Doradztwo zawodowe i coaching

Doradztwo zawodowe i coaching

Doradztwo zawodowe i coaching

Studia w Warszawie

doradztwo zawodowe i coaching

Odkryj studia doradztwo zawodowe i coaching w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Doradztwo zawodowe i coaching studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na doradztwie zawodowym i choachingu są ściśle związane z problematyką charakterystyczną np. dla coachingu kariery, pracy doradcy zawodowego, zasad doradztwa personalnego, coachingowym stylem zarządzania czy sprawnym zarządzaniem zespołem w firmie lub przedsiębiorstwie. W programie na tej ścieżce kształcenia znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom zrozumieć np. metodykę pracy coacha, sposoby motywowania pracowników czy rolę trenera personalnego w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Absolwenci doradztwa zawodowego i coachingu mogą aplikować na takie stanowiska, jak np.: coach, doradca zawodowy, konsultant kariery, doradca personalny, specjalista ds. rozwoju pracowników, trener rozwoju osobistego, szkoleniowiec, menedżer zespołu czy koordynator procesów rozwojowych. Ponadto osoby te mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w obszarze np. rozwoju zawodowego i doradztwa.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Doradztwo zawodowe i coaching

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci doradztwa zawodowego i coachingu poznają m.in. historię coachingu oraz jej znaczenie w rozwoju organizacji biznesowych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: inteligencji emocjonalnej, zastosowaniu danych naukowych w coachingu, metodyce pracy współczesnego coacha, narzędziom rozwojowym, sposobom projektowania ścieżki kariery czy technikom komunikacyjnym stosowanym ww doradztwie zawodowym.

W programie studiów na doradztwie zawodowym i coachingu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Metodyka pracy coacha
 • Panorama narzędzi i podejść coachingowych
 • Coaching kariery
 • Warsztat doradcy zawodowego
 • Doradztwo personalne w praktyce
 • Coachingowy styl zarządzania

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi i strategii stosowanych przez trenerów i coachów; roli doradztwa zawodowego w rozwoju jednostek, grup i przedsiębiorstw; skutecznych technik komunikacyjnych.

Uczelnie w Warszawie pozwalają absolwentom doradztwa zawodowego i coachingu uzyskanie trzech udokumentowanych profesji, które związane są z działalnością menedżerską, doradczo-zawodową lub coachingową. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowiska np. administracyjne, kierownicze, rozwojowe, szkoleniowe, doradcze, eksperckie czy związane z szeroko pojętym human resources.

Absolwent doradztwa zawodowego i coachingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Doradztwo zawodowe i coaching to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania szkolą się w zakresie m.in. budowania atmosfery sprzyjającej rozwojowi pracowników; projektowania kampanii reklamowych; kreowania wizerunku firmy i marki; zarządzania finansami przedsiębiorstwa; koordynowania przepływu informacji; organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwenci tego kierunku studiów mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, doradcze, menedżerskie, organizacyjne, analityczne czy związane z kontrolą wewnętrzną, księgowością, marketingiem lub komunikacją w biznesie.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)