Studia biologiczne i przyrodnicze Bydgoszcz

Studia biologiczne i przyrodnicze Bydgoszcz

Studia biologiczne i przyrodnicze Bydgoszcz

Największy wybór studiów

przyrodnicznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

14.12.2021

Studia biologiczno- przyrodnicze Bydgoszcz | woj. kujawsko pomorskie

Studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia biologiczne i przyrodnicze Bydgoszcz
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy rozpocznie się 1 marca 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W BYDGOSZCZY - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Biologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Biotechnologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Biotechnologia medyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Ochrona środowiska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie kryzysowe w środowisku stacjonarne I stopnia
Zielarstwo i fitoterapia stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są studia biologiczne i przyrodnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOTECHNOLOGIA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
ZIELARSTWO I FITOTERAPIA

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

POKAŻ WIĘCEJ

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia biologiczno- przyrodnicze w Bydgoszczy

Aby dostać się na studia biologiczno- przyrodnicze w Bydgoszczy należy wziąć udział w konkursie świadectw. A na świadectwie należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak biologia i matematyka oraz dołożyć do tego zestawu jeszcze jeden przedmiot ścisły, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Nie wolno bagatelizować języka obcego. Dlaczego? Bo może on pomóc nie tylko w rekrutacji na studia, ale także potem, w karierze zawodowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W BYDGOSZCZY

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

B
D
G
N
O
Z

Jak wyglądają studia biologiczno- przyrodnicze w Bydgoszczy?

Fiodor Dostojewski powiedział: „Jak można przechodzić koło drzewa i nie być szczęśliwym, że się je widzi?”. Jeśli czujecie podobnie, to znak, że warto rozpocząć naukę na studiach biologiczno- przyrodniczych i poznać wszystko jak najgłębiej. A jakie miasto wybrać do nauki? Odpowiedź jest krótka: Bydgoszcz.

35% terenu miasta znajduje się w strefie krajobrazu chronionego, zaś 9% zajmuje Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Ze stolicą województwa kujawsko- pomorskiego graniczą trzy rezerwaty przyrody (Wielka Kępa Ostromecka, Las Mariański, Mała Kępa), zaś w promieniu dwudziestu kilometrów znajduje się kolejnych szesnaście rezerwatów należących do czterech różnych jednostek przyrodniczo- geograficznych.

Dodajmy do tego 95 pomników przyrody znajdujących się w obszarze miasta oraz fakt, iż krzyżują się tutaj trzy korytarze ekologiczne, w tym dwa o znaczeniu międzynarodowym (Pradolina Toruńsko- Eberswaldzka, Dolina Dolnej Wisły oraz Sandr Brdy łączący wyżej wymienione węzły z Borami Tucholskimi) oraz to, że Bydgoszcz należy do miast o największej liczbie i powierzchni parków w Polsce.

Studia biologiczno- przyrodnicze w tym mieście to sama przyjemność! Bydgoszcz zdaje się być idealnym miejscem do nauki, ale także do wypoczynku po dniu wypełnionym zajęciami. Studenci kierunku z tego zakresu przygotowują się do roli biologów, technologów żywności, czy nauczycieli, a warunki do tego mają, po prostu, bardzo dobre. Przeczytajcie, co interesującego posiada Bydgoszcz w zakresie studiów biologiczno- przyrodniczych!

 

Praca po studiach biologiczno- przyrodniczych w Bydgoszczy

Ukończenie studiów biologiczno- przyrodniczy to droga do podjęcia pracy w laboratoriach i placówkach naukowych, laboratoriach analitycznych, placówkach służby zdrowia i ochrony środowiska, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, zakładach przemysłowych, firmach farmaceutycznych, parkach narodowych i krajobrazowych, ośrodkach doradztwa rolniczego, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, zakładach higieny weterynaryjnej, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, stacjach ochrony roślin, biurach ocen i ekspertyz środowiskowych, centrach edukacji ekologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ekoturystycznych, bądź własnej działalności gospodarczej.

Czy to mało opcji? Jeśli tak, to warto pamiętać o tym, że każdy ekspert (niezależnie od dziedziny) może pracować w mediach. Specjalista posiadający ogromną wiedzę i potrafiący się nią dzielić byłby świetnym prowadzącym programy edukacyjne, o tematyce życia zwierząt czy ekologii. W polskich mediach wciąż brakuje pasjonatów, którzy z wielką radością i pozytywną energię opowiadają o tym, co ich otocza. Warto to zmienić, aby zainteresować nauką kolejne pokolenia. 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY STUDIA BIOLOGICZNO- PRZYRODNICZE

Studia biologiczno- przyrodnicze to jeden z atutów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na Wydziale Nauk Przyrodniczych prowadzone są następujące kierunki studiów:

 • Biologia- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, z dostępnymi wariantami fakultatywnymi: Blokiem botanicznym- Zróżnicowanie roślinnych krajobrazów młodo glacjalnych Polski Północnej i Środkowej, Blokiem zoologicznym- Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery, oraz Genetyką wybranych grup organizmów.
 • Biotechnologia- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, z dostępnymi wariantami fakultatywnymi: Struktura i funkcjonowanie makrocząsteczek, Histologia, Toksykologia, Embriologia, Biologia molekularna, Apoptoza programowana, Ochrona środowiska, Bakterie ekstremofilne, Biotechnologia środowiska, Aktywność biologiczna mikroorganizmów, Podstawy analityki, Immunologia porównawcza, Odnawialne źródła energii, Techniki analityczne, Molekularne podstawy alergii, Środowisko a procesy technologiczne, Genetyka sądowa i konserwatorska, Wpływ czynników fizykochemicznych na żywe organizmy, Metody analityczne w biotechnologii, Genetyczne podstawy hodowli, Miko- i nanotechnologie, Techniki mikrobiologiczne w biotechnologii.
 • Ochrona środowiska- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Ekoturystyka, Ochrona i kształtowanie środowiska.
 • Zarządzanie przyrodą- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

dowiedz się więcej 

 


UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY STUDIA BIOLOGICZNO- PRZYRODNICZE

Drugą uczelnią publiczną w Bydgoszczy, która oferuje kształcenie z zakresu studiów biologiczno- przyrodniczych jest Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na dwóch wydziałach; Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, oraz Wydziale Rolnictwa i Biotechnologiirealizowane są następujące kierunki studiów:

 • Ochrona środowiska- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Ochrona środowiska przyrodniczego, Przemysłowe technologie w ochronie środowiska.
 • Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie – studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Chów zwierząt amatorskich i towarzyszących, oraz Zwierzęta w ogrodach zoologicznych.
 • Zoofizjoterapia- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Fizjoterapia zwierząt towarzyszących i Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.
 • Zootechnika – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Agroturystyka, Hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, Hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka.
 • Biotechnologia – studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Agrobiotechnologia, Biotechnologia w produkcji zwierzęcej.
 • Rolnictwo- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Agronomia i agrobiznes, Kształtowanie środowiska, Ochrona roślin oraz Produkcja ogrodnicza.
 • Technologia żywności i żywienie człowieka- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnością: Przetwórstwo rolno- spożywcze.
 • Zielarstwo i fitoterapia – studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Technologia roślinnych substancji bioaktywnych, Zastosowanie roślin leczniczych.
 • Architektura krajobrazu- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym.
 • Nanobioinżynieria- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym.

dowiedz się więcej 

Uczelnia prowadzi także kształcenie w zakresie studiów podyplomowych, na kierunkach: Rośliny lecznicze- pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce, Diagnozowanie stanu upraw rolnych, Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich.

 


WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY STUDIA BIOLOGICZNO- PRZYRODNICZE

Uczelnią niepubliczną, która oferuje studia biologiczno- przyrodnicze jest Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska. Znajdziecie tutaj następujące kierunki kształcenia:

 • Zarządzanie w branży rolniczej,
 • Ochrona środowiska wokół metropolii miejskich,
 • Ochrona zbiorników wodnych,
 • Ekologiczne zarządzanie w przemyśle.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować