Wstęp do historii sztuki

Wstęp do historii sztuki

Wstęp do historii sztuki

18.06.2021

Wstęp do historii sztuki

Kochasz projektować? Chciałbyś w przyszłości zająć się działalnością artystyczną lub tworzeniem grafik użytkowych? Jeśli odpowiadasz na te pytania twierdząco, możesz wybrać studia na kierunku grafika. Pamiętaj, że są one jednak zarezerwowane wyłącznie dla najbardziej uzdolnionych absolwentów szkół średnich. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce.

Przedmiot taki jak wstęp do historii sztuki ma na celu wprowadzenie do problematyki historii sztuki jako nauki (dzieje, pojęcia, przedmiot badań, metody) i wypracowanie u studentów podstawowego warsztatu, właściwego dla tej dyscypliny i jej dziedzin (architektura, sztuki plastyczne, rzemiosło artystyczne).

Każdy student między innymi zna dzieje historii sztuki jako dyscypliny naukowej od starożytności do współczesności, zna jej podstawowe metody badawcze, posługuje się podstawową terminologią fachową z zakresu historii sztuki i jej dziedzin, samodzielnie opracowuje definicje w oparciu o literaturę przedmiotu oraz potrafi opisywać dzieła sztuk plastycznych i analizować dzieła architektury, posługując się metodami pomocniczymi.

idź do kierunku GRAFIKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)