Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika wczesnej edukacji

Dodaj do ulubionych

Pedagogika wczesnej edukacji studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Pedagogika wczesnej edukacji - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę wczesnej edukacji

   Program studiów i przedmioty

   Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika wczesnej edukacji? Studia kształcą z zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich odnosi się przedmiotów z zakresu wiedzy ogólnej o pedagogice oraz psychologii.

   Kolejny to wiedza specjalistyczna z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań.

   Studia kładą nacisk nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale także na umiejętności praktyczne, co przygotuje Cię do podjęcia ciekawej pracy. Do wyboru będziesz mieć wiele specjalności, dzięki czemu studia będą lepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

   Przykładowymi specjalnościami są: wczesna edukacja z językiem angielskim, wczesna edukacja z logopedią czy wczesna edukacja z terapią pedagogiczną.

    

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • terminologii używanej w pedagogice wczesnej edukacji i jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
   • projektowaniu oraz prowadzeniu badań w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, podstawowych tradycji paradygmatycznych badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody, projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
   • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa,
   • miejscu pedagogiki wczesnej edukacji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
   • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

   Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek pedagogika wczesnej edukacji można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

    

   Studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • Studia II stopnia (magisterskie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne
   • studia niestacjonarne

    

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk pedagogicznych.

   Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

   Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

   Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

   • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
   • Problemy w rozwoju i samorealizacji człowieka
   • Pedeutologia
   • Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie studiów na kierunku pedagogika wczesnej edukacji rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się prowadzenia zajęć wychowawczych i edukacyjnych, przy zastosowaniu nowoczesnych technik dydaktycznych.

   Ponadto dowiesz się, w jaki sposób analizować wybrane zjawiska społeczne i pedagogiczne. Istotnym elementem kształcenia będą praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

    

   4. Dla kogo ten kierunek

   Myślisz o pracy nauczyciela? Chcesz zdobyć przygotowanie pedagogiczne i przełożyć swoje kompetencje na kształcenie młodych pokoleń? Myślisz o pracy z dziećmi, a dodatkowo odznaczasz się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi? Jeżeli tak to pedagogika wczesnej edukacji może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

    

   5. Gdzie studiować Pedagogikę wczesnej edukacji

   Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika wczesnej edukacji:

    

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na kierunku pedagogika wczesnej edukacji 2 lata (studia II stopnia).

   Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika wczesnej edukacji

   Praca po studiach

   Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika wczesnej edukacji? Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

   Co więcej, będziesz mógł pracować jako nauczyciel języka obcego w przedszkolu. Jeżeli zatem lubisz pracować z dziećmi, masz milion pomysłów na minutę i dużą wyobraźnią, a także mnóstwo energii to pedagogika wczesnej edukacji jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ściezki edukacyjnej!

    

   Absolwent kierunku pedagogika wczesnej edukacji znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • nauczyciel wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej,
   • opiekun środowiskowy,
   • terapeuta oraz opiekun w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych,
   • nauczyciel języka obcego w przedszkolu.
   • pracownik w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

   Komentarze (1)

   Agnieszka odpowiedz

   Dobry wieczór, w jakim mieście placówki oferują studia w kierunku pedagogiki wczesnej edukacji?

   Popularne

   studia

   matura 2022

    

   Teraz najważniejsze

   wyniki matur 2022

   matura poprawkowa 2022

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia