Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

28.10.2022

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – nauczyciele i rodzice powinni się z nimi zapoznać

Uczniów czekają zmiany związane z egzaminem ósmoklasisty. Część z nich już weszła w życie, a niektóre dopiero niebawem zaczną obowiązywać. Koniecznie powinni zapoznać się z nimi nauczyciele oraz rodzice ósmoklasistów.

Rządowy projekt zakładający zmiany w egzaminie ósmoklasisty został złożony w Sejmie pod koniec marca, a uchwalony na początku kwietnia 2022. Zmieniony ma zostać na stałe termin egzaminu ósmoklasisty, wymagania egzaminacyjne mają być oparte wyłącznie o te określone w rozporządzeniu. Kolejna modyfikacja dotyczy rezygnacji z czwartej części egzaminu.

W 2023 r. egzaminy zewnętrzne mają zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa określonymi w: ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i o egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – termin egzaminu

Przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa egzamin ósmoklasisty odbywał się zawsze pod koniec kwietnia. Termin ten uległ jednak zmianie w związku z nauczaniem zdalnym i został tymczasowo przesunięty na drugą połowę maja. Termin ten pozostaje nadal aktualny – również w 2021 roku i 2022 roku właśnie wtedy odbywał się ten najważniejszy „sprawdzian” w szkole podstawowej.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje, że termin ten na stałe zostanie już przesunięty z kwietnia na maj. Oznacza to, że od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty już zawsze będzie odbywał się w maju.

„Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty o około miesiąc umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepsze przygotowanie się do tego egzaminu” – brzmi uzasadnienie projektu.

Uczniowie będą więc otrzymywać wyniki z egzaminu ósmoklasisty dopiero po zakończeniu roku szkolnego. W związku z zapowiadanymi zmianami – okres zapisu do szkoły ma być krótszy, czynności rekrutacyjne zostaną uproszczone, a niektóre z nich będzie można wykonać drogą elektroniczną.

W projekcie podkreślono, że zmiana ta będzie możliwa, ponieważ prawo oświatowe dopuszcza przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wykorzystując do tego system informatyczny: „To narzędzie znacząco usprawniło postępowanie, w szczególności pracę komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły lub placówki oświatowej" – brzmi uzasadnienie

sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Odstąpienie od czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty

Okazuje się, że to nie koniec zmian – rząd zdecydował, że nie będzie na egzaminie ósmoklasisty czwartego przedmiotu (do wyboru) spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Przepis ten będzie bezterminowy. Uczniowie będą jak do tej pory przystępować do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

„Wynika [to] przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych.

Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego” - brzmi uzasadnienie projektu.

Egzamin ósmoklasisty na podstawie wymagań egzaminacyjnych

Przed pandemią wymagania egzaminacyjne opierały się na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Przez ostatnie lata obowiązywały jednak wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra edukacji.

Przyjęta ustawa przewiduje upoważnienie dla ministra edukacji, by mógł wydać rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty, który będzie przeprowadzony w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z tą wytyczną, by wymagania były tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi, obowiązującymi uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty m.in. w roku szkolnym 2021/2022.

Co to oznacza w praktyce dla uczniów przystępujących do egzaminu ómoklasisty? Będą oni musieli zmierzyć się z zmniejszą liczbą zadań, a wymagania egzaminacyjne będą okrojone z najtrudniejszych zagadnień.

Egzamin ósmoklasisty - ogłaszanie wszystkich komunikatów w jednym terminie

Kolejną zmianą jest to, że wszystkie komunikaty związane z egzaminem ómoklasisty mają być ogłaszane w jednym terminie do 20 sierpnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w któym jest przeprowadzany egzamin.

„W projekcie rozporządzenia wprowadzono również dodatkową zmianę dotyczącą ogłaszania: komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty; komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

 

Sprawdź

wszystko o egzaminie ósmoklasisty

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

egzamin ósmoklasisty z matematyki

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego

egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego

egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego

egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego

egzamin ósmoklasisty z języka włoskiego

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu