Matura z biologii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z biologii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z biologii 2023 – poziom rozszerzony

07.07.2023

Matura 2023 z biologii – poziom rozszerzony

Matura 2023 z biologii na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzona w czwartek 11 maja 2023 r., o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 180 min (3 godziny). W arkuszach znajdzie się od 20 do 25 zadań, w tym od 6 do 8 zamkniętych. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów.

Deklarację przystąpienia do matury 2023 z biologii na poziomie rozszerzonym złożyły 37 787 osoby piszące wersję 2023 oraz 18 440 wersję 2015. Opinie absolwentów poprzedzające rozpoczęcie egzaminu były podzielone. Niektórzy byli pewni pozytywnego wyniku, jednak zdecydowana większość obawiała się poziomu trudności arkusza.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 6 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z biologii ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Średni wynik matury 2023 z biologii wyniósł 48 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 26 procent (absolwenci technikum w formule 2015).

Biologia jest jednym z przedmiotów, który można zdawać na egzaminie maturalnym. Maturzysta do egzaminu maturalnego z biologii może przystąpić na poziomie rozszerzonym i zdawać go jako przedmiot dodatkowy. Egzamin z tego przedmiotu nie jest obowiązkowy.

Zazwyczaj maturę z biologii wybierają uczniowie, którzy są zainteresowani pracą w ochronie zdrowia lub chcą studiować kierunki pokrewne do medycyny albo te, które w ogóle nie są z nią związane np. biotechnologia, ochrona środowiska.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądała matura z biologii w 2023 roku, co będzie można wnieść ze sobą na salę egzaminacyjną oraz kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu maturalnego z biologii.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z biologii 2023

Przyszli maturzyści już wiele miesięcy przed egzaminem maturalnym zastanawiają się, kiedy będą zdawać egzaminy z wybranych przez siebie przedmiotów. O ile terminy egzaminów podstawowych z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego są powszechnie znane, o tyle nie dotyczy to przedmiotów rozszerzonych.

Biologia matura 2023 - data:

 • 11 maja 2023 (czwartek), godz. 9:00 - termin główny
 • 23 maja 2023 (wtorek), godz. 15:20 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 6 czerwca 2023 (wtorek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

W 2023 roku matura z biologii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 11 maja (czwartek) o godzinie 9:00). Dzień ten wypada mniej więcej w połowie czasu trwania matur, a więc uczniowie będą mieli już okazję, by oswoić się z formą egzaminów maturalnych. Będą mieć także sporo czasu na ostatnie powtórki.

Z kolei egzamin maturalny z biologii w dodatkowym terminie wypadnie 6 czerwca o godzinie 9:00 (jest to wtorek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z biologii

Wczesnym rankiem abiturienci dzielili się swoimi obawami i opiniami na temat zbliżającej się matury 2023 z biologii na poziomie rozszerzonym:

 1. "Jedyne co umiem to krzyżówki genetyczne. Wiem też, że borelioza to choroba bakteryjna"

 2. "Dzisiaj na biologii losowe słowa generator, lecimy freestyle"

 3. "No to co strzelanie na maturze z biolki"

 4. "Dobrze, że biologii nie da się nie zdać".

Uczniowie często zachodzą w głowę, co będzie na egzaminie maturalnym z biologii. Dokładna treść zadań nie jest jednak znana – uczniowie zadania maturalne z biologii poznają dopiero w dniu egzaminu. Wcześniej warto jednak zerknąć do Informatora o egzaminie maturalnym z biologii - pobierz.

Zostały tam wyszczególnione rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu. Co więcej, podane są przykładowe zadania, z jakimi będzie musiał zmierzyć się uczeń. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy dla przyszłego maturzysty.

W dokumencie opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zadania podzielone są również na poszczególne działy – z wiedzy z tego zakresu będzie sprawdzany uczeń. Oto one:

 • Biologia komórki
 • Różnorodność i funkcjonowanie organizmów
 • Genetyka i ewolucja
 • Biologia środowiska.

 

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023), a także Informatorze o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015).

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Dodatkowo Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz pokazowy z biologii

Ile będzie zadań na maturze z biologii

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 20 do 25 zadańJak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do sześciu zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, w którym jest opisane zjawisko biologiczne, doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy itp.

Każde z zadań wiązki będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiązka zadań może się składać zarówno z zadań zamkniętych, jak i z zadań otwartych.

Na egzaminie maturalnym z biologii będą występowały różnorodne materiały źródłowe, np.: fragmenty tekstów popularnonaukowych, zdjęcia, rysunki, wykresy, zbiory danych (ujęte w tabeli lub podane w inny sposób). Część materiałów źródłowych będzie miała postać kolorowych ilustracji.

 

Ile punktów można zdobyć na maturze z biologii

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań ma maturze 2023 z biologii można uzyskać 60 punktów.

Czy można nie zdać matury z biologii

Matury z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie da się nie zdać - wystarczy do niej podejść, ponieważ nie obowiązują progi zdawalności.

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z biologii. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z biologii. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.).

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Wątpliwości wśród uczniów może budzić to, co można mieć przy sobie na egzaminie maturalnym z biologii. Centralna Komisja Egzaminacyjna jasno i klarownie opisała to, co uczeń może wnieść ze sobą na egzamin maturalny z biologii.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z biologii, to:

 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii (również chemii i fizyki).

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiany na egzaminie z biologii

Jakie zmiany czekają uczniów zdających maturę z biologii w 2023 roku w porównaniu do lat poprzednich? Egzamin maturalny w 2023 oraz 2024 roku z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (do których zalicza się biologia) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Dodatkowo obecnie (oraz w kolejnych latach) uczniowie nie mogą zdawać egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym. Jest tylko możliwość zdawania dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zmiany wymagań maturalnych na 2023 i 2024 rok polegały na usunięciu wielu zagadnień z podstawy programowej. Eksperci, którzy przygotowywali listę tematów wymaganych na egzaminie maturalnym z biologii nie dodali jednak nowych informacji/tematu, który obowiązywałby maturzystów w 2023 roku.

Ucznia, przystępującego do matury w 2023 roku czeka znacznie mniej doświadczeń i obserwacji z biologii, usunięte zostały całkowicie niektóre tematy. Zmniejszono liczbę pojęć i zagadnień. Wykreślone zostały znaczenia wybranych mikroelementów.

Kiedy wyniki z matury z biologii

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 roku.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z biologii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z biologii: 43 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Biologia jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 43 997 osoby (23% - absolwenci liceum, 6% - absolwenci technikum)
 • 2021: 43 779 osoby (22% - absolwenci liceum, 6% - absolwenci technikum)
 • 2020: 44 924 osób (23% - absolwenci liceum, 8% - absolwenci technikum)

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z biologii w 2022 roku

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku wyniosły 43 proc. W 2022 roku biologię jako przedmiot rozszerzony wybrało 46 800 osób (tj. 16,2% absolwentów).

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Jak podaje Polska Times, wielu zdających maturę z biologii w 2022 roku podkreślało, że egzamin nie poszedł im najlepiej. Oto niektóre z komentarzy: "Będzie z 10 proc.", "O matko, co to było...", "I te rośliny w każdym zadaniu".

Niektórzy ze zdających zaznaczali jednak, że egzamin nie był wcale taki trudny i poszedł im dość dobrze. "Chyba moja kompromitacja nie będzie aż tak duża. Spora część zadań to było to, czego uczyłam sie kilka ostatnich dni na ostatnią chwilę, więc uczenie się z biologii przed samą maturą dla mnie miało sens" – napisała na Twitterze jedna z maturzystek.

Inna zdająca stwierdziła z kolei, że "zrobiła wszystkie zadania". Kolejny maturzysta opublikował na Twitterze następującą wypowiedź, dotyczącą matury z biologii w 2022 roku: "Bardzo łatwa, nie byłem jakoś dobrze przygotowany, a w półtorej godziny praktycznie wszystko zrobiłem poza paroma podpunktami". "Śmieszna była ta biologa, po 1,5 h wyszłam" – dodała inna maturzystka.

Po maturze z biologii w 2021 roku SE podał z kolei, że "widać, że uczniom nie jest do śmiechu". Wielu z nich wyszło z matury grubo przed czasem, bo zadania z arkusza CKE okazały się dla nich o wiele za trudne. "Maturzyści są załamani, niektórzy w dość żartobliwy sposób przyznają od razu, że nie dostaną się na wymarzone studia" – brzmi ocena matury z biologii z 2021 roku.

Jeden z uczniów maturę z biologii w 2021 roku skomentował następująco: "Ten kto będzie sprawdzał mój arkusz bardzo się uśmieje". Inna uczennica dodała, że "wyszła po godzinie i 20 minutach".

Co było na maturze próbnej z biologii w grudniu 2022

We wtorek, 20 grudnia, w sesji porannej zdający przystąpili do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Punktualnie, o godzinie 9:00, uczniowie otworzyli arkusze egzaminacyjne i rozpoczęli próbną maturę z biologii na poziomie rozszerzonym. Biologia, tak jak pozostałe przedmioty, przeprowadzana jest według założeń nowej formuły, ale zawarte w arkuszu polecenia opracowane zostały na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Jakich zagadnień dotyczą wymagania? Między innymi: różnorodności biologicznej, podziałów komórkowych, budowy i fizjologii człowieka, genetyki, ekologii, czy biotechnologii.

dowiedz się więcej matura próbna z biologii - poziom rozszerzony

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie