Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

18.06.2021

Zarządzanie

Ekonomia to jeden z tych kierunków, który powinien być wybierany przez osoby, chcące swoją zawodową przyszłość związać z sektorem bankowym. Jeśli jesteś jedną z nich, sprawdź odpowiednio wcześnie, co będzie na ciebie czekać w programie kształcenia. Dzięki temu żaden z przedmiotów nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, a ty dobrze przygotujesz się do zajęć.

Zarządzanie to jeden z przedmiotów, który czeka na studentów w siatce kształcenia. Jego naczelne cele to zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą o współczesnych organizacjach funkcjonujących w warunkach konkurencyjnego otoczenia i procesach zarządzania nimi oraz dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących analizy sytuacji organizacyjnych oraz podwyższania racjonalności decyzji i sprawności działań.

Każdy student między innymi wymienia wady i zalety indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji, dokonuje opisu znaczenia kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego organizacji, identyfikuje podstawowe obszary ryzyka firmy oraz opisuje przedsiębiorstwo jako rodzaj organizacji.

idź do kierunku EKONOMIA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)