Gramatyka opisowa języka angielskiego

Gramatyka opisowa języka angielskiego

Gramatyka opisowa języka angielskiego

18.06.2021

Gramatyka opisowa języka angielskiego

Filologia angielska to studia dla pasjonatów literatury i języka. Gwarantują one również wszechstronne wykształcenie, doskonałą znajomość języków można bowiem wykorzystać w różnorodnych obszarach zawodowych. Jeśli i ty chciałbyś studiować filologię angielską, sprawdź jakie przedmioty odnajdziesz w siatce programowej.

Odnajdziesz w siatce dydaktycznej miedzy innymi przedmiot taki jak gramatyka opisowa języka angielskiego. Głównym celem kursu gramatyki opisowej języka angielskiego jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami w gramatyce opisowej języka angielskiego. Zasadniczą część kursu stanowi przegląd podstawowych cech współczesnego systemu gramatycznego języka angielskiego.

Celem przedmiotu jest również ugruntowanie i usystematyzowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu morfologii, składni i semantyki oraz przedstawienie ich w szerszym kontekście. W trakcie kursu studenci zostaną także zapoznani z ważniejszymi teoriami dotyczącymi opisu oraz metod analizy morfologicznej, składniowej i semantycznej.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA WARSZAWA

Komentarze (0)