Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

02.11.2022

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka francuskiego

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony 25 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 14 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Język francuski jest mniej popularnym językiem wśród polskich uczniów w szkole podstawowej. Z pewnością prym wiedzie język angielski oraz język niemiecki. Niektórzy jednak w podstawówce uczą się języka francuskiego i to właśnie ten język będą zdawać na egzaminie ósmoklasisty jako język obcy nowożytny.

Warto również wspomnieć o tym, że jest to język urzędowy lub powszechnie używany w 54 krajach i przez niemal 230 milionów ludzi, dlatego z pewnością warto się go uczyć.

Choć język francuski przez Polaków uważany jest za dość trudny, to młodzi ludzie uczą się go coraz chętniej, dotyczy to także uczniów szkół podstawowych. Dokładnie tłumaczymy, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego w 2023 roku.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego wypada 25 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Jest to główny termin egzaminu, dotyczy on także innych języków obcych. Kiedyś egzamin ósmoklasisty odbywał się w kwietniu, jednak w 2022 roku został on na stałe przesunięty na maj – oznacza to, że uczniowie mają znacznie więcej czasu na przygotowanie się do tego najważniejszego sprawdzianu po szkole podstawowej.

Z kolei egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego jest wyznaczony dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą podejść do egzaminu w terminie głównym.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego sprawdza pełen wachlarz możliwości językowych ucznia. Jest to między innymi słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, znajomość gramatyki oraz pisanie.

 

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Znajomość funkcji językowych
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna.

 

Dla wielu uczniów właśnie ta ostatnia część egzaminu może wydawać się najbardziej przerażająca. Na czym dokładnie polega wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego? Uczeń będzie musiał napisać krótki tekst informacyjny z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii. To wszystko będzie musiało się odbyć zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu.

Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego będzie przeprowadzany na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Wymagania będą zawężone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Warto więc, by uczeń zapoznał się z Informatorem opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdzie tam ogólne oraz szczegółowe wymagania, a także opisaną punktację (czyli wytłumaczenie, za co konkretnie przyznawane są punkty).

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Ile będzie zadań z języka francuskiego

Na egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego uczeń będzie musiał zmierzyć się z zarówno zadaniami otwartymi, jak i zamkniętymi. Na egzaminie z tego języka do tej pory było 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek.

W aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka francuskiego widnieje jednak informacja, że w 2023 roku w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Uczeń będzie miał do rozwiązania zadania zamknięte, czyli te, w których wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie będzie musiał sformułować odpowiedź.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego

Egzamin z języka francuskiego będzie trwał 90 minut. Oznacza to, że ósmoklasiści będą mieli do wykorzystania aż 1,5 godziny zegarowej.

 

W niektórych przypadkach czas ten zostanie jednak wydłużony do 135 minut. Będzie to obowiązywać uczniów:

 • z autyzmem
 • słabosłyszący i niesłyszący
 • niewidomi i niedowidzący
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • niesprawni czasowo, np. ze złamaną ręką
 • znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • mający trudności, wynikające z wcześniejszego pobytu za granicą.
 • dowiedz się więcej 

  czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Uczeń z egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego może otrzymać łącznie 55 punktów. Za zadania otwarte przyznawane jest 21 punktów, natomiast za zadania zamknięte – 34 punkty.

Podczas rekrutacji do liceum poza punktami z egzaminu bierze się pod uwagę również punkty za oceny ze świadectwa oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia. Maksymalna liczba punktów za świadectwo i osiągnięcia to również 100 punktów.

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnieni są uczniowie, którzy są: finalistami lub laureatami olimpiady przedmiotowej lub laureatami konkursu przedmiotowego (o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim). Warunkiem jednak jest to, że jest to przedmiot objęty egzaminem ósmoklasisty. Zwolnienie z egzaminu oznacza, że uczeń uzyska z danego przedmiotu najwyższą ocenę.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego zdaje każdy uczeń. Niezależnie od ilości otrzymanych punktów, nie ma żadnego progu, od którego egzamin uważa się za zdany lub nie. Oznacza to, że uczniowie nie muszą się stresować, że nie zdadzą egzaminu ósmoklasisty.

Należy jednak podejść do niego poważnie, ponieważ to właśnie między innymi wyniki z tego egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej, a więc zdecydują o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej placówki.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń podczas egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego może mieć przy sobie jedynie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem.

Nie można korzystać z kalkulatora, słownika, uczeń nie może również mieć przy sobie telefonu komórkowego. W teście jest brudnopis, więc nie ma konieczności przynoszenia swoich kartek do zapisywania np. dłuższej wypowiedzi "na brudno" gdzie indziej.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego

Uczeń pozna wyniki egzaminu ósmoklasisty już 3 lipca 2023 roku. To właśnie wtedy wypada termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów, do których przystępowali uczniowie. Ósmoklasiści dowiedzą się wtedy, jak poszedł im egzamin i czy zdobyte punkty pozwolą dostać się do wybranej placówki. Zaświadczenia trafią do szkół 6 lipca 2023 roku i właśnie tego dnia będą mogły być wydane zdającym.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudny - opinie zdających w latach ubiegłych

Język francuski nie jest tak popularnym językiem na egzaminie ósmoklasisty jak język angielski, dlatego trudno znaleźć opinie uczniów w sieci. W 2022 roku zadania w arkuszu standardowym rozwiązywało jedynie 85 uczniów. Średni wynik z tego egzaminu wynosił 80 procent.

Uczeń może jednak samodzielnie ocenić, czy jego zdaniem poprzednie egzaminy ósmoklasisty z języka francuskiego były trudne, ponieważ dostępne są arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych.

Rozwiązując takie arkusze, uczeń może także zorientować się, jakie wiadomości powinien jeszcze powtórzyć przed właściwym egzaminem.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu