Prawo Internetu i ochrona informacji - Szczecin

Prawo Internetu i ochrona informacji - Szczecin

Prawo Internetu i ochrona informacji - Szczecin

Studia w Szczecin 

Prawo Internetu i ochrona informacji

Odkryj prawo Internetu i ochrona informacji w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

08.02.2024

Prawo Internetu i ochrona informacji studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku prawo internetu i ochrony informacji możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Prawa i Administracji USZ).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo Internetu i ochrona informacji?

W przypadku prawa Internetu i ochrony informacji warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

Pamiętaj, że prócz obowiązkowych przedmiotów maturalnych warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od trybu kształcenia. 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI W SZCZECINIE?

Prawo Internetu i ochrony informacji to innowacyjna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz ochrony danych, a także umiejętności sprowadzających się do świadczenia usług na rzecz podmiotów obecnych w Internecie.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego pracowniach komputerowych i salach wykładowych. Studenci uczą się identyfikować nieuczciwe zachowania w Internecie, takie jak spamming, patostreaming, a także zdobywają informacje w zakresie sposobów legalnego pozyskiwania, przetwarzania, archiwizowania i analizowania informacji o różnym znaczeniu i cechach.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Prawo Internetu i ochrony informacji to unikatowy kierunek studiów, który możesz realizować na pierwszym stopniu. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów).

Studia stacjonarne to studia dzienne. Bezpłatnie odbywają się na uczelniach publicznych (w ich siedzibach) od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne mogą być prowadzone zaocznie (zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli) lub wieczorowo (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień).

Sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia niestacjonarne. Pamiętaj, że ten tryb kształcenia jest płatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji zdobędziesz wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności. Studenci uczą się przygotowywać umowy i inne dokumenty lub akty (chociażby regulaminy, procedury), potrafią w prawidłowy sposób definiować założenia prawne działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym.

Nauczysz się przeprowadzać analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także ustalać status prawny informacji, które są związane z rygorami prawnymi.

Poznasz legalne sposoby pozyskiwania, przetwarzania, archiwizowania i analizowania informacji o różnym znaczeniu i cechach. Dowiesz się, jak postępować w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI W SZCZECINIE?

Absolwenci prawa Internetu i ochrony informacji mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Pracują między innymi w podmiotach prywatnych i publicznych, które prowadzą działalność komercyjną i publiczną w Internecie, świadczącą usługi informatyczne i przygotowują programy, systemy, czy portale internetowe oraz pozyskują i przetwarzają informacje.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo Internetu i ochrony informacji:

  • organizacje i instytucje, które chronią użytkowników przed przestępstwami i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie
  • podmioty prywatne i publiczne w działach, które zajmują się obiegiem i zarządzaniem dokumentami, pozyskują i przetwarzają informacje, tworzą bazy danych
  • własna działalność gospodarcza (świadczenie usług detektywistycznych i infobrokerskich)

Zawodowo możesz być odpowiedzialny za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania danych osobowych, co ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa.

Gdzie studiować na kierunku prawo internetu i ochrony informacji w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo internetu i ochrony informacji w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo internetu i ochrony informacji w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI - ważne informacje

studia prawnicze w Szczecinie

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Komentarze (0)