Matura z filozofii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z filozofii 2023 – poziom rozszerzony

Matura z filozofii 2023 – poziom rozszerzony

28.12.2022

Matura 2023 z filozofii – poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 9 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku.

Filozofia jest dość nietypowym przedmiotem na egzaminie maturalnym, nie jest tak popularna jak biologia, chemia czy geografia. Wybierają ją pasjonaci, którzy uczęszczali na te zajęcia w liceum.

Jest to jeden z dodatkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Na zdawanie matury z filozofii zapewne zdecydują się osoby, które będą chciały studiować właśnie ten kierunek lub jemu pokrewne, np. antropologię i socjologię kultury, historię, kognitywistykę.

Absolwenci filozofii mogą pracować między innymi jako: pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści. Wyróżnia ich także sprawność retoryczna i argumentacyjna.

Wyjaśniamy, jak będzie wyglądała matura z filozofii w 2023 roku: ile będzie czasu na egzaminie, jakie przedmioty będzie można wnieść na salę egzaminacyjną i najważniejsze – kiedy będą wyniki matury z filozofii w 2023 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z filozofii 2023

Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 9 maja 2023 roku we wtorek. Egzamin z tego przedmiotu rozpocznie się o godzinie 14:00. Egzamin z tego przedmiotu w terminie dodatkowym będzie można zdawać 5 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00.

Terminy wszystkich egzaminów maturalnych można sprawdzić w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze filozofii

Co będzie na maturze z filozofii? Uczniowie przez ostatnie lata nauki w szkole ponadpodstawowej przygotowywali się do zdania egzaminu z tego przedmiotu.

W informatorze o egzaminie maturalnym z filozofii znajdują się najważniejsze informacje na temat wymagań maturalnych z tego przedmiotu, a także przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Na maturze będzie także sprawdzana wiedza z lektur oraz poglądów filozofów. Uczeń będzie musiał także napisać wypracowanie - zadanie to sprawdza umiejętność pisania dłuższego tekstu o charakterze argumentacyjnym, posługując się stosowną wiedzą i umiejętnościami z zakresu edukacji filozoficznej – uczeń będzie rozważał wskazane w poleceniu zagadnienie (lub zagadnienia) i argumentował na rzecz wybranego przez siebie stanowiska (rozwiązania).

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z filozofii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z filozofii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Dodatkowo Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz pokazowy z tego przedmiotu.

 

Ile będzie zadań z filozofii

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 16 do 22 zadań. Arkusz egzaminacyjny będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich to test, druga część to wypracowanie.

 

Ile punktów można zdobyć z filozofii

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Ile trwa matura z filozofii

Matura z filozofii trwa 180 minut, czyli trzy godziny zegarowe. Uczniowie rozpoczną w 2023 roku egzamin maturalny z filozofii o godzinie 14:00 i zakończą go o godzinie 17:00.

Czy można nie zdać matury z filozofii

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie będą ustalane w tych latach progi punktowe, które stanowiłyby o zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego. Oznacza to, że nie można nie zdać matury z filozofii.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z filozofii.

Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby. CKE nie wymieniła żadnych pomocy, które mogłyby być wniesione na egzamin z filozofii.

Zmiany na egzaminie z filozofii

Zmianą na maturze w 2023 roku z filozofii będzie to, że dla uczniów zdających egzamin w Formule 2023 zmniejszona została liczba wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym. Jest to 300 słów zamiast 500.

Kiedy wyniki z matury z filozofii

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano. Dotyczy to również wyników matury z filozofii.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z filozofii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z filozofii: 39 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Fiolozofia jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 1 238 osób
 • 2021: 1 345 osób
 • 2020: 1 464 osoby

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z filozofii w 2022 roku

Średni wynik matury z filozofii w 2022 roku wynosił 39 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym to jeden z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do matury z filozofii w 2021 roku podkreślali, że arkusz nie był zbyt trudny. "Matura z filozofii napisana, polecam wszystkim pisać jak będziecie mieli okazję!" - brzmiał komentarz jednego z maturzystów.

"Tegoroczna matura z filozofii rozszerzonej wymagała podstawowej powtórki z epistemologii, ontologii i etyki. Zadania nie były trudne. Maturzyści, którzy przygotowali się sumiennie zapewne już zacierają ręce" – skomentował jeden z nauczycieli maturę z filozofii w 2022 roku.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu