Arkusze maturalne język polski

Wyszukiwarka arkuszy

Wyszukiwarka arkuszy

język polski
Forma
Poziom
Rok
Arkusze maturalne: 44 Poziom Forma Rok
Język polski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język polski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język polski - (formuła 2015) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język polski - (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2024
Język polski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2024
Język polski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2024
Język polski - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - arkusz poprawkowy sierpień - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - dla obywateli Ukrainy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - matura próbna grudzień (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język polski - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język polski - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język polski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - matura próbna (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - arkusz poprawkowy sierpień - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - matura próbna grudzień (formuła 2023) dla obywateli Ukrainy - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język polski - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język polski - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język polski - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język polski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2021
Język polski - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2021
Język polski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2020
Język polski - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2020
Język polski - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2019

Matura 2024 arkusz z języka polskiego – jak będzie wyglądał

W arkuszach na maturze 2024 z języka polskiego znajdą się zadania w formie testu oraz wypracowanie do napisania. Za rozwiązanie wszystkich zadań na poziomie podstawowym otrzymać będzie można 60 punktów (formuła 2023) lub 70 punktów (formuła 2015). Z kolei na poziomie rozszerzonym będzie można uzyskać maksymalnie 35 punktów (formuła 2023) lub 40 punktów (formuła 2015).

Zdawalność matury 2023 z języka polskiego, w terminie głównym oraz dodatkowym, wyniosła 97% (cz. pisemna), 99% (cz. ustna). Średnie wyniki matury 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym to: 66 proc. (formuła 2023), 57 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów. Z kolei średni wynik matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2023 roku wyniósł 50 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 49 procent (absolwenci technikum w formule 2015) .

Do matury 2023 z roszszerzonego języka polskiego przystąpiło około 56 tysięcy uczniów (27% absolwentów), z czego 43 tys. napisało formułę 2023, a 13 tys. formułę 2015. 

Język polski to jeden z tych przedmiotów, którego uczniowie obawiają się najbardziej. Nic dziwnego, jest ono obowiązkowy, a więc uzyskanie zbyt małej liczby punktów z niego oznacza niezdanie matury. Żeby jednak zdać egzamin maturalny z języka polskiego, uczeń musi posiadać szeroką wiedzę z tego przedmiotu, a także być zaznajomionym z wieloma lekturami obowiązkowymi, na podstawie których będzie musiał napisać wypracowanie (które dla wielu maturzystów jest największą zmorą).

Stres przed tym ważnym egzaminem będzie z pewnością mniejszy, jeżeli uczeń zapozna się z wszelkimi wymaganiami określonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz będzie wiedział, jak wygląda arkusz egzaminacyjny z tego przedmiotu. Tłumaczymy to dokładnie poniżej.

Na maturze 2024 roku uczniowie będą zdawać egzamin maturalny w dwóch formułach. Jedna z nich to Formuła 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.), do drugiej – Formuły 2024 – podejdą absolwenci 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

sprawdź

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

Zmiany na maturze z języka polskiego 2024

Na maturze w 2024 roku uczniowie otrzymają nieco zmieniony arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podczas matury z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie do tej pory otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny.

Od 2023 roku (według Formuły 2023) uczniowie będą otrzymywać dwa arkusze egzaminacyjne. Wynika to z faktu, że pierwszy arkusz będzie zawierać dwie części: 1. język polski w użyciu, 2. test historycznoliteracki. Drugi arkusz z kolei będzie stanowiło wypracowanie, które maturzysta będzie pisał na wybrany przez siebie temat.

Takie wypracowanie będzie musiało jednak uwzględniać dwa utwory literackie, z czego jeden będzie musiał być wskazany jako obowiązkowy na liście lektur. Wypracowanie będzie musiało także zawierać dwa konteksty, na przykład: biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

 

Co jeszcze zmieni się na maturze z języka polskiego w 2024 roku

Poza zmianami w arkuszu na maturze z języka polskiego w 2024 uczniów czeka jeszcze kilka modyfikacji. Na czym dokładnie będą one polegać? W Formule 2023 zmieni się między innymi czas trwania egzaminu maturalnego – na poziomie podstawowym będzie on trwał 240 minut, natomiast uczniowie zdający maturę na poziomie rozszerzonym będą mieli nieco mniej czasu, bo 210 minut.

Możliwa liczba punktów do zdobycia na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym wynosi 60, natomiast uczniowie piszący egzamin na poziomie rozszerzonym będą mogli zdobyć 35 punktów.

Liczba zadań na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie wynosić 11-22 zadań (na teście). Należy jednak pamiętać również o tym, że uczniowie będą musli zmierzyć się z napisaniem wypracowania, które na poziomie podstawowym będzie musiało zawierać 300 wyrazów. Z kolei na poziomie rozszerzonym uczniowie będą musieli napisać jedynie wypracowanie, jednak będzie musiało się ono składać z minimum 500 wyrazów. Dodatkowo w wymaganiach egzaminacyjnych została usunięta część lektur.

Jak będzie wyglądać arkusz z języka polskiego w 2024 roku

Jak będzie wyglądać arkusz z języka polskiego w 2024 roku

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego co roku wygląda tak samo, różni się jednak treścią i niekiedy liczbą zadań. W praktyce oznacza to, że pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawsze będzie taka sama (z małymi różnicami). Zawiera ona miejsce, gdzie uczeń musi wpisać swój PESEL oraz kod ucznia. Podane są także informacje o dacie egzaminu, długości jego trwania, a także określone jest, czy jest to egzamin na poziomie rozszerzonym czy podstawowym.

Podana jest także instrukcja dla zdającego, z którą warto się zapoznać. Poniżej prezentujemy przykładową instrukcję w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

1. Upewnij się, że otrzymałaś/otrzymałeś dwa arkusze egzaminacyjne, oznaczone i – jeden z testem, drugi z wypracowaniem.

2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny z testem zawiera 10 stron (zadania 1–12). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

3. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.

4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

7. Możesz korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Wszystkie strony arkusza będą ponumerowane. Na końcu arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego znajduje sie brudnopis, gdzie uczeń śmiało może robić swoje notatki.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane są arkusze maturalne z poprzednich lat – warto się z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, jak będzie wyglądać matura z języka polskiego w 2024 roku.

Sprawdź arkusze maturalne

Matura 2024 – arkusz z języka polskiego: zadania

W Formule 2023 arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie podzielony na 2 części. Pierwsza część to Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca).

Ta część będzie zawierać ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach. Kontynuacją pierwszej części egzaminu jest również Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych). Będzie on zawierał ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach. Druga część egzaminu to wypracowanie na dwa tematy do wyboru.

Z kolei w Formule 2015 egzamin będzie składał się z części jednej części: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną, która będzie zawierać ok. 10–13 zadań (głównie otwartych opartych na dwóch tekstach). Maturzysta będzie musiał również napisać wypracowanie – będzie miał trzy tematy do wyboru.

W obu formułach egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie polegał na napisaniu wypracowania.

sprawdź

harmonogram matur 2024

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

arkusze maturalne