Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - Lublin

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - Lublin

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - Lublin

Studia w Lublinie

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Odkryj kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to studia magisterskie lub jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie?

Każdy przyszły kandydat na studia wyższe powinien dokładnie zastanowić się nad ścieżką swojego kształcenia. Jeżeli zainteresuje cię oferta edukacyjna kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie, dobrze przygotuj się do zdawania najlepiej punktowanych przedmiotów maturalnych.

W związku z tym, że pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Lublinie możesz realizować na trzech różnych uczelniach, wymagania rekrutacyjne mogą być inne w zależności od wybranej placówki. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami, które znajdziesz na stronie internetowej każdej z nich, aby wybrać najkorzystniejszą z opcji.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie?

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to kierunek adresowany do osób zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, które chciałyby związać przyszłość zawodową z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą i resocjalizacyjną na rzecz dzieci.

Po czym rozpoznać idealnych kandydatów na ten kierunek? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na empatię i wyrozumiałość, ponieważ bez tych cech praca w gronie dzieci mogłaby być utrudniona. Ponadto istotna może okazać się cierpliwość oraz

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna możemy podzielić na:

 

1.Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia pedagogiczne każdego roku zrzeszają grono zainteresowanych przyszłych studentów. Jeżeli zainteresował cię kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, możesz rozważyć realizowanie go na studiach jednolitych. Studia jednolite magisterskie wyróżniają się pięcioletnim czasem trwania.

Opisywany kierunek możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie, w zależności od wybranej uczelni oraz trybu. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie mogą liczyć na uzyskanie wiedzy o psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, co pomoże im zrozumieć zadania rozwojowe, z jakim borykają się ich potencjalni podopieczni. Nauczą się wdrażania działań dydaktycznych o charakterze dostosowanym do wieku i indywidualnych potrzeb.

Warsztatowe zajęcia praktyczne oraz praktyki studenckie okażą się cenne z punktu widzenia kształtowania przyszłej kariery zawodowej. Niewątpliwie nauka na kierunkach pedagogicznych przyniesie wiele radości osobom zaangażowanym i empatycznym, których głównym celem jest niesienie pomocy najmłodszym.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie?

Studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie?

Osoby wybierające takie studia, jak pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna zostają gruntownie przygotowywane do podjęcia pracy z najmłodszymi. Jako absolwent będziesz mógł zatrudnić się we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych o charakterze publicznym i prywatnym oraz specjalistycznych poradniach diagnozujących zaburzenia rozwojowe u dzieci.

Domy dziecka, pogotowia opiekuńcze oraz placówki oświatowo-wychowawcze to doskonałe miejsca pracy dla osób o wysokiej odporności psychicznej, które chciałyby w codziennej pracy zawodowej pomagać dzieciom we właściwym rozwoju społecznym. Pamiętaj, aby dopasować specyfikę zawodową do własnych predyspozycji i zainteresowań.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

 • Przedszkola,

 • Żłobki,

 • Placówki oświatowo-wychowawcze,

 • Poradnie specjalistyczne,

 • Świetlice środowiskowe,

 • Pogotowia opiekuńcze,

 • Domy dziecka.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie?

Uczelnie, na których można studiować pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

studia pedagogiczne w Lublinie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)