Matura z fizyki 2023 – poziom rozszerzony

Matura z fizyki 2023 – poziom rozszerzony

Matura z fizyki 2023 – poziom rozszerzony

07.07.2023

Matura 2023 z fizyki – poziom rozszerzony

Matura 2023 z fizyki na poziomie rozszerzonym odbyła się w piątek 19 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 15 czerwca 2023 r. Egzamin trwał 180 min. (3 godziny). W arkuszach znajduję się od 25 do 35 zadań. 80% końcowego wyniku stanowią zadania otwarte. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów.

Do matury 2023 z fizyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 19,5 tysięcy maturzystów. Zdecydowana większość napisze egzamin w formule 2023.

 

Wyniki egzaminu maturalnego z fizyki ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku. Średni wynik matury z fizyki w 2023 roku wyniósł 43 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 16 procent (absolwenci technikum w formule 2015).

 

Fizyka jest jednym z przedmiotów do wyboru na egzaminie maturalnym. Każdy maturzysta może przystąpić do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego.

Egzamin maturalny z fizyki może być przepustką do studiowania wielu ciekawych kierunków, głównie tych z obszaru studiów fizycznych i studiów technicznych. Przedmiot ten jest brany pod uwagę między innymi podczas rekrutacji na następujące kierunki studiów: Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, Fizyka techniczna, Nanotechnologia, Mechatronika. Dobry wynik matury z fizyki może zagwarantować pomyślną rekrutację na powyższe kierunki.

Wyjaśniamy, jak będzie wyglądała matura z fizyki w 2023 roku: ile będzie czasu na egzaminie, jakie przedmioty będzie można wnieść na salę egzaminacyjną i najważniejsze – kiedy będą wyniki matury z fizyki w 2023 roku.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z fizyki 2023

Fizyka matura 2023 - data:

 • 19 maja 2023 (piątek), godz. 9:00 - termin główny
 • 23 maja 2023 (wtorek), godz. 13:45 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 15 czerwca 2023 (czwartek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Matura z fizyki odbędzie się 19 maja 2023 roku (jest to piątek). Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do godziny 12:00. Z kolei egzamin maturalny z fizyki w dodatkowym teerminie odbędzie się 15 czerwca 2023 roku (jest to czwartek) o godzinie 9:00.

sprawdź harmonogram matur 2023

Co było na maturze z fizyki 2023

Na maturze z fizyki na poziomie rozszerzonym absolwent musi wykazać się wiedzą mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej oraz grawitacji i elementów astronomii. Bez wątpienia w zadaniach znajdziemy zagadnienia z drgań, fal i optyki oraz elektryczności i magnetyzmu.

Przed egzaminem abiturienci powtarzali również własności materii, termodynamikę, hydrostatykę i aerostatykę. Nauczyciele wspominali, że w arkuszu mogą pojawić się też zadania dotyczące pewnych elementów fizyki atomowej i jądrowej. Co faktycznie znalazło się w arkuszach CKE z fizyki 2023.

Na maturze 2023 z fizyki znalazły się zagadnienia związane z:

 • mechaniką punktu materialnego i bryły sztywnej
 • grawitacją i elementami astronomii
 • drganiami, falami i optyka
 • elektrycznością i magnetyzmem
 • własnościami materii, termodynamiką, hydrostatyką i aerostatyką
 • elementami fizyki atomowej i jądrowej.

 

"To był jakiś kosmos" – matura z fizyki 2023

 

"Co to było" – spełnił się najgorszy koszmar zdających – w arkuszu z fizyki na poziomie rozszerzonym znalazły się niesamowicie trudne zadania, których rozwiązanie sprawiło im niesamowity problem. "Ta fizyka to jakiś żart" pisali na Twitterze abiturienci "przez tę fizykę żyć mi się odechciało". Pośród opinii pojawiły się również głosy mówiące, że matura próbna była zdecydowanie trudniejsza: "Jak grudniowy egzamin był jeszcze na logikę i z kart wzorów coś się dało wymyślić, to to był jakiś kosmos" oraz "Ta fizyka to było zebranie wszystkiego, czego akurat nie umiem".

 

Matura z fizyki wymagania

W aneksie do informatora o egzaminie maturalnym z fizyki zostały umieszczone ogólne wymagania egzaminacyjne. Oto one:

 • Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
 • Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne opublikowane w aneksie do Informatora dotyczą następujących zagadnień:

 • Mechanika
 • Mechanika bryły sztywnej
 • Grawitacja i elementy astronomii
 • Drgania
 • Termodynamika
 • Elektrostatyka
 • Prąd elektryczny
 • Magnetyzm
 • Fale i optyka
 • Fizyka atomowa
 • Elementy fizyki relatywistycznej i fizyka jądrowa.

 

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Ile będzie zadań z fizyki

Na maturze z fizyki w 22023 roku w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 25 do 35 zadań.

 

Ile punktów można zdobyć fizyki

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Ile trwa matura z fizyki

Matura z fizyki trwa 180 minut, czyli 3 godziny zegarowe. Oznacza to, że uczniowie, którzy rozpoczną egzamin o godzinie 9:00 – już o godzinie 12:00 będą musieli zakończyć rozwiązywanie zadań.

Czy można nie zdać matury z fizyki

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe, które stanowiłyby o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego. Oznacza to, że nie można nie zdać matury z fizyki.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z fizyki, to:

 • linijka
 • kalkulator naukowy
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z fizyki.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiany na egzaminie z fizyki

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze z fizyki. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z geografii w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/20223 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r. (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023).

Kiedy wyniki z matury z fizyki

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 roku.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z fizyki (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z fizyki: 37 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Fizyka jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 18 934 osób (8% - absolwenci liceum, 6% - absolwenci technikum)
 • 2021: 19 665 osoby (8% - absolwenci liceum, 5% - absolwenci technikum)
 • 2020: 21 079 osób (9% - absolwenci liceum, poniżej 7% - absolwenci technikum)

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z fizyki w 2022

Średni wynik matury z fizyki w 2022 roku wynosił 37 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z fizyki jest uważana za jeden z najtrudniejszych przedmiotów. Czy słusznie? W 2022 roku uczniowie, którzy podeszli do egzaminu z fizyki, twierdzili, że rzeczywiście był on trudny, a zadania w arkuszu egzaminacyjnym okazały się wyjątkowo trudne. "Zrobiłem tylko 1 i w zamkniętych postrzelałem" – napisał na Twitterze jeden z maturzystów. "Pełna porażka, a szansa na sukces fifty fifty" – podsumowała maturę kolejna ze zdających.

Niektórzy uczniowie zauważyli jednak, że matura z fizyki w 2022 roku była łatwiejsza, niż ta przed rokiem. W 2021 roku maturzyści twierdzili bowiem, że był to jeden z najgorszych egzaminów. Niektórzy maturzyści byli tak załamani po otworzeniu arkusza CKE z fizyki, że po prostu się poddali i oddali swoje prace na długo przed zaplanowanym końcem egzaminu.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia