Rzeźba

18.06.2021

Rzeźba

Czujesz, że w przyszłości chciałbyś się realizować jako architekt? Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekać w siatce programowej. Im wcześniej poznasz to, co cię czeka, tym większa jest szansa, że unikniesz rozczarowań wybranym przez siebie kierunkiem. Pamiętaj, że studia architektoniczne są dla najlepszych.

W siatce programowej jeden z przedmiotów praktycznych to chociażby rzeźba. Celem tych niezwykle istotnych zajęć, które rozwijają również wyobraźnię przestrzenną jest między innymi rozwój umiejętności kształtowania przez studenta form przestrzennych (trójwymiarowych) oraz zapoznanie się z zagadnieniami przestrzenności.

Każdy student między innymi wykorzystuje rysunek monochromatyczny oraz barwny dla celów analiz przestrzennych. Umie zaobserwować i zmierzyć proporcje obiektów ( postaci, roślin, przedmiotów) i przenieść je na podobrazie. Potrafi zastosować perspektywę jedno i dwuzbiegową dla wyrażenia trzeciego wymiaru na płaskiej kartce. Umie stworzyć wrażenie pejzażu dzięki zastosowaniu zasad perspektywy powietrznej i budowania koloru. Potrafi samodzielnie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne. Swobodnie dysponuje technicznymi umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia.

idź do kierunku ARCHITEKTURA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)