Studia prawnicze Szczecin

Studia prawnicze Szczecin

Studia prawnicze Szczecin

Największy wybór studiów

prawniczych w Szczecinie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Studia prawnicze w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie są Studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W SZCZECINIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W SZCZECINIE

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Aby z sukcesem dostać indeks na studia prawnicze w Szczecinie przede wszystkim należy pozytywnie przejść przez proces rekrutacji. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce.

To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników na studia prawnicze w Szczecinie, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.

Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi na są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Szczecinie

Bez zastanowienia można przyznać, że pytając o to, które studia są najbardziej wymagające znaczna część naszych rozmówców wskazałaby studia prawnicze. Wśród osób udzielających takiej odpowiedzi znajdą się również tacy, którzy stwierdzą iż czymś niemal niewykonalnym jest studiowanie kierunków prawniczych w formie innej niż stacjonarna.

Tak wiele przepisów, zapisów, reguł, książek do przeczytania… Naturalnie, trzeba przyznać, iż studia prawnicze są wymagające i aby zaliczać kolejne egzaminy trzeba się sporo napracować, ale nieprawdą jest, iż nie można tego dokonać kształcąc się w trybie niestacjonarnym.

Kończąc podobne dyskusje wystarczy pokazać, że studia prawnicze, na czele ze sztandarowym kierunkiem Prawo prowadzone są w formule niestacjonarnej. Planując podjąć niestacjonarne studia prawnicze w Szczecinie należy zdawać sobie sprawę z pewnych czynników, jakie wiążą się z takim trybem nauki. Wybierając się na uczelnię publiczną trzeba pamiętać, iż będą to studia płatne. Mając za sobą aspekt finansowy można pomówić o różnicach występujących między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi na innych płaszczyznach.

Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, choć rzadko można spotkać studia prawnicze w tej pierwszej formie. W tej drugiej występują zawsze, bądź prawie zawsze. Studia zaoczne charakteryzują się tym, że zajęcia odbywają się w ramach zjazdów, organizowanych w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Taka forma nauki wymaga od studentów większej dyscypliny oraz samodzielności, ponieważ część obowiązującego materiału należy przyswoić samemu, bez większego wsparcia wykładowcy. Kształcenie zaoczne rozwija zatem niezwykle przydatne dzisiaj umiejętności, takie jak zarządzanie czasem, wyszukiwanie i selekcja informacji, czy organizacja pracy własnej.

czytaj dalej studia prawnicze niestacjonarne (zaoczne) w Szczecinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W SZCZECINIEPOLECANE DLA CIEBIE

STUDIA PRAWNICZE W SZCZECINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia prawnicze w Szczecinie?

Jeśli chcecie iść na studia prawnicze w Szczecinie możecie zdecydować się na uczelnie państwowe lub prywatne, stacjonarne lub niestacjonarne, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. To jeden z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie.

Natomiast w przypadku składania dokumentów na studia prawnicze w Szczecinie, należy pamiętać, że zawsze są pięcioletnie. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu, jakim jest czyste prawo.

I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów prawniczych istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji.

W Polsce studia prawnicze mogą być zakończone: aplikacją adwokacką, aplikacją komorniczą, aplikacją notarialną, aplikacją prokuratorską, aplikacją radcowską, aplikacją referendarską albo aplikacją sądową.

 

Praca po studiach prawniczych

Gdy ukończy się studia prawnicze w Szczecinie można szukać pracy nie tylko w zawodzie prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

POZOSTAŁE UCZELNIE W SZCZECINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - STUDIA PRAWNICZE

Jedną z uczelni, na której organizowane są studia prawnicze jest Uniwersytet Szczeciński. Na Wydziale Prawa i Administracji uruchomiono poniższe kierunki:

  • Prawo – studia stacjonarne i niestacjonarne.
  • Administracja – studia stacjonarne (ze specjalnościami: Administracja ochrony i obsługi prawnej, Administracja samorządowa, Administracja zatrudnienia oraz Administracja morska).

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Bankowa z Oddziałem w Szczecinie proponuje swoim studentom zajęcia na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo w biznesie i administracji – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (ze specjalnościami: Administracja i finanse samorządowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi, Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe, Kryminologia i kryminalistyka oraz Służby specjalne i policyjne).
  • Prawo w biznesie – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (ze specjalnościami: Prawo i finanse oraz Prawo i zarządzanie).

WSB z Oddziałem w Szczecinie organizuje również studia prawnicze podyplomowe z obszaru Administracji i bezpieczeństwa oraz z obszaru Prawa: Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja, Administrator bezpieczeństwa informacji, Bezpieczeństwo wewnętrzne z elementami zarządzania kryzysowego, Ekonomika działań na rzecz bezpieczeństwa, Pozyskiwanie i zarządzanie projektami, Współpraca podmiotów na rzecz bezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, Zarządzanie kryzysowe dla służb publicznych, Tłumaczenia ekonomiczno – prawne w biznesie – język angielski i Zamówienia publiczne.

 

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych dziennych na I stopniu kierunku Administracji. Specjalizacje otwarte w WSAP to: Administracja publiczna, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Rachunkowość i skarbowość podatkowa, Administracja i zarządzanie służbą zdrowia, Administracja ochrony środowiska, Zarządzanie zasobami ludzkim, Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Można również kontynuować naukę na prawniczych studiach podyplomowych, m. in.: ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrowanie Odnawialnymi Źródłami Energii, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Agent ds. cyberprzestępczości, Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności, Zarządzanie relacjami pracowniczymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja ochrony środowiska, Administracja publiczna, Prawo administracyjne i Prawo pracy.

 

 

Komentarze (0)