Psychologia sportu studia

Psychologia sportu studia

Psychologia sportu studia

Studia w Warszawie

psychologia sportu

Odkryj studia psychologia sportu w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Psychologia sportu studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sportu to studia kształcące psychologów specjalizujących się w pracy z osobami uprawiającymi sport. Psycholog w sporcie odgrywa ogromną rolę, odpowiednia współpraca psychologów ze sportowcami przekłada się na wyniki w trenowanych przez nich dyscyplinach. Zadaniami należącymi do specjalistów są między innymi motywacja zawodników, wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Studia te przygotowują studentów w sposób teoretyczny, jak i praktyczny do pracy ze sportowcami, zarówno amatorami, jak i zawodnikami, a także ich trenerami. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii sportu oraz nabędą umiejętności psychologiczne potrzebne do pracy w obszarze wychowania fizycznego, sportu oraz rekreacji.

Absolwenci stają się specjalistami w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, które pojawiają się u sportowców podczas treningów czy zawodów. Po ukończeniu studiów specjaliści znajdą zatrudnienie między innymi jako w ośrodkach sportowych, w szkołach, jako psychologowie sportu, a także konsultanci w programach aktywizacji oraz rehabilitacji ruchowej.

Program studiów i przedmioty

Studia na psychologii sportu pozwalają studentom poznać nie tylko społeczne i kulturowe aspekty sportu, ale również tajniki medycyny sportu i psychologii rozwojowej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: diagnozie psychologicznej, metodom pracy psychologa w zespole szkoleniowym, neurologii i neuropsychologii, terapii aktywizującej ruchowo osoby niepełnosprawne, szeroko pojętej kulturze fizycznej i treningom sportowym czy animacji sportu powszechnego i rekreacyjnego.

Absolwenci psychologii sportu rozumieją m.in. znaczenie motywacji i stresu w sporcie; psychologię treningu sportowego; rolę sportu w rozwoju społeczeństwa; strategie współpracy psychologicznej ze sportowcami różnych dziedzin. Uczestnicy zajęć w trakcie nauki poznają np.: fizjologię człowieka, psychologię odnowy biologicznej, psychologię treningu relaksacyjnego czy psychologię aktywności fizycznej.

W programie studiów na psychologii sportu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wprowadzenie do psychologii sportu
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Ilościowe i jakościowe metody badań marketingowych
 • Psychologiczne aspekty kreowania wizerunku
 • Lek i stres sportowy
 • Agresja w sporcie
 • Wybrane aspekty pracy z drużyną
 • Psychologia przywództwa i kierowania zespołem
 • Elementy prawa dla psychologów

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: różnorodnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej; znaczenia motywacji oraz stresu w sporcie amatorskim i zawodowym.

Osoby, które ukończyły psychologię sportu, są kompleksowo przygotowane do pełnienia zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej i rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego czy trenerami personalnymi i trenerami grup sportowych. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą np. w zakresie usług doradczych czy eksperckich.

Absolwent psychologii sportu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • kluby sportowe i kluby fitness
 • sanatoria, uzdrowiska, ośrodki SPA
 • media, placówki edukacyjne
 • ośrodki sportu i rekreacji
 • kliniki i ośrodki rehabilitacji
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia sportu to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia to kierunek, który odnajduje zastosowanie w różnorodnych aspektach życia społecznego i gospodarczego – coraz częściej jest ona wykorzystywana w przedsiębiorstwach, mediach czy środowiskach edukacyjnych i kulturalnych. Studenci psychologii rozwijają swoje zdolności empatyczne, komunikacyjne i analityczne. Zapotrzebowanie na usługi psychologiczne stale wzrasta, a zdolności ekspertów tej dziedziny cenione są w różnorodnych środowiskach.

Absolwenci tego kierunku znają te mechanizmy emocjonalne i motywacyjne, które kierują działalnością człowieka. W trakcie studiów uczestnicy zajęć badają m.in. emocjonalne i biologiczne reakcje ludzi na różnorodne bodźce. Nabyte kompetencje przyszli psycholodzy mogą wykorzystywać w różnorodnych zawodach – zarówno badawczych, jak i tych związanych np. z zarządzaniem, pracą z klientem czy organizowaniem szkoleń. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą pełnić rolę np. psychologa, szkoleniowca, trenera, seksuologa czy analityka.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)