Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika wczesnej edukacji studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Myślisz o pracy nauczyciela? Chcesz zdobyć przygotowanie pedagogiczne i przełożyć swoje kompetencje na kształcenie młodych pokoleń? Myślisz o pracy z dziećmi, a dodatkowo odznaczasz się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi? Jeżeli tak to pedagogika wczesnej edukacji może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika wczesnej edukacji? Studia kształcą z zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich odnosi się przedmiotów z zakresu wiedzy ogólnej o pedagogice oraz psychologii. Kolejny to wiedza specjalistyczna z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale także na umiejętności praktyczne, co przygotuje Cię do podjęcia ciekawej pracy. Do wyboru będziesz mieć wiele specjalności, dzięki czemu studia będą lepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Przykładowymi specjalnościami są: wczesna edukacja z językiem angielskim, wczesna edukacja z logopedią czy wczesna edukacja z terapią pedagogiczną.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika wczesnej edukacji? Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej. Co więcej, będziesz mógł pracować jako nauczyciel języka obcego w przedszkolu. Jeżeli zatem lubisz pracować z dziećmi, masz milion pomysłów na minutę i dużą wyobraźnią, a także mnóstwo energii to pedagogika wczesnej edukacji jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ściezki edukacyjnej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę wczesnej edukacji

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • terminologii używanej w pedagogice wczesnej edukacji i jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
  • projektowaniu oraz prowadzeniu badań w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, podstawowych tradycji paradygmatycznych badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody, projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
  • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa,
  • miejscu pedagogiki wczesnej edukacji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika wczesnej edukacji

Absolwent kierunku pedagogika wczesnej edukacji znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej,
  • opiekun środowiskowy,
  • terapeuta oraz opiekun w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych,
  • nauczyciel języka obcego w przedszkolu.
  • pracownik w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

Komentarze (0)