języka niemieckiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, by nauczyciel mógł potwierdzić jego tożsamość.

Zmiany na egzaminie z języka niemieckiego

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze z języka niemieckiego. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r. (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023).

Kiedy wyniki z matury z języka niemieckiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka niemieckiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź wyniki matur 2023

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

To, czy matura ustna z języka niemieckiego była trudna, czy łatwa w latach ubiegłych dla zdających uczniów zależy tylko od tego, jak dobrze byli oni do niej przygotowani, a także, czy umieli poradzić sobie ze stresem. Zdający może wylosować różne pytania, dlatego bazowanie na opiniach maturzystów z poprzednich lat w kwestii matury ustnej nie ma sensu.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu