Prawo medyczne - Szczecin

Prawo medyczne - Szczecin

Prawo medyczne - Szczecin

Studia w Szczecin 

prawo medyczne

Odkryj prawo medyczne w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Prawo medyczne studia Szczecin 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku prawo medyczne to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo medyczne - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek prawo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo medyczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo medyczne?

Jeśli rozważasz studiowanie prawa medycznego, warto sprawdzić wymagania kwalifikacyjne, które indywidualnie ustalane są przez poszczególne placówki akademickie. Duże zainteresowanie wzbudzają studia magisterskie, dlatego musisz zadbać o wysoką pozycję w rankingu przyjętych.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Proces rekrutacyjny zależy od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku prawo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MEDYCZNE SZCZECIN STUDIA II STOPNIA

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO MEDYCZNE SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

PRAWO MEDYCZNE SZCZECIN STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku prawo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
120
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
120
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek prawo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku prawo medyczne w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo medyczne w Szczecinie

  • Uniwersytet Szczeciński

 

Kierunki medyczne w Szczecinie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MEDYCZNE W SZCZECINIE?

Prawo medyczne to nowoczesna propozycja kształcenia, która przygotuje Cię do pracy z osobami wykonującymi zawody medyczne. Studenci zgłębiają reguły prawne odnoszące się do ochrony praw pacjentów, a także osób, które wykonują zawody medyczne.

Istotnym elementem kształcenia w tym zakresie odnosi się do analizy roszczeń pacjentów względem świadczonych usług zdrowotnych. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak marketing, zarządzanie i finansowanie usług medycznych, ochrona danych osobowych, zwłaszcza danych medycznych.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono akademickie w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w zakresie prawa medycznego realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie w weekendy lub wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu nawet przez cały dzień). Pamiętaj, żeby sprawdzić, w jaki sposób poszczególne uczelnie prowadzą edukację niestacjonarną w ramach prawa medycznego.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, natomiast na uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia w zakresie prawa medycznego poznasz zasady zakładania i prowadzenia działalności leczniczej. Nauczysz się przygotowywać umowy i dokumenty oraz akty wewnętrzne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności sprowadzające się do prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, także w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Będziesz miał/a możliwość zgłębiać prawo medycyny pracy, prawo ochrony danych osobowych oraz z zakresu innych dziedzin prawnych.

Nauczysz się identyfikować zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych, a także w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów leczniczych. Dowiesz się, w jaki sposób kształtować procesy przetwarzania danych osobowych w podmiotach, które zajmują się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także będziesz umiejętnie przeprowadzać analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO MEDYCZNE W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Prawo medyczne trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO MEDYCZNE W SZCZECINIE?

Absolwenci prawa medycznego mają wiele możliwości rozwoju na współczesnym rynku pracy. Zatrudniani są jako członkowie kadry zarządzającej publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo medyczne:

  • organizacje i instytucje chroniące prawa pacjentów i konsumentów
  • podmioty prywatne i publiczne, które są związane z systemem ochrony zdrowia oraz z realizacją prawa do ochrony zdrowia
  • podmioty prywatne i publiczne, które świadczą usługi na rzecz uczestników systemu ochrony zdrowia
  • podmioty świadczące usługi administracyjne i finansowe na rzecz podmiotów leczniczych

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocniczych na rzecz uczestników rynku świadczeń zdrowotnych lub rynku farmaceutycznego.

Komentarze (0)