Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie kryzysowe w środowisku

Odkryj zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie kryzysowe w środowisku studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie kryzysowe w środowisku - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie kryzysowe w środowisku stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku?

Jeśli chcesz studiować zarządzanie kryzysowe w środowisku, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Wymagania kwalifikacyjne zmieniają się w zależności od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU W BYDGOSZCZY?

Zarządzanie kryzysowe w środowisku to unikatowa propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności odnoszących się do tego, w jaki sposób różnego rodzaju czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, w tym takich, które obniżają bezpieczeństwo społeczne.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję rozwinąć kompetencje odnoszące się do analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych oraz zdolność oceniania ich wpływu na komfort bytowy miejscowej ludności.

Kierunek kompleksowo łączy nauki społeczne, przyrodnicze i techniczne, dzięki czemu studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, niezwykle cenne na aktualnym rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zarządzanie kryzysowe w środowisku w Bydgoszczy możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów.

Studia tego typu realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi. Tryb niestacjonarny może być prowadzony zaocznie w weekendy lub wieczorowo od poniedziałku do piątku (zajęcia odbywają się nawet przez cały dzień). Sprawdź, jaką niestacjonarną formę obiera kierunek zarządzanie kryzysowe w środowisku.

Studia stacjonarne są bezpłatne, tryby niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Zarządzanie kryzysowe w środowisku to interdyscyplinarny kierunek, który łączy nauki społeczne, przyrodnicze i techniczne. W siatce zajęć znajdziemy takie przedmioty jak: pomiary geodezyjne w hydrologii i meteorologii, podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego, infrastruktura obszarów zurbanizowanych, terenowe obserwacje i pomiary meteorologiczne, meteorologia lotnicza.

Studenci zdobywają lub rozwijają umiejętności, które umożliwią sprawną klasyfikację zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego. Zdobędziesz także kompetencje odnoszące się do analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych oraz do oceny wpływu tychże czynników na komfort bytowy miejscowej ludności.

Nauczysz się podejmować decyzje w przypadku wdrażania działań profilaktycznych, odnoszących się do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, a nawet związanych z likwidacją szkód.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU W BYDGOSZCZY?

Absolwenci zarządzania kryzysowego w środowisku są przygotowani do działania na współczesnym rynku pracy, zwłaszcza że aktualni pracodawcy poszukują specjalistów, którzy mają odpowiednie wykształcenie do podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku:

  • urzędy administracji rządowej i samorządowej
  • monitoring środowiska
  • terenowe oddziały Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB)
  • służby Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK)

Absolwenci odnajdą się w pracy w instytucjach i organizacjach, które zajmują się tematem bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli.

Komentarze (0)