Historia sztuki - przedmioty maturalne

Historia sztuki - przedmioty maturalne

Historia sztuki - przedmioty maturalne

Rekrutacja na bezpłatne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na uczelniach publicznych w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci powinni wykazać się wysokimi wynikami z przedmiotów maturalnych, które wymagane są w procesie rekrutacji. Na niektóre kierunki (np. architekturę) przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny czy rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku aplikowania na płatne studia zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych (prywatnych) należy spełnić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji (najczęściej zdana matura) oraz złożyć komplet dokumentów w terminie, a o przyjęciu zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek historia sztuki na poszczególnych uczelniach

Uczelnie

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język obcy nowożytny lub język polski, drugi język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
2 przedmioty do wyboru z: historia, historia sztuki, język polski.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
1 przedmiot do wyboru z: historia, historia sztuki, język polski oraz język obcy nowożytny lub język polski.

Przedmioty dodatkowe:
2 przedmioty do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
1 przedmiot do wyboru z: historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

Wymagane przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Historia sztuki - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na kierunek historia sztuki na większości uczelni publicznych najczęściej punktowane są następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, drugi język obcy nowożytny, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.
Z kolei uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów w terminie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Komentarze (2)

Ola odpowiedz

Ja ukończyłam kierunek nauczanie historii na WSKZ w formie online i bardzo sobie chwale uczelnie. Mają świetne materiały dydaktyczne, a po ukończeniu otrzymujesz świadectwo zgodne z wytycznymi ministerstwa

KatarzynaJot odpowiedz

Bardzo chciałabym nauczać historii masz już pp ale brakuje mi studiów kierunkowych. Czy może ktoś kończył nauczanie historii i może mi polecić uczelnię ?