Pielęgniarstwo studia online - Łódź

Pielęgniarstwo studia online - Łódź

Pielęgniarstwo studia online - Łódź
Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo Łódź - studia online

Studia online na kierunku Pielęgniarstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie online

 

Kierunek pielęgniarstwo w Łodzi w formie studiów online to odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności, a wszystko za sprawą wyspecjalizowanej kadry akademickiej. Dzięki interdyscyplinarnie opracowanym studiom medycznym masz szansę zdobyć kwalifikacje w zgodzie z wymogami Unii Europejskiej w odniesieniu do nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej połączonej z wiedzą humanistyczną.

Absolwenci zatrudniani są w szpitalach i przychodniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, żłobkach, szkołach, zakładach penitencjarnych.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo studia online - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek pielęgniarstwo - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo - studia online +

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 1/ 1,5 roku,
tryb: online

Filia w Świdnicy stopień: (I), czas trwania: 1/1,5 roku,
tryb: online

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 1/1,5 roku,
tryb: online

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 1/1,5 roku,
tryb: online

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. Sprawdź, czy uczelnia wymaga przeprowadzenia badań lekarskich poświadczających możliwość podjęcia kształcenia i wykonywania zawodu.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pielęgniarstwo - studia online na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo - studia online na poszczególnych uczelniach

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Trzciance
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Trzciance
Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Wodzisławiu Śląskim
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Wodzisławiu Śląskim
Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Sieradzu
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Sieradzu
Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Świdnicy
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Świdnicy
Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W ŁODZI?

Studia medyczne na kierunku pielęgniarstwo umożliwiają nabycie rzetelnie opracowanej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych. Poznasz regulacje prawne, normy etyczne i deontologii, które odnoszą się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

By zapewnić wysoki standard opieki oraz bezpieczeństwo, nauczysz się korzystać z aktualnej wiedzy. Wykonując obowiązki zawodowe, będziesz szanować i respektować prawa pacjenta. Zajęcia odbywają się zarówno przez Internet, jak i stacjonarni. Studenci odbywają praktyki zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek pielęgniarstwo w Łodzi przeznczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat ludzkiego ciała w zakresie medycznym. Odnajdą się tutaj osoby odpowiedzialne i odporne na stres. Studenci mają okazję zgłębiać zagadnienia odnoszące się do farmakologii, położnictwa, pielęgniarstwa w różnych specjalizacjach medycznych, opieki paliatywnej, psychologii i innych.

Nauczysz się obsługiwać nowoczesną aparaturę medyczną, pracować w zespole, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Będziesz umiejętnie organizować pracę własną oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W ŁODZI?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W ŁODZI?

Absolwenci pielęgniarstwa to niezależni pracownicy służy zdrowia. Mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zatrudniani są w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, w szpitalach uzdrowiskowych, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w ośrodkach służby medycznej i wielu innych.  

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne placówki służby zdrowia
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety, rehabilitacyjne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • żłobki, szkoły
 • hospicja
 • zakłady penitencjarne
 • poradnie ogólne i przemysłowa opieka zdrowotna
 • stacje pogotowia ratunkowego
 • ośrodki naukowo-badawcze

Zawodowo będziesz zajmować się oceną stanu pacjenta, rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Komentarze (0)