Studia prawnicze Szczecin

Studia prawnicze Szczecin

Studia prawnicze Szczecin

Największy wybór studiów

prawniczych w Szczecinie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Jeśli chcecie iść na studia prawnicze w Szczecinie możecie zdecydować się na uczelnie państwowe lub prywatne, stacjonarne lub niestacjonarne, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. To jeden z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie.

Natomiast w przypadku składania dokumentów na studia prawnicze w Szczecinie, należy pamiętać, że zawsze są pięcioletnie. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu, jakim jest czyste prawo. I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów prawniczych istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji.

W Polsce studia prawnicze mogą być zakończone: aplikacją adwokacką, aplikacją komorniczą, aplikacją notarialną, aplikacją prokuratorską, aplikacją radcowską, aplikacją referendarską albo aplikacją sądową.

KIERUNKI PRAWNICZE W SZCZECINIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W SZCZECINIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia prawnicze

Aby z sukcesem dostać indeks na studia prawnicze w Szczecinie przede wszystkim należy pozytywnie przejść przez proces rekrutacji. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników na studia prawnicze w Szczecinie, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi na są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Gdy ukończy się studia prawnicze w Szczecinie można szukać pracy nie tylko w zawodzie prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów.

STUDIA PRAWNICZE W SZCZECINIE - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - STUDIA PRAWNICZE

Jedną z uczelni, na której organizowane są studia prawnicze jest Uniwersytet Szczeciński. Na Wydziale Prawa i Administracji uruchomiono poniższe kierunki:

  • Prawo – studia stacjonarne i niestacjonarne.
  • Administracja – studia stacjonarne (ze specjalnościami: Administracja ochrony i obsługi prawnej, Administracja samorządowa, Administracja zatrudnienia oraz Administracja morska).

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Bankowa z Oddziałem w Szczecinie proponuje swoim studentom zajęcia na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo w biznesie i administracji – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (ze specjalnościami: Administracja i finanse samorządowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi, Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe, Kryminologia i kryminalistyka oraz Służby specjalne i policyjne).
  • Prawo w biznesie – studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (ze specjalnościami: Prawo i finanse oraz Prawo i zarządzanie).

WSB z Oddziałem w Szczecinie organizuje również studia prawnicze podyplomowe z obszaru Administracji i bezpieczeństwa oraz z obszaru Prawa: Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja, Administrator bezpieczeństwa informacji, Bezpieczeństwo wewnętrzne z elementami zarządzania kryzysowego, Ekonomika działań na rzecz bezpieczeństwa, Pozyskiwanie i zarządzanie projektami, Współpraca podmiotów na rzecz bezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy, Zarządzanie kryzysowe dla służb publicznych, Tłumaczenia ekonomiczno – prawne w biznesie – język angielski i Zamówienia publiczne.

 

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych dziennych na I stopniu kierunku Administracji. Specjalizacje otwarte w WSAP to: Administracja publiczna, Administracja wymiaru sprawiedliwości, Rachunkowość i skarbowość podatkowa, Administracja i zarządzanie służbą zdrowia, Administracja ochrony środowiska, Zarządzanie zasobami ludzkim, Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Można również kontynuować naukę na prawniczych studiach podyplomowych, m. in.: ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrowanie Odnawialnymi Źródłami Energii, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Agent ds. cyberprzestępczości, Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności, Zarządzanie relacjami pracowniczymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja ochrony środowiska, Administracja publiczna, Prawo administracyjne i Prawo pracy.

 

 

Komentarze (0)