Pedagogika wczesnej edukacji - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika wczesnej edukacji - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika wczesnej edukacji - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

pedagogika wczesnej edukacji

Odkryj pedagogikę wczesnej edukacji w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

04.01.2023

Pedagogika wczesnej edukacji studia Trójmiasto 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika wczesnej edukacji w Trójmieście?

Pedagogika wczesnej edukacji w Trójmieście jest kierunkiem realizowanym na drugim stopniu. Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, najlepiej na kierunkach pokrewnych. O przyjęciu kandydatów mogą zadecydować oceny na dyplomie.

Informacje dotyczące rekrutacji bez trudu odnajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia w Trójmieście?

Czy wyobrażasz sobie brak placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, które mogłyby sprawować właściwą pieczę nad prawidłowym rozwojem psychicznym, emocjonalnym i społecznym najmłodszych?

Pedagogika wczesnej edukacji jest kierunkiem, który w kompleksowy sposób przygotuje cię do pracy z dziećmi tak zdrowymi, jak i chorymi. Jest to kierunek, który łączy zagadnienia psychologiczne, socjologiczne oraz pedagogiczne celem stworzenia nauki o optymalnym programie.

Przyszli kandydaci na studia pedagogiczne powinni wykazywać się ponadprzeciętną empatią, wyrozumiałością oraz zainteresowaniem szeroko rozumianym procesem wychowania, szczególnie w odniesieniu do dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Pedagogika wczesnej edukacji w Trójmieście to studia drugiego stopnia, adresowane do osób posiadających kompetencje zdobyte podczas poprzedniego etapu kształcenia. Na zdobycie tytułu magistra powinieneś zagospodarować dwa lata pod warunkiem terminowego uporania się z każdym semestrem.

Studia w trybie stacjonarnym cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiają naukę od poniedziałku do piątku podczas tygodni roboczych. Taka organizacja kształcenia pozwala na sukcesywne zdobywanie kompetencji kierunkowych oraz jest bezpłatna w uczelniach publicznych.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby wybierające naukę na pedagogice wczesnej edukacji w Trójmieście dążą do zdobycia umiejętności, pozwalających na pracę w różnorakich placówkach, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych małych dzieci. Dlatego przyszli absolwenci tego kierunku mogą liczyć na otrzymanie gruntownego wykształcenia.

Jako student poznasz podstawy psychologii, filozofii i socjologii, na gruncie których powstały najważniejsze zagadnienia opisujące rozwój człowieka w cyklu życia. Zajęcia warsztatowe oraz praktyki studenckie pozwolą ci na zdobycie nieocenionych umiejętności, pozwalających na prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci.

Warto wspomnieć, że osobom o określonych predyspozycjach, zwłaszcza tych odnoszących się do nauki dziedzin społecznych oraz opieki nad najmłodszymi, będzie łatwiej przebrnąć przez cykl kształcenia.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji w Trójmieście?

Studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika wczesnej edukacji w Trójmieście?

Absolwenci pedagogiki wczesnej edukacji znajdują zatrudnienie w różnych placówkach oświatowych, z powodzeniem podejmują się działalności opiekuńczo-wychowawczej w specjalistycznych placówkach dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym lub decydują się na założenie własnej, prywatnej placówki tego typu.

Alternatywą dla powyższych opcji może być zatrudnienie w niektórych jednostkach administracyjnych lub na uczelniach wyższych w roli wykładowcy akademickiego. Jak sam widzisz, możliwości jest wiele.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika wczesnej edukacji:

  • Żłobki,

  • Przedszkola,

  • Szkoły podstawowe,

  • Świetlice środowiskowe,

  • Pogotowia opiekuńcze,

  • Instytucje wychowawcze,

  • Wybrane jednostki administracyjne.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika wczesnej edukacji w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim.

Uczelnia, na której można studiować kierunek pedagogika wczesnej edukacji:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika wczesnej edukacji w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI - ważne informacje

pedagogika wczesnej edukacji studia

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)