Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

18.06.2021

Zarządzanie projektami

Dziś kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym są coraz ważniejsze. Chcemy mieć bowiem pewność, że jako obywatele danego kraju możemy się czuć po prostu bezpiecznie. Sprawdź, jakie przedmioty na tym kierunku będą na ciebie czekały i wybierz jedną z bardziej perspektywicznych propozycji kształcenia!

Zarządzanie projektami to również jeden z przedmiotów, który możesz spotkać na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki temu będziesz wiedział, jak dobrze organizować pracę instytucji, które zajmują się świadczeniem ochrony. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat zarządzania projektami – przedstawienie metodyk, narzędzi przydatnych do planowania i realizacji projektu.

Każdy student między innymi analizuje otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne projektu w celu prawidłowego zdefiniowania zakresu projektu, posługuje się metodami analiz jakościowych w celu zidentyfikowania ryzyka w projekcie oraz charakteryzuje metodyki zarządzania projektami , rozpoznaje poszczególne fazy realizacji projektu oraz identyfikuje ryzyka projektowe

idź do kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)