Matura z informatyki 2023 – poziom rozszerzony

Matura z informatyki 2023 – poziom rozszerzony

Matura z informatyki 2023 – poziom rozszerzony

08.04.2024

Matura 2023 z informatyki – poziom rozszerzony

Matura 2023 z informatyki na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona w poniedziałek 22 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 16 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z informatyki ogłoszone zostały 7 lipca 2023 roku.

Matura z informatyki na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność analizy i logicznego myślenia. Zadania mogą dotyczyć między innymi wiedzy teoretycznej z sieci komputerowych, grafiki, systemów operacyjnych czy urządzeń komputerowych. Zawierają także dużą ilość obliczeń matematycznych.

Matura z informatyki często nie jest wymagana podczas rekrutacji na studia, jednak jest brana pod uwagę przy takich kierunkach, jak informatyka, biotechnologia, geoinformacja, analiza danych czy grafika. Wiedza, która jest sprawdzana podczas matury z informatyki przydaje się także na kierunkach typu fizyka, energetyka, inżynieria medyczna czy budownictwo i transport.

Wyjaśniamy, jak będzie wyglądała matura z informatyki w 2023 roku: ile będzie czasu na egzaminie, jakie przedmioty będzie można wnieść na salę egzaminacyjną i najważniejsze – kiedy będą wyniki matury z informatyki w 2023 roku.


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z informatyki 2023

Matura z informatyki odbędzie się 22 maja 2023 roku w poniedziałek o godzinie 9:00. Egzamin z informatyki w terminie dodatkowym odbędzie się 16 czerwca 2023 roku również o godzinie 9:00. Będzie to piątek.

Informatyka matura 2023 - data:

 • 22 maja 2023 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin główny
 • 16 czerwca 2023 (piątek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Terminy wszystkich egzaminów maturalnych można sprawdzić w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z informatyki

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023), a także Informatorze o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015).

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Ile będzie zadań z informatyki

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte oraz praktyczne.

 

W Formule 2015:

Egzamin maturalny z informatyki jest podzielony na dwie części. Pierwsza część trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Arkusze egzaminacyjne do każdej części matury z informatyki będą zawierały około czterech zadań.

 

W Formule 2023:

Egzamin będzie składał się tylko z jednej części z wykorzystaniem komputera. W arkuszu egzaminacyjnym część zadań wymaga jedynie zapisu odpowiedzi w arkuszu papierowym. Rozwiązanie większości zadań wymaga użycia komputera i zapisania komputerowej realizacji rozwiązania. W zadaniach tego typu rozwiązanie, w którym brakuje komputerowej realizacji, nie będzie oceniane.

 

Ile punktów można zdobyć z informatyki

Za wykonanie wszystkich zadań można uzyskać maksimum 50 punktów.

Ile trwa matura z informatyki

Egzamin maturalny z informatyki trwa 210 minut.

Czy można nie zdać matury z informatyki

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z informatyki. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z informatyki (obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.).

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Na maturę z informatyki uczeń może wnieść ze sobą kalkulator prosty.

Zdający przez cały czas trwania egzaminu ma do dyspozycji autonomiczne stanowisko komputerowe i może korzystać wyłącznie z programów i danych zapisanych na dysku twardym oraz na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym.

Należy także pamiętać, że nie wolno wnosić na salę telefonów komórkowych czy innych urządzeń telekomunikacyjnych czy teleinformatycznych, a także maskotek na szczęście. Jeżeli jakieś urządzenie włączy się podczas egzaminu maturalnego – egzamin zostanie unieważniony.

Zmiany na egzaminie z informatyki

Zgodnie z rozporządzeniem na nowej maturze w 2023 roku (w Formule 2023) egzamin pisemny z informatyki będzie się składał tylko z jednej części – z wykorzystaniem komputera. Teraz egzamin pisemny z informatyki (w Formule 2015) składa się z dwóch części – bez komputera i z jego wykorzystaniem.

Kiedy wyniki z matury z informatyki

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z informatyki (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z informatyki: 40 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Informatyka jest jednym z często wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 9 248 osób
 • 2021: 8 834 osoby
 • 2020: 8 767 osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z informatyki w 2022

Średnie wyniki z matury z informatyki w 2022 roku wynosiły 40 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Jak maturzystom poszedł egzamin maturalny z informatyki w 2022 roku? Okazuje się, że dla uczniów ten przedmiot nie był zbyt trudny w tym roku. Oto niektóre z komentarzy maturzystów: "Pierwsza część chyba poszła mi dobrze. Miałem dużo więcej czasu więc mogłem wszystko sprawdzić", "Git była teoria", "całkiem łatwa była ta infa", "matura z informatyki; najłatwiejsze rozszerzenie, jakie pisałam".

Znalazły się jednak też osoby, które twierdziły, że w porównaniu z poprzednimi latami – matura z informatyki w 2022 roku była dość trudna: "Informatyka w tym roku w porównaniu do lat poprzednich, moim zdaniem kosmiczny poziom", "Informatyka mnie pokonała".

W 2021 roku zadania na maturze z informatyki z kolei bardzo zaskoczyły maturzystów. W sieci pojawiły się głosy, że niektórzy "nic nie umieli". Niektórzy maturzyści byli wręcz załamani tym, co zobaczyli w arkuszach CKE z informatyki – poddali się i oddali arkusze na długo przed zaplanowanym końcem egzaminu. Niektórzy przyznali wprost, że strzelali z odpowiedziami.

Co było na maturze próbnej z informatyki w grudniu 2022

We wtorek, 20 grudnia, w sesji popołudniowej odbyły się kolejne próbne egzaminy maturalne. Tym razem uczniowie podchodzili do informatyki na poziomie rozszerzonym oraz języków: rosyjskiego i włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Punktualnie, o godzinie 14:00, rozpoczęła się popołudniowa sesja przedostatniego dnia próbnych matur. Tym razem uczniowie podchodzili do rozwiązywania poleceń z Informatyki oraz dwóch języków obcych nowożytnych – rosyjskiego i włoskiego. Do zakończenia maratonu z próbnymi maturami pozostały jeszcze dwa egzaminy – z chemii i historii, które zostaną przeprowadzone w środę, 21 grudnia.

dowiedz się więcej matura próbna z informatyki - poziom rozszerzony

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia