Historia języka angielskiego

Historia języka angielskiego

Historia języka angielskiego

18.06.2021

Historia języka angielskiego

Studia na kierunku filologia angielska cieszą się tak dużą popularnością właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Dziś bowiem rozwinięte zdolności lingwistyczne doceniane są w niemal każdym sektorze zawodowym. Zobacz, dzięki jakim przedmiotom uda ci się zadbać o te szczególne kompetencje językowe!

Przedmiot dotyczy rozwoju historycznego języka angielskiego. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z pochodzeniem języka angielskiego oraz z podstawowymi zmianami fonologicznymi, morfologicznymi oraz leksykalnymi w języku angielskim na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian których rezultat jest nadal widoczny w języku.

Każdy student między innymi potrafi wyszukać adekwatne w danym kontekście ekwiwalenty, korzystając ze wszelkich dostępnych źródeł oraz potrafi przetłumaczyć z języka staroangielskiego na język polski oraz z języka polskiego na staroangielski podstawowe zwroty.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)