Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK? Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić

Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK? Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić

Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK? Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić

17.04.2024

Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK? Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić

Na początku lipca 2024 roku uczniowie będą mogli odebrać wyniki swoich egzaminów maturalnych. Dla wielu z nich będzie to dość stresujący moment, ponieważ właśnie wtedy okaże się, czy będą one przepustką do tego, by dostać się na wymarzone studia i wybraną uczelnię.

Zanim jednak to się stanie, maturzyści muszą wziąć udział w procesie rekrutacji, podczas którego będą musieli udostępnić wyniki matury 2024 w systemie IRK lub ERK.

Jak wpisać wyniki matur w systemie IRK?

Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

W Elektronicznym systemie rekturacji kandydaci mogą również otrzymać informacje o kolejnych krokach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (np. o terminach rekrutacyjnych, wymaganych dokumentach czy przedmiotach maturalnych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji) i przede wszystkim otrzymać informacje o jego wyniku.

Kandydaci na studia mogą utworzyć swoje indywidualne konta w systetmach rekrutacyjnych uczelni najczęściej na przełomie kwietnia i maja, zdarząją się także uczelnie, które uruchamiają proces rekrutacji już od marca.

Sprawdź

terminy rekrutacji na studia

terminy składania dokumentów na studia

jakie dokumenty trzeba złożyć na studia

rekrutacja na studia krok po kroku

 

Wprowadzenie wyników matur do systemu rekrutacyjnego

Wielu uczniów po sprawdzeniu wyników matur zastanawia się, co z nimi zrobić - gdzie i jak należy je wpisać, by cały proces rekrutacji na studia przebiegł pomyślnie. W zależności od uczelni lub formy studiów wyniki maturalne mogą automatycznie zostać pobrane przez uczelnię z krajowego systemu matur SIO-KReM lub maturzyści będą musieli wprowadzić je samodzielnie do systemu IRK. Sprawdź jak wygląda proces rekrutacji na poszczególnych uczelniach TUTAJ.

Aby samodzielnie wprowadzić wyniki najpierw kandydat powinien zalogować się do systemu rekrutacji (IRK, ERK lub IR) konkretnej szkoły wyższej. Gdy maturzysta już to zrobi - kolejnym krokiem będzie wybranie zakładki “wyniki matur”.

Następnie należy zaznaczyć przedmioty zdawane na maturze, a także zaznaczyć, czy była to matura rozszerzona, czy podstawowa. Uczeń musi także wpisać rok, w którym przystąpił do egzaminu dojrzałości. Na koniec należy wpisać wyniki z matur. Ważne jest, żeby uczeń sprawdził, czy zapisał wszystkie wprowadzone zmiany, a także, czy wyniki z matur wprowadzone do systemu zgadzają się z tymi uzyskanymi przez niego.

Cały proces wprowadzania wyników matur do systemu IRK może się od siebie nieznacznie różnić. Jest to zależne od uczelni, do której chce się dostać uczeń. Systemy są jednak bardzo intuicyjne, a więc młody człowiek nie powinien mieć problemu z poradzeniem sobie.

Sprawdź rekrutacja na studia

Kiedy będą dostępne wyniki matur w 2024 roku

Wyniki matur zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 9 lipca 2024 roku. Ci uczniowie, którzy zdawali poprawkowy egzamin maturalny swoje wyniki otrzymają 10 września 2024 roku. Oznacza to, że będą mogli jeszcze w tym samym roku przystąpić do rekrutacji na studia, razem ze swoimi rówieśnikami.

Dowiedz się więcej wyniki matur 2024

Jak sprawdzić wyniki matur?

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki matur drogą elektroniczną (poprzez system ZIU). W tym celu należy zalogować się na stronę: wyniki.edu.pl. Na indywidualne konto ucznia każdy maturzysta będzie mógł zalogować się poprzez hasło i login, które dostanie wcześniej od dyrektora szkoły. Można również zalogować się profilem zaufanym.

Wyniki matur zostaną także przekazane szkołom, więc uczeń będzie mógł sprawdzić je osobiście w placówce, do której uczęszczał, poprzez odebranie zaświadczenia o swoich wynikach egzaminów maturalnych w 2023 roku.

Co, jeśli uczeń nie zdał matury w 2024 roku

Jeśli maturzysta nie poradził sobie z egzaminem dojrzałości w danym roku szkolnym - może ponownie przystąpić do matury, tym razem będzie to matura poprawkowa, która odbywa się w sierpniu.

Aby przystąpić do matury poprawkowej uczeń musi jednak wcześniej napisać odpowiednie podanie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor danej szkoły).

Następnie deklaracja ucznia zostanie przesłana do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i w sierpniu uczeń będzie mógł ponownie podejść do egzaminu maturalnego. Prawdopodobnie odbędzie się on w tej samej placówce, co matura w terminie głównym.

Kto może przystąpić do matury poprawkowej?, kiedy i gdzie złożyć podanie?, jak napisać odwołanie od wyników maturalnych? - odpowiedzi na te pytania znadziesz tutaj: matura poprawkowa 2024

Dodatkowa rekrutacja na studia 2024

Jeżeli maturzysta nie dostał się na wybrane studia - może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się, gdy na danym kierunku studiów zostaną jeszcze wolne miejsca po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji. Celem takiej dodatkowej rekrutacji jest też umożliwienie rozpoczęcia studiów osobom, które powtarzały maturę lub z przyczyn losowych nie mogły wziąć udziału w pierwszej turze rekrutacji na wybrane studia.

Takie nabory rozpoczynają się zazwyczaj pod koniec sierpnia i mogą trwać nawet do listopada. 

Sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia

Ile procent punktów musi uzyskać uczeń, żeby zdać maturę?

Na koniec przypominamy najważniejszą rzecz, a mianowicie to, ile procent punktów musi uzyskać uczeń, żeby zdać maturę w 2024 roku.

Z egzaminów obowiązkowych w części ustnej uczeń musi uzyskać:

  • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)

  • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

Z egzaminów obowiązkowych w części pisemnej uczeń musi uzyskać:

  • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)

  • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)

  • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)

  • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

 

sprawdź

harmonogram matur 2024

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia