Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

02.11.2022

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka hiszpańskiego

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony 25 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 14 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Język hiszpański jest bardzo popularnym językiem na całym świecie. Aktualnie szacuje się, że ponad pół miliarda ludzi na całym globie posługuje się tym językiem (jako językiem ojczystym). Na ten wynik składają się nie tylko ludzie z samej Hiszpanii, ale także wielu krajów Ameryki Północnej i Południowej, do których zaliczamy między innymi takie kraje jak: Meksyk, Kostaryka, Kuba, Kolumbia, Argentyna, Chile, Paragwaj, Urugwaj, Boliwia czy Ekwador.

Choć w Polsce jest on znacznie rzadziej wybierany jako język na egzaminie ósmoklasisty w porównaniu na przykład z językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim, to są uczniowie, którzy chcą zdawać właśnie język hiszpański. Poniżej tłumaczymy, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego w 2023 roku.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego 2023

Egzamin ósmoklasisty został na stałe przesunięty na maj. Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego w terminie podstawowym odbędzie się 25 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Tego samego dnia odbędą się również egzaminy z innych języków nowożytnych. Będzie to trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym – będą mieli na to kolejną szansę. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustaliła również dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00. Również ten termin dotyczy wszystkich egzaminów z języków obcych nowożytnych.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego będzie najważniejszym sprawdzianem wiedzy, jaką uczniowie zdobyli przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej. Egzamin z języka hiszpańskiego w 2023 roku zostanie przeprowadzony na podstawie wyodrębnionych wymagań egzaminacyjnych, a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Ile będzie zadań z języka hiszpańskiego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka hiszpańskiego na egzaminie ósmoklasisty do tej pory było od 45 do 55 zadań ujętych w 12-15 wiązek. W aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego jest jednak podana informacja, że w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Uczeń podczas egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego będzie musiał rozwiązać zadania zamknięte, czyli takie, w których samodzielnie wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.

Ósmoklasista będzie musiał zmierzyć się także z zadaniami otwartymi, czyli takimi, w których samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim. Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka hiszpańskiego

Ile czasu będą mieli uczniowie na napisanie egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego? Będzie to dokładnie 90 minut, czyli 1,5 godziny zegarowej.

Dla niektórych uczniów czas ten będzie jednak wydłużony do 135 minut. Kto będzie miał tyle czasu na rozwiązanie zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego? Wydłużony czas będą mieli ci uczniowie, którzy posiadają:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej.
 • dowiedz się więcej 

  czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Każdy uczeń przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty z pewnością zastanawia się, ile punktów będzie mógł zdobyć podczas tego najważniejszego sprawdzianu po całej szkole podstawowej. Ósmoklasista podczas egzaminu z języka hiszpańskiego będzie mógł zdobyć 55 punktów. Za zadania otwarte przyznawane jest 21 punktów, natomiast za zadania zamknięte – 34 punkty.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego?

To, co jest najważniejsze dla każdego ucznia, który podchodzi do egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego to to, czy można nie zdać tego egzaminu. Odpowiedź brzmi: nie, nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego.

Nie ma ustalonego progu zdawalności – wystarczy, że uczeń przystąpi do tego egzaminu. Punkty, które zdobędzie, nie są jednak bez znaczenia – to właśnie one decydują o tym, czy uczniowi uda się dostać do wymarzonej szkoły. Są one niezwykle ważne w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego uczeń powinien mieć przy sobie tylko niezbędne rzeczy, czyli: długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Na egzaminie z języka hiszpańskiego nie będą mu potrzebne żadne inne, dodatkowe przybory (w przeciwieństwie do na przykład egzaminu ósmoklasisty z matematyki). Uczeń nie powinien wnosić na salę także telefonu komórkowego, ponieważ jego dźwięk w trakcie egzaminu może spowodować jego unieważnienie.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego będą ogłoszone tego samego dnia, co wyniki egzaminu ósmoklasisty z pozostałych przedmiotów. Odbędzie się to 3 lipca 2023 roku. Z kolei 6 lipca 2023 roku szkołom zostaną przekazane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i tego samego dnia zostaną one wydane uczniom.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudny - opinie zdających w latach ubiegłych

Ze względu na to, że język hiszpański na egzaminie ósmoklasisty nie jest zbyt popularnym językiem – większość uczniów zdaje język angielski, nie ma w mediach informacji na temat opinii uczniów w kwestii trudności egzaminu ósmoklasisty z tego właśnie języka.

Jednak każdy uczeń, który w 2023 roku będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z języka hiszpańskiego, może samodzielnie ocenić, czy arkusze z poprzednich lat były trudne, ponieważ są one dostępne w sieci. Rozwiązanie ich jest też doskonałym ćwiczeniem przed właściwym egzaminem. Pozwala również stwierdzić, co uczeń powinien jeszcze powtórzyć.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu