Matura z filozofii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z filozofii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z filozofii 2023 – poziom rozszerzony

08.04.2024

Matura 2023 z filozofii – poziom rozszerzony

Matura 2023 z filozofii na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona we wtorek 9 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z filozofii ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Filozofia jest dość nietypowym przedmiotem na egzaminie maturalnym, nie jest tak popularna jak biologia, chemia czy geografia. Wybierają ją pasjonaci, którzy uczęszczali na te zajęcia w liceum.

Jest to jeden z dodatkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Na zdawanie matury z filozofii zapewne zdecydują się osoby, które będą chciały studiować właśnie ten kierunek lub jemu pokrewne, np. antropologię i socjologię kultury, historię, kognitywistykę.

Absolwenci filozofii mogą pracować między innymi jako: pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści. Wyróżnia ich także sprawność retoryczna i argumentacyjna.

Wyjaśniamy, jak będzie wyglądała matura z filozofii w 2023 roku: ile będzie czasu na egzaminie, jakie przedmioty będzie można wnieść na salę egzaminacyjną i najważniejsze – kiedy będą wyniki matury z filozofii w 2023 roku.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z filozofii 2023

Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 9 maja 2023 roku we wtorek. Egzamin z tego przedmiotu rozpocznie się o godzinie 14:00. Egzamin z tego przedmiotu w terminie dodatkowym będzie można zdawać 5 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00.

Filozofia matura 2023 - data:

 • 9 maja 2023 (wtorek), godz. 14:00 - termin główny
 • 5 czerwca 2023 (poniedziałek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

Terminy wszystkich egzaminów maturalnych można sprawdzić w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze filozofii

Co będzie na maturze z filozofii? Uczniowie przez ostatnie lata nauki w szkole ponadpodstawowej przygotowywali się do zdania egzaminu z tego przedmiotu.

W informatorze o egzaminie maturalnym z filozofii znajdują się najważniejsze informacje na temat wymagań maturalnych z tego przedmiotu, a także przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Na maturze będzie także sprawdzana wiedza z lektur oraz poglądów filozofów. Uczeń będzie musiał także napisać wypracowanie - zadanie to sprawdza umiejętność pisania dłuższego tekstu o charakterze argumentacyjnym, posługując się stosowną wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji filozoficznej – uczeń będzie rozważał wskazane w poleceniu zagadnienie (lub zagadnienia) i argumentował na rzecz wybranego przez siebie stanowiska (rozwiązania).

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z filozofii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z filozofii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Dodatkowo Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz pokazowy z tego przedmiotu.

 

Ile będzie zadań z filozofii

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 16 do 22 zadań. Arkusz egzaminacyjny będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich to test, druga część to wypracowanie.

 

Ile punktów można zdobyć z filozofii

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Ile trwa matura z filozofii

Matura z filozofii trwa 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe. Uczniowie rozpoczną w 2023 roku egzamin maturalny z filozofii o godzinie 14:00 i zakończą go o godzinie 17:00.

Czy można nie zdać matury z filozofii

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe, które stanowiłyby o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego. Oznacza to, że nie można nie zdać matury z filozofii.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z filozofii.

Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby. CKE nie wymieniła żadnych pomocy, które mogłyby być wniesione na egzamin z filozofii.

Zmiany na egzaminie z filozofii

Zmianą na maturze w 2023 roku z filozofii będzie to, że dla uczniów zdających egzamin w Formule 2023 zmniejszona została liczba wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym. Jest to 300 słów zamiast 500.

Kiedy wyniki z matury z filozofii

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano. Dotyczy to również wyników matury z filozofii.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z filozofii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z filozofii: 39 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Fiolozofia jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 1 238 osób
 • 2021: 1 345 osób
 • 2020: 1 464 osoby

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z filozofii w 2022 roku

Średni wynik matury z filozofii w 2022 roku wynosił 39 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym to jeden z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do matury z filozofii w 2021 roku podkreślali, że arkusz nie był zbyt trudny. "Matura z filozofii napisana, polecam wszystkim pisać jak będziecie mieli okazję!" - brzmiał komentarz jednego z maturzystów.

"Tegoroczna matura z filozofii rozszerzonej wymagała podstawowej powtórki z epistemologii, ontologii i etyki. Zadania nie były trudne. Maturzyści, którzy przygotowali się sumiennie zapewne już zacierają ręce" – skomentował jeden z nauczycieli maturę z filozofii w 2022 roku.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia