Dietetyka kliniczna

Studia w Warszawie

dietetyka kliniczna

Odkryj studia dietetyka kliniczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dietetyka kliniczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dietetyka kliniczna to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zdobyć wiedzę w zakresie dietetyki ogólnej, ściśle związanej z leczeniem człowieka chorego. W trakcie nauki studenci poznają m.in. sposoby żywienia pacjentów na różnych etapach choroby, które zapobiegają jej rozwojowi lub zaostrzeniu. Absolwenci dietetyki klinicznej potrafią zaplanować zdrową dietę, dopasowaną do stanu zdrowia pacjentów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Studia na dietetyce klinicznej poświęcone są zagadnieniom związanym np. z: podstawowymi jednostkami chorobowymi (chorobami dietozależnymi); powszechnymi nawykami żywieniowymi pacjentów; żywieniem kobiet w ciąży i kobiet karmiących; alergiami pokarmowymi; podstawami farmakologii klinicznej w zakresie dietetyki czy sposobami opracowywania planów żywienia dla osób chorych.

Absolwent dietetyki klinicznej przygotowany jest m.in. do udzielania porad żywieniowo-dietetycznych dla osób zdrowych i zmagających się z zaburzeniami odżywiania lub przewlekłymi chorobami metabolicznymi. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą zająć się zawodowo prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego np. w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, w przychodniach lub we własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Dietetyka kliniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka

Program studiów i przedmioty

Studenci dietetyki klinicznej szkolą się w zakresie m.in.: prowadzenia dokumentacji klinicznej pacjenta; wykonywania prostych czynności oceniających organizm człowieka; diagnozowania zmian w funkcjonowaniu organizmu mierzącego się z zaburzeniami odżywiania; planowania diety dostosowanej do stanu zdrowia pacjenta; przeprowadzania wywiadu żywieniowego z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które poświęcone są np.: interakcji leków z pożywieniem; zastosowaniu witamin lub składników mineralnych; sposobom leczenia otyłości i niedożywienia szpitalnego; metodom planowania i opracowywania jadłospisów i potraw wchodzących w skład różnych rodzajów diet; podstawom profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób dietozależnych,

W programie studiów na dietetyce klinicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Żywienie klinicznej
 • Podstawy patofizjologii klinicznej
 • Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych
 • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
 • Immunologia kliniczna
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • Zasady organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach
 • Poradnictwo i edukacja żywieniowa pacjenta
 • Alergie pokarmowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw żywienia człowieka zdrowego i chorego; interakcji leków z pożywieniem; zasad edukacji żywieniowej; sposobem przechowywania i kontroli jakości produktów żywieniowych; metod oceny stanu odżywienia; technik planowania jadłospisów; zasad postępowania dietetycznego w różnych jednostkach chorobowych.

Absolwent dietetyki klinicznej są przygotowani do pracy, która wymaga zdolności np. organizowania procesów żywieniowych w warunkach klinicznych, ze wsparciem personelu administracyjno-medycznym. Uczelnie w Warszawie zapewniają także studentom tej ścieżki możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Absolwent dietetyki klinicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przychodnie
 • szpitale
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • firmy cateringowe
 • szkolnictwo
 • ośrodki sanatoryjne
 • SPA, kluby fitness
 • gabinet dietetyczny
 • własna działalności gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Dietetyka kliniczna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku dietetyka.

 

Dietetyka studia w Warszawie

W trakcie nauki studenci dietetyki zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. biologii, chemii i medycyny. Ponadto uczestnicy zajęć poznają również np. społeczne, kulturowe i psychologiczne aspekty żywienia człowieka, a także technologiczne zmiany, które kształtują żywienie we współczesnym społeczeństwie.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w programie studiów na dietetyce nie brakuje przedmiotów, które poświęcone są ekonomii, zarządzaniu czy prawnym ograniczeniom pracy dietetyka. Osoby, które ukończyły ten kierunek, gotowi są m.in. do prowadzenia działań, które mają na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Oznacza to, że absolwenci dietetyki nabyte kompetencje mogą wykorzystywać nie tylko w środowisku medycznym, ale i medialnym, gastronomicznym lub sportowym.

Dowiedz się więcej: dietetyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)