Medycyna fizykalna

Medycyna fizykalna

Medycyna fizykalna

18.06.2021

Medycyna fizykalna

Kierunki studiów takie jak fizjoterapia mogą przynieść wiele satysfakcji osobom, które swoje przyszłe kształcenie wybiorą ze względu na powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego i ważnego zawodu. Jeśli również je czujesz, sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały podczas studiów fizjoterapeutycznych!

Medycyna fizykalna to podstawowy przedmiot w siatce programowej. Celem kształcenia jest umiejętność doboru najlepszej metody fizykalnej do konkretnej jednostki chorobowej oraz metodyczne wykonanie różnych zabiegów fizykalnych. W trakcie zajęć student doskonali swoje umiejętności przeprowadzania zabiegów fizykalnych.

Medycyna fizykalna to przedmiot mający na celu pogłębianie wiedzy na temat oddziaływania różnych bodźców fizykalnych na organizm człowieka. Każdy student między innymi może dysponować wiedzą na temat biologicznych skutków oddziaływań różnych bodźców fizykalnych na organizm człowieka oraz znajomością metodyki i technik wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych.

idź do kierunku FIZJOTERAPIA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)